17 Ocak 2018, Çarşamba
Hukuki Haberler
Anasayfa » 2010 » Ekim

Aylık Arşiv: Ekim 2010

Alım Satım ve Komisyon Sözleşmesi

ALIM  SATIM VE KOMİSYON SÖZLEŞMESİ Protokol No          :……………………………………………      Acente Kodu :……………………………………….. İli                          :……………………………………………      Mevkii         :……………………………………………….. İiçesi                     :……………………………………………      Ada             :……………………………………………….. Mah/Sokağı          :……………………………………………       Pafta           :……………………………………………….. Apartman Adı       :……………………………………………      Parsel No     :……………………………………………….. Kapı No                :……………………………………………      Kat No        :……………………………………………….. Müşteri ………………………………………………………………ile emlak sahibi ……………………………………………… Yukarıda bahsi geçen emlak  satışı  hususunda  aşağıdaki şartlarda anlaşmayı kabul ... Devamını Oku »

Son Üç Aylık Staj Durum Raporu

BARO BAŞKANLIĞINA ……. Nezdim de staj yapmakta olan Stajyer Avukat …………….. ………….. birinci üç aylık stajını bitirdikten sonra son üç aylık stajına, ….. /…../20… tarihinde başlayarak …./…../20… tarihinde tamamlamıştır. Adı geçen bu süreler zarfında herhangi bir devamsızlık yapmamıştır, verilen görevleri hassasiyetle yerine getirmiştir. Bundan sonra Avukat’lık mesleğini en iyi bir ... Devamını Oku »

İlk Üç Aylık Staj Durum Belgesi

BARO BAŞKANLIĞINA ………. İlk üç aylık stajına nezdimde …./…./20… tarihinde başlayan Stajyer Avukat ………..   …………..,   …../…./20 tarihinde tamamlamıştır. Adı geçen bu süreler zarfında herhangi bir devamsızlık yapmamıştır. Verilen görevleri hassasiyetle yerine getirmiştir. Bundan sonra Avukatlık mesleğini en iyi şekilde yürüteceği kanaatindeyim. İşbu raporumu saygı ile arz ederim. …../…./20.. Avukat ……….  ... Devamını Oku »

Stajyer Avukat Askerlik Şubesi Dilekçesi

T.C ….. BAROSU BAŞKANLIĞI BELGEDİR Baromuz stajyer listesinin ….. sicil numarasında kayıtlı ……………… …….. doğumlu ………………. …./…./20.. tarihinde Avukatlık stajına başlamış,  …./…./20.. tarihinde stajını tamamlayacaktır. Bu belge ilgilinin isteği üzerine düzenlenmiştir…./…/2010 Av. .. BARO BAŞKANI Devamını Oku »

Avukatlık Kimliği Başvuru Formu

T.C ……. BAROSU BAŞKANLIĞI ….. BAROSU KİMLİK BAŞVURU FORMU ADI SOYADI BAĞLI BULUNDUĞU BARO BARO SİCİL NO TBB SİCİL NO TC KİMLİK NO KAN GRUBU ADRES TELEFON NO FAX NO 1) Pul Resim (Renkli,Kravatlı ve Avukat Cübbeli) 2) Nufus Cüzdanı Fotokopisi (Ehliyet,Kimlik Kartı Fotokopisi,Nufus Müdürlüğünden alınan belge kabul edilmeyecektir.) İMZA ... Devamını Oku »

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği

Madde 9 – Gözaltına alınan kişinin ifadesini alan veya soruşturmayı yürüten kolluk görevlisi ile bu kişiyi tıbbi muayeneye götüren kolluk görevlisinin farklı olması zorunludur. Ancak personel yetersizliği nedeniyle farklı kolluk görevlisinin bulunmaması halinde bu durum belgelendirilir. Hekim ile muayene edilen şahsın yalnız kalmaları, muayenenin hekim hasta ilişkisi çerçevesinde yapılması esastır. ... Devamını Oku »

2010 Resmi Avukatlık Ücret Tarifesi

Resmi Gazete 24.12.2009 Sayı : 27442 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri arasında geçerli ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun gereği karşı tarafa yükletilmesi gereken durumlarda, Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır. Bu ... Devamını Oku »

Yargı Harçları

Yargı harçları aşağıdaki maddeler uyarınca her yıl yeniden düzenlendiğinden yargı harçları yıllara göre farklılık arzetmektedir. 492 sayılı Harçlar Kanununun (1) 5281 sayılı Kanun (2) ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde, “… Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami ... Devamını Oku »

Havana Kuralları (Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler)

AVUKATLARIN ROLÜNE DAİR TEMEL PRENSİPLER (HAVANA KURALLARI) 27 Ağustos-7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana’da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı Üzerine Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Başlangıç Dünya halkları, Birleşmiş Milletler Şartı’nda adaletin sürdürülebileceği koşulları yaratmak için verdikleri kararı teyit ettiklerinden ve ırk, cins, dil ve din ayırımı yapmaksızın ... Devamını Oku »

İstanbul Barosu 2010 Seçimleri İçin Ücretsiz Otobüs ve Tekne Seferleri

Değerli meslektaşlarım,  İstanbul Barosu Başkanlığınca Genel Kurul üyelerinin 07 Kasım 2010 Pazar günü Haliç Kongre Merkezi’nde (Sütlüce) yapılacak seçime ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla kentin belirli noktalarından karşılıklı otobüs servisleri konulması, ayrıca aynı gün Üsküdar ve Kadıköy TURYOL İskelesinden gidiş-dönüş ücretsiz tekne seferleri yapılması kararlaştırılmıştır. Belirlenen düzenlemeye göre ücretsiz servis otobüslerinin ... Devamını Oku »

Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesi

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2010/965 Ekli “Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/10/2010 tarihli ve 88329 sayılı yazısı üzerine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır. KAMU ALACAKLARI İÇİN ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates