17 Ocak 2018, Çarşamba
Hukuki Haberler
Anasayfa » 2011 » Ocak

Aylık Arşiv: Ocak 2011

Depozito Nedir

Depozito; Bir gayrimenkulün (kiralanan yerin) geçici bir süre için kullanımından doğacak zarar ve ziyanın tazmini için mal sahibine verilen bir bedeldir. Depozito, ayrıca bir taahhüt sırasında yatırılan güvence veya bağlanma parasıdır. Aranan Kelimeler:depozito nedir (837)depozito ne demek (109)kira depozitosu nedir (49)kira depozito nedir (47)depozito ne demektir (31)depozito sözleşmesi (12) Devamını Oku »

Avrasya Üniversitesi Ana Yönetmeliği

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Avrasya Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Avrasya Üniversitesinin yönetimine, akademik ve idari organlarına, bu organların görevlerine, eğitim, öğretime ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu ... Devamını Oku »

Bahçeşehir Üniversitesi Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 – 27/12/2010 tarihli ve 27798 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.” MADDE 2 – ... Devamını Oku »

Bitlis Eren Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bitlis Eren Üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 ... Devamını Oku »

Iğdır Üniversitesi Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesine bağlı olarak kurulan Iğdır Üniversitesi Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, ... Devamını Oku »

İstanbul Teknik Üniversitesi Hakkında Yönetmelik

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 – 17/12/2009 tarihli ve 27435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ... Devamını Oku »

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında görevli Devlet memurlarının sicil amirlerini belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında görev yapan Devlet memurlarını kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ... Devamını Oku »

Rekabet Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Rekabet Kurumu kadrolarında görevli idari personelin görevde yükselmelerine ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Kurum idari ... Devamını Oku »

Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmelik Değişikliği

MADDE l – 24/5/2007 tarihli ve 26531 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2010-2011 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür. Aranan Kelimeler:namık kemal ... Devamını Oku »

Dumlupınar Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelik Değişiklikliği

MADDE 1 – 10/9/2008 tarihli ve 26993 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir. “(3) Fakültelerde/yüksekokullarda ders intibakı sonucu öğrenci; a) Daha önce aldığı ve muaf olduğu tüm derslerin kredi toplamının, birinci sınıf derslerinin kredi toplamının yarısına eşit ... Devamını Oku »

Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelik Değişiklikliği

MADDE 1 – 10/9/2008 tarihli ve 26993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Yukarıdaki esaslar da dikkate alınarak öğrenciler, öncelikle alt yarıyıl dersleri olmak üzere sırasıyla kendi programındaki ders programında çakışma olmayacak şekilde derslerini seçerek ... Devamını Oku »

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yönetmeliğin Kaldırılması

MADDE 1 – 12/6/2006 tarihli ve 26196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür. Devamını Oku »

Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yönetmelik Değişikliği

MADDE 1 – 20/8/2009 tarihli ve 27325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 31 – (1) Yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında ... Devamını Oku »

Orman Genel Müdürlüğü Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ormanların korunması, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması ilkelerine uygun olarak verimli bir şekilde işletilmesi için Orman Genel Müdürlüğü taşra birimlerinin kurulması, adlarının, sınırlarının ve merkezlerinin değiştirilmesi, kapatılması ve taşra teşkilatının görevlerine ilişkin usul ve ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates