17 Ocak 2018, Çarşamba
Hukuki Haberler
Anasayfa » 2011 » Şubat

Aylık Arşiv: Şubat 2011

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmelik Değişikliği

MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA  YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “5) ... Devamını Oku »

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği

TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Yönetmeliğin amacı, çeşitli spor disiplinlerinin turizm faaliyeti olarak uygulanması sırasında, turizm amaçlı sportif faaliyette bulunacak turizm işletmelerinde aranacak nitelikleri belirlemek, faaliyetin güvenli biçimde sürdürülebilmesi için önlemleri almak, denetlemek ve turizmin çeşitlendirilmesini geliştirmektir. Kapsam ... Devamını Oku »

İstanbul Şehir Üniversitesi Modern Türkiye Çalışmaları Yönetmeliği

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MODERN TÜRKİYE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesi Modern Türkiye Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve ... Devamını Oku »

Limited Şirketlerde Müdürün Sorumluluğu

Türk Ticaret Kanunu’nun 556. maddesi gereğince, limited şirketlerin idaresi ile görevli kişilerin şirket kuruluşundan ve idaresinden doğan hukuki ve cezai sorumlulukları, anonim şirketlerdeki sorumluluk hükümlerine tabi bulunmaktadır. Kural olarak limited şirket müdürleri, TTK 556. maddenin yollamasıyla TTK 336 gereği, şirket nam ve hesabına yapmış oldukları muameleler ve mukavelelerden şahsen sorumlu ... Devamını Oku »

Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarında Yönetmelik Değişikliği

Karar Sayısı : 2011/1331 Ekli “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4/11/2010 tarihli ve 67074 sayılı yazısı üzerine, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Abdullah ... Devamını Oku »

Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmelik Değişiklikliği

TAHIL TOHUMU SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (g),(h), (ı), (m) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (t) bendinden sonra gelmek üzere (u) ve ... Devamını Oku »

İşsizlik Sigortasından Kimler Yararlanır

İşsizlik Sigortasından Yararlanma Koşulları: 1- İşçinin kendi kusuru dışında bir nedenle işini kaybetmesi, iş akdinine işveren tarafından son verilmesi 2- Son 3 yıl içinden en az 600 gün prim ödemiş olmak 3- Son 120 gün prim ödemesinin kesintisiz olması 4- İşten ayrılma bildirgesi ile birlikte hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen ... Devamını Oku »

Malulen Emekliliğin Şartları

4-1/a SSK kapsamında sigortalıların malülen emekli olabilmesi için; *Çalışma gücünün %60 ını kaybettiğine dair rapor *Toplam 1800 gün sigortalılık veya *5 yıldan beri sigortalı olup sigortallık süresince her yıl için ortalama 180 gün prim ödeme şartı *10 yıl ve üzeri sigortallık süresi için 1800 gün prim ödeme şartı Devamını Oku »

Vergi Davalarında Süreler

Vergi davası açılmasında süreler: İdari yargıda dava açma süreleri, hem kişilerin hak arama özgürlüklerinin kullanımı hem de idarenin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun denetimi açısından son derece önemli bir konudur. Kişiler için önemlidir, çünkü bu süreler hak düşürücü sürelerdir. Süreyi kaçıran, dava hakkını kaybeder. Bir hukuk devletinde idarenin eylem ve ... Devamını Oku »

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmelik Değişiklikliği

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMATÖR TELSİZCİLİK SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 3/2/2010 tarihli ve 27482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “k) Geçici amatör telsizcilik belgesi: ... Devamını Oku »

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmelik Değişikliği

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 14/4/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (rr) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “rr) İtibari bağlantı noktası: Kurum tarafından hazırlanan ve Kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe giren ... Devamını Oku »

Serbest Tekstil ve Deri Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST TEKSTİL VE DERİ MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kişi ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen tekstil ve deri mühendisliği ve danışmanlık hizmetlerinin belirlenerek denetlenmesini, ... Devamını Oku »

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 6/8/2009 tarihli ve 27311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası ... Devamını Oku »

Binalarda Enerji Performansı Yönetmelik Değişiklikliği

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 26/A maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(3) Enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış Serbest Müşavir Mühendis belgesine sahip bulunan ... Devamını Oku »

Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelik Değişikliği

DENİZ YOLU İLE YAPILACAK DÜZENLİ SEFERLERE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1 – 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Hat izni almak isteyen işletmeciler, İdarece belirlenecek belgeler ile ilgili ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates