17 Ocak 2018, Çarşamba
Hukuki Haberler
Anasayfa » 2011 » Mart

Aylık Arşiv: Mart 2011

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmelik Değişikliği

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET KOROLARI VE TOPLULUKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1 – 6/7/2006 tarihli ve 26220 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Devlet Klasik Türk Müziği ... Devamını Oku »

Acıbadem Üniversitesi Ana Yönetmelik Değişikliği

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 21/1/2010 tarihli ve 27469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Acıbadem Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Mütevelli Heyet; Vakıf yönetim organı tarafından, yaş sınırlaması hariç Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ... Devamını Oku »

Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık Yönetmeliği

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMANCILIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Ormancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Artvin Çoruh ... Devamını Oku »

Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmelik Değişikliği

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 28/10/2006 tarihli ve 26330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. “(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul ... Devamını Oku »

Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelik Değişikliği

BOZOK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 26/2/2007 tarihli ve 26446 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ğ) Diğer başvuru şartları ile başvuru sırasında istenecek belgeleri belirlemeye ilgili ... Devamını Oku »

İstanbul Teknik Üniversitesi Tarım ve Çevre Bilişimi Yönetmeliği

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARIM VE ÇEVRE BİLİŞİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Tarım ve Çevre Bilişimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin ... Devamını Oku »

Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmelik Değişikliği

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 9/6/2000 tarihli ve 24074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kayıt için başvurularda öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir: ... Devamını Oku »

Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelik Değişikliği

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde ve 36 ncı, 37 nci ve 62 nci maddelerinde geçen “LES” ibareleri ... Devamını Oku »

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelik Değişikliği

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 31/10/1999 tarihli ve 23862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Mazeretin kabulüne karar verme yetkisi Fakülte Kuruluna aittir. Öğrencinin ... Devamını Oku »

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelik Değişikliği

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 28/10/1999 tarihli ve 23860 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Öğrencinin eğitim süresinde sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için, hastalığını sağlık raporu ... Devamını Oku »

Yıldız Teknik Üniversitesi Enerji Yönetmeliği

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENERJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Yıldız Teknik Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve ... Devamını Oku »

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmelik Değişikliği

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 − 13/10/2006 tarihli 26318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(3) Gümrüksüz satış mağazası açılmak istenilen her bir gümrük kapısı ve yerde mağaza işletmeciliği tek bir işletici tarafından yapılır. Her ... Devamını Oku »

Afyon Kocatepe Üniversitesi Müzik Yönetmeliği

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE ... Devamını Oku »

Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Yönetmeliği

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi ... Devamını Oku »

Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelik Değişikliği

DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına sahip ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates