17 Ocak 2018, Çarşamba
Hukuki Haberler
Anasayfa » 2011 » Mayıs

Aylık Arşiv: Mayıs 2011

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırılması

PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 8/9/1996 tarihli ve 22751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Petrol İşleri Genel Müdürü ... Devamını Oku »

KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

KOSGEB ORGANLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının organlarının çalışma usul ve esaslarını, daimi ve aslilik arzeden görevleri ile bunların unvan ve adetlerini, görev yetki ... Devamını Oku »

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Disiplin Yönetmelik Değişikliği

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 9/12/2009 tarihli ve 27427 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Disiplin Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   “EK-1 ... Devamını Oku »

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme Yönetmelik Değişikliği

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 24/7/2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ... Devamını Oku »

Yalova Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Yönetmeliği

YALOVA ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve ... Devamını Oku »

Köpekli Arama Timi Çalışma ve Sınav Yönetmeliği

KÖPEKLİ ARAMA TİMİ ÇALIŞMA VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; afet ve acil durum hallerinde canlı aramaya yönelik faaliyet gösterecek köpekli arama timinin çalışma ile sınav usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; afet ... Devamını Oku »

Gemiadamları Yönetmelik Değişikliği

GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Kazanılmış haklar GEÇİCİ MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerine göre; A-II/1 ve A-III/1 müfredat programlarını uygulayan iki yıllık meslek yüksekokulu mezunu olarak, uzakyol vardiya zabitliği veya uzakyol ... Devamını Oku »

Petrol Piyasası Lisans Yönetmelik Değişikliği

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin mülga ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. “a) İhrakiyenin, rafinerici, dağıtıcı ve diğer ihrakiye ... Devamını Oku »

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav Yönetmelik Değişikliği

FATİH ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 12/4/2009 tarihli ve 27198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Fakülte dışında pratik uygulamalı ders veya ... Devamını Oku »

Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Sınav Yönetmelik Değişikliği

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 9/2/2009 tarihli ve 27136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “İstenen belgelerin aslı veya Enstitü Müdürlüğünce aslı görülerek onaylanacak örneği ... Devamını Oku »

Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Sınav Yönetmelik Değişikliği

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 20/5/2008 tarihli ve 26881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “İstenen belgelerin aslı veya ... Devamını Oku »

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ana Yönetmeliği

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, akademik organlarına ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, idari ve akademik organlarına ve bu ... Devamını Oku »

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki her türlü eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) ... Devamını Oku »

Atılım Üniversitesi Demiryolu Malzemeleri Yönetmeliği

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atılım Üniversitesine bağlı olarak kurulan Atılım Üniversitesi Demiryolu Malzemeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ... Devamını Oku »

Tapu ve Kadastro Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği

TAPU VE KADASTRO UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tapu ve kadastro uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, yarışma ve yeterlik sınavlarının şeklini ve uygulamasını, ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates