17 Ocak 2018, Çarşamba
Hukuki Haberler
Anasayfa » 2011 » Haziran

Aylık Arşiv: Haziran 2011

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmelik Değişikliği

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere İl Çevre ve Orman ... Devamını Oku »

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesislere Ad Verme Yönetmeliği

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERE AD VERME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Genel Müdürlük mülkiyeti ve/veya kullanımında bulunan gençlik ve spor tesisleri ile Genel Müdürlük mülkiyeti veya kullanımında iken gerçek ve tüzel kişilere kiralanan, sınırlı ayni hak tesis ... Devamını Oku »

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Yönetmelik Değişikliği

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 12/11/2005 tarihli ve 25991 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan “Unvan Değişikliği Sınavı” tanımı ... Devamını Oku »

Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Yönetmelik Değişikliği

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 28/10/1994 tarihli ve 22095 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Müdür; Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri arasından ... Devamını Oku »

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Sınav Yönetmelik Değişikliği

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Öğrencinin eğitim süresinde sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için hastalığını sağlık ... Devamını Oku »

İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Yönetmeliği

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesinde yürütülen önlisans ve lisans düzeyindeki eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Arel Üniversitesinin fakülte, ... Devamını Oku »

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Yönetmeliği

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim programlarına katılan öğrencilerin eğitim-öğretim, öğrenci kayıtları, sınav ve değerlendirme, izin, kayıt silme, diploma ve akademik ... Devamını Oku »

Bilirkişi Kimdir ve Bilirkişi Şikayet Edilir mi

Bilirkişi Kimdir: Bilirkişi: Çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde başvurulan kişidir. Ancak hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye baş vurulmaz. Bilirkişi Raporu: Hakimin teknik ve özel bilgisi ile çözemediği konularda ve hakimin kendisine verdiği görev çerçevesinde bilirkişinin incelemelerde bulunarak ulaştığı sonucu ... Devamını Oku »

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Yönetmeliği

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;  Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve  esasları ... Devamını Oku »

Trakya Üniversitesi Lisansüstü Yönetmelik Değişikliği

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 3/3/1997 tarihli ve 22922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “e) Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden veya kendi hükümetinden burs alarak lisansüstü eğitim yapmak üzere doğrudan Yükseköğretim ... Devamını Oku »

Adıyaman Üniversitesi Sınav Yönetmelik Değişikliği

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıyaman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE ... Devamını Oku »

Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Tıbbı Yönetmeliği

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TIBBI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ... Devamını Oku »

Hakkari Üniversitesi Öğretim Yönetmeliği Değişikliği

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 18/6/2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hakkari Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “Ancak bu tür kayıt dondurmalarla ilgili ... Devamını Oku »

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Yönetmeliği

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümünde yürütülen İngilizce hazırlık eğitimine ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Yabancı Diller ... Devamını Oku »

DMO Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Kaldırılması

DEVLET MALZEME OFİSİ MEMURLARI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 13/2/2009 tarihli ve 27140 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates