17 Ocak 2018, Çarşamba
Hukuki Haberler
Anasayfa » 2011 » Temmuz

Aylık Arşiv: Temmuz 2011

İşsizlik Maaşının Şartları Nelerdir?

İşsizlik sigortası nedir? İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur. ... Devamını Oku »

Kocaeli Üniversitesi Sınav Yönetmeliği

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü yabancı dil hazırlık programında yürütülecek olan eğitim-öğretim ve sınavlarla ... Devamını Oku »

Ortak Yere Ayrılan Arsa Payının İptali Dilekçesi

.SAYIN HAKİMLİĞİ’NE  DAVACILAR                   :……. VEKİLİ                           :Avukat DAVALI                          :……. KONU                            : Ortak Yere Ayrılan Arsa Payının İptali istemidir. AÇIKLAMALAR              : Müvekkillerim ……. adresinde bulunan ve ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, ……. pafta, ……. ada, ……. parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan …. nolu bağımsız bölümlerin malikidirler. Yönetim Planına göre anagayrimenkulün ... Devamını Oku »

Ortak Yere Yapılan Müdahele İçin Dilekçe

….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE  DAVACI                         :…….  VEKİLİ                           :Avukat  DAVALI                          :…….  KONU                            : Ortak Yere Yapılan Müdahalenin Önlenmesi Talebidir. AÇIKLAMALAR              : Müvekkilim ……. adresinde bulunan ve ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, ……. pafta, ……. ada, ……. parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan …. nolu .. arsa paylı bağımsız bölümün malikidir. Davalıda aynı ... Devamını Oku »

Ortak Yere Zarar Verene karşı Tazminat Dilekçesi

..SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACILAR                   :…….  VEKİLİ                    :Avukat  DAVALI                          :…….  KONU                            : Ortak Yere zarar veren davalıdan ………-TL’nin Tazmini Talebidir AÇIKLAMALAR              : Müvekkillerim ……. adresinde bulunan ve ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, ……. pafta, ……. ada, ……. parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan …. nolu bağımsız bölümlerin malikidirler. Davalıda aynı taşınmazda ... Devamını Oku »

Şirketinin Feshi İçin Dava Dilekçesi

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE  DAVACI               :…….  VEKİLİ          :Avukat  DAVALILAR        :……. KONU                  : …. Şirketinin Feshi AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilimiz ….. ile davalılar ……. ve ……… ../../…. tarihinde …… sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ….. sayfasında yayınlanan ……. Nakliyat Pazarlama Ltd. Şti. yi kurmuşlardır. 2-……. Noterliğinden ……. tarih ve …….yevmiye no ile tasdikli şirkete ait ... Devamını Oku »

Yeni Alınan Evden Kiracıyı Çıkarma Dilekçesi

….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                   :…….          VEKİLİ                     :Avukat DAVALI                    :……. KONU                      : Yeni İktisap ve İhtiyaç Nedeniyle Tahliye DAVA DEĞERİ        : Bir yıllık Kira Bedeli ……. AÇIKLAMALAR      :                                       1-Davalı, müvekkilimizin yeni satın aldığı evin eski malikinin kiracısıdır. 2-Halen ……. adresinde bulunan apartman dairesi ……… Tapu müdürlüğünün, ../../…. tarih ve ……… yevmiye ... Devamını Oku »

Tapu İptali Dilekçesi

……SAYIN HAKİMLİĞİ’NE                                                                                                                                                                          TEDBİR TALEPLİDİR                                 DAVACILAR               :…….                             VEKİLİ                         :Avukat DAVALI                       :…….         KONU                          : Tapu İptal ve tescil DEĞERİ                     : …….  AÇIKLAMALAR     : 1-Müvekkillerimiz, 6 kardeşli bir ailenin çocuklarıdır. Babalarını uzun zaman önce yitiren müvekkillerimizden, en küçük olması nedeni ile Ayşe evde yaşlı ve hasta ... Devamını Oku »

Tedbir Talepli Sigorta Davası Dilekçesi

…SAYIN HAKİMLİĞİ’NE İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR DAVACI            : VEKİLİ              :Avukat DAVALILAR      : KONUSU          :……………………………-TL ‘nın .. / .. / …. ödeme tarihinden itibaren banka iskonto faizi, masraflar ,vekalet ücreti ile birlikte tahsili ve davalılardan …………………………………………………………………………. ‘ne ait ……………- ………………… plakalı araçla birlikte bütün davalıların menkul,gayrimenkul ve üçüncü şahıslardaki hak ... Devamını Oku »

Tenfiz Dilekçesi

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE TANINMA İSTEYEN :……. VEKİLİ                      :Avukat  KARŞI TARAF         :…….   KONU                       : Tanınma İstemidir.  AÇIKLAMALAR       : 1-Müvekkilimiz davalı ile ……. tarihinde evlenmiştir. Evliliklerine ait nüfus kayıtları ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, ……. Cilt, ……. Sayfa ve ……. Sıra Nodadır. 2-Müvekkilimiz davalı ile Fransa ……. Hukuk  Mahkemesinin ……. tarih ... Devamını Oku »

Tevdi Mahali İsteme Dilekçesi

….SAYIN HAKİMLİĞİNE TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ İSTEYEN  :…….  VEKİLİ                  :Avukat  DAVALI      :……. KONU                    : TEVDİ MAHALLİ TAYİNİ İSTEMİ AÇIKLAMALAR    :1-Müvekkilimiz ../../…. tarihinde …………….  adresindeki gayrimenkulu ……… ‘dan eczane olarak kullanmak üzere dükkan sıfatı ile kiralamıştır. Kira kontratında  kira artış oranı  ../../…. tarihinden itibaren  senelik %60 olarak belirlenmiştir. Ev sahibi ... Devamını Oku »

Yaş Düzeltme Dilekçesi

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE                                                                                             DAVACI                 :…….  VEKİLİ            :Avukat  DAVALI                  :  …………NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ KONU                    : Müvekkilimizin  Nüfus  Kaydında …….  olarak yer alan doğum tarihinin ……. olarak düzeltilip kayda geçirilmesi talebimiz   AÇIKLAMALAR     :1-Müvekkilimiz ……., ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mah., ……. Cilt, ……. Sayfa ve ……. Sıra noda  nüfusa kayıtlıdır. 2-Müvekkilimizin doğum tarihi ... Devamını Oku »

Yoksulluk Nafakasının İndirilmesi İçin Dilekçe

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI                        :…….  VEKİLİ                          :Avukat  DAVALI                        :…….  KONU                           : Yoksulluk Nafakasının İndirimi Hakkında AÇIKLAMALAR : Müvekkilimiz ile davalı ……. tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların nüfus kayıtları ……. İli, ……. İlçesi, ……. Köyü, ……. Cilt No, ……. Aile Sıra No, …. Sıra Noda olup bu evliliklerinden müşterek çocukları bulunmamaktadır.   ... Devamını Oku »

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Değişikliği

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Nükleer enerjiye dayalı üretim lisansı başvurusu kapsamında ilgili kurumdan alınacak yer lisansının Kuruma ibrazı zorunludur.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 ... Devamını Oku »

Yapım İşleri İhaleleri Yönetmelik Değişikliği

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (ğ) bentlerine “mezuniyet belgesi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgili meslek odası üye kayıt belgesi,” ibaresi ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates