17 Ocak 2018, Çarşamba
Hukuki Haberler
Anasayfa » 2011 » Ağustos

Aylık Arşiv: Ağustos 2011

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmelik Değişikliği

YÖNETMELİK              Karar Sayısı : 2011/2083 Ekli “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/6/2011 tarihli ve 8323 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 212 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.                                                                                                                                    Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI   ... Devamını Oku »

Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelik

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREVLERİ İLE AVUKATLARIN MESLEĞE ALINMALARI, DAVALARIN TAKİP USULÜ VE ÇALIŞMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 − (1) Bu Yönetmelik, Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliğinin görevleri ile avukatların mesleğe alınmalarına, yetiştirilmelerine, çalışmalarına ve davaların takibine ilişkin usul ve ... Devamını Oku »

Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Değişikliği

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 5/5/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ... Devamını Oku »

Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Yönetmeliği Değişikliği

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 21/5/2008 tarihli ve 26882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere “c) Avukat.” bendi, 6 ncı ... Devamını Oku »

Uzman Hukukçu Yardımcılığı Sınavı

SERMAYE PİYASASI KURULU UZMAN YARDIMCILIĞI VE UZMAN HUKUKÇU YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince kurulmuş bulunan Sermaye Piyasası Kurulu’nda G.I.H. sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 20 adet “Uzman Yardımcısı” ve A.H. sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 3 adet “Uzman Hukukçu Yardımcısı” kadrosunda görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate ... Devamını Oku »

Hüquq Nedir

Azerbeycan vatandaşı bir hukuk öğrencisi hukuk kelimesinin kendi dillerinde “hüquq” olarak yazıldığını söylemiştir. Hüquq azerice dilinde hukuk manasına gelmektedir. Aranan Kelimeler:hüquq nedir (150)huquq nedir? (21) Devamını Oku »

Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Sınav Yönetmeliği

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM  VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Tıp Fakültesi ve Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları hariç, Balıkesir Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan ön lisans ve lisans ... Devamını Oku »

Klinik Araştırmaları Yönetmeliği

KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; taraf olunan uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile Avrupa Birliği standartları ve iyi klinik uygulamaları çerçevesinde, gönüllü insanlar üzerinde gerçekleştirilecek klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kayıtlarının tutulması, rapor edilmesi, geçerliliği ve diğer hususlarda ... Devamını Oku »

Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesi Yönetmeliği Değişikliği

BELEDİYE ARSALARI ÜZERİNDE TOPLU KONUT VE KENTSEL ÇEVRE ÜRETİMİ VE KREDİLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 14/11/1992 tarihli ve 21405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan ... Devamını Oku »

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği Değişikliği

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin 3 üncü maddesine (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki  (ğ) bendi eklenmiştir. “ğ) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP): Sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya ... Devamını Oku »

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği Değişikliği

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI HİSSE SENETLERİ PİYASASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Borsa emirleri, üye temsilcileri veya üyelere ... Devamını Oku »

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği Değişikliği

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 8 – (1) Şirket payları, en erken GİP Listesine kabul başvurusunun Yönetim ... Devamını Oku »

İMKBTeşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği Değişikliği

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TEŞKİLAT, GÖREV VE  ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (20) ve (22) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde ... Devamını Oku »

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği Değişikliği

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI KOTASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 24/6/2004 tarihli ve 22502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan “Vergi Öncesi Kar” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir. “Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP): Sermaye piyasası ve Borsa ... Devamını Oku »

İstanbul Altın Borsası Yönetmeliği Değişikliği

İSTANBUL ALTIN BORSASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 30/6/1999 tarihli ve 23741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iç yönetmelikle”  ibaresi “yönergeyle” olarak değiştirilmiştir.              MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iç ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates