20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » 2011 » Eylül

Aylık Arşiv: Eylül 2011

Çağlayan Adliyesine Taşınan Adliyelerin Yeni İsimleri

İstanbul Adliyesine Taşınan Birimlerin Yeni Adları İSTANBUL ÇAĞLAYAN ADLİYESİNE TAŞINAN BİRİMLERİN YENİ İSİMLERİ ESKİ BİRİM ADI YENİ BİRİM ADI Beyoğlu 1. Aile Mahkemesi İstanbul 3. Aile Mahkemesi Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi İstanbul 46. Asliye Ticaret Mahkemesi Beyoğlu 1. İcra ... Devamını Oku »

Rüçhanlı Alacaklar Nelerdir

TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN İHALENİN YAPILMASI (İİK. mad. 129) Taşınmaz mallara ilişkin “ihalenin (arttırmanın) nasıl yapılacağı ve taşınmazların hangi koşullarla ihale edilebileceği” bu maddede düzenlen-miştir. I- Taşınmazlar da taşınırlar gibi, «açık arttırma»[1] ile satılır. «Açık artırma şekli», kural olarak taşınırlarda olduğu gibidir.[2] II- Birinci arttırmada i h a l e n ... Devamını Oku »

Fatura Alacağı İçin İhtar Örneği

….. NOTERLİĞİNE İHTARNAME   İHTAR EDEN             : ….SAN. TİC. A.Ş. ADRES                      : V E K İ L İ                   : Avukat …. MUHATAP                 : ….TiC. LTD. ŞTi. ADRES                      : KONU                         :  Mevcut ve vadesi gelen borçlarınızın ihtarın  tebliğinden itibaren 7(Yedi) gün içerisinde ödenmesi   ihtarıdır. AÇIKLAMALAR                     : Sayın ... Devamını Oku »

Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama Yönetmeliği

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Aksaray Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu ... Devamını Oku »

Fatih Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

FATİH ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç              MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Üniversitesinde lisans düzeyinde eğitim-öğretim programlarına katılan öğrencilerin eğitim-öğretim, öğrenci kayıtları, sınav ve değerlendirme, izin, kayıt silme ve diploma, akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam              ... Devamını Oku »

İstanbul Bilgi Üniversitesi Satınalma Yönetmeliği Değişikliği

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SATINALMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 22/7/2010 tarihli ve 27649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Satınalma Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Açık ihale usulü; 100.000 TL ve  üzerinde yapılan tüm satınalmalarda uygulanır ve satın alma dokümanında öngörülen ... Devamını Oku »

KTO Karatay Üniversitesi Yönetmeliği

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖN LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; KTO Karatay Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik; KTO Karatay Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates