17 Ocak 2018, Çarşamba
Hukuki Haberler
Anasayfa » 2012 » Mart

Aylık Arşiv: Mart 2012

6287 Sayılı Kanun

İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6287 Kabul Tarihi: 30/3/2012       MADDE 1- 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 3- Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği ... Devamını Oku »

Binanın Belediyece Boşaltılması Belediyenin Hakları

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E: 2009/2151 K: 2009/13782 T: 07.12.2009 Özet: Belediye Başkanlığınca, bina içine ruhsat ve projeye aykırı olarak yapılan eklerin yıkımını sağlayabilmek amacıyla nüfustan ve eşyadan tahliyesi istemiyle dava açılmışsa da; 3194 Sayılı Yasanın 32/son maddesi hükmüne göre yetki Belediye Başkanlığına zıt bulunduğundan davanın reddine karar verilmelidir. Davacı ... Devamını Oku »

Nafaka Alacağının Diğer Ülkelerde Tahsili

NAFAKA ALACAKLARININ YABANCI ÜLKELERDE TAHSİLİ HAKKINDA GENELGE (ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)(MÜLGA)     T.C.     ADALET BAKANLIĞI     Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü     Sayı : B.03.0.UİG.0.00.00.06/010.06.02/2                                      01/01/2006     Konu: Nafaka alacaklarının     yabancı ülkelerde tahsili     **01/03/2008 tarih ve B.03.0.UİG.0.00.00.06/010.06.02/2-1 sayılı ve 64/1 nolu ... Devamını Oku »

İcra Emrine İtiraz Dilekçesi

… İCRA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE İTİRAZ EDEN (BORÇLU)                          : VEKİLİ                                : KARŞI TARAF (ALACAKLI)                      : KONU                                   :  İcra emrine itirazımızdan ibarettir. AÇIKLAMALAR              : Müvekkilim aleyhine alacaklı tarafından  ……… İcra Müdürlüğünün 20../…. Esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatmıştır. İcra emrinde faiz fahiş olarak hesaplanmış, faiz miktarı açıkça belirtilmediği gibi, vekalet ... Devamını Oku »

6286 Sayılı Kanun

TÜRKİYE İLE UKRAYNA ARASINDA ULUSLARARASI DOĞRUDAN YÜK DEMİRYOLU-FERİBOT HİZMETİNİN ORGANİZASYONU KONUSUNDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE UKRAYNA BAKANLAR KURULU ARASINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 6286 Kabul Tarihi: 8/3/2012       MADDE 1- (1) 25 Ocak 2011 tarihinde Kiev’de imzalanan “Türkiye ile Ukrayna Arasında Uluslararası Doğrudan Yük Demiryolu-Feribot Hizmetinin Organizasyonu ... Devamını Oku »

6285 Sayılı Kanun

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE POLONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ Uygun Bulunduğuna Daİr Kanun Kanun No. 6285 Kabul Tarihi: 8/3/2012       MADDE 1- (1) 6 Haziran 2011 tarihinde Varşova’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE ... Devamını Oku »

6284 Sayılı Kanun

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kanun No. 6284 Kabul Tarihi: 8/3/2012         BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler ve Tanımlar Amaç, kapsam ve temel ilkeler MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı ... Devamını Oku »

6283 Sayılı Kanun

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6283 Kabul Tarihi: 1/3/2012         MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 67 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “nüfus cüzdanı” ibaresinden önce gelmek üzere “biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulamasının yapılması ... Devamını Oku »

6282 Sayılı Kanun

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKMENİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP ENDÜSTRİSİ ALANLARINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 6282 Kabul Tarihi: 23/2/2012       MADDE 1- (1) 12 Kasım 2010 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Endüstrisi Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma”nın onaylanması ... Devamını Oku »

6281 Sayılı Kanun

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KORE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GÜMRÜK KONULARINDA İŞBİRLİĞİ VE KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 6281 Kabul Tarihi: 23/2/2012       MADDE 1– (1) 15 Haziran 2010 tarihinde Seul’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması”nın ... Devamını Oku »

6280 Sayılı Kanun

İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ ŞARTININ ONAYLANMASININ Uygun Bulunduğuna Daİr Kanun Kanun No. 6280 Kabul Tarihi: 23/2/2012       MADDE 1- (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 18 Haziran 2008 tarihinde imzalanan “İslam Konferansı Örgütü Şartı”nın, çekince ile onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini ... Devamını Oku »

6279 Sayılı Kanun

ÇOĞALTILMIŞ FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ DERLEME KANUNU   Kanun No. 6279 Kabul Tarihi: 22/2/2012         BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, ülkemizin kültürel varlığı ile bilgi birikimini oluşturan fikir ve sanat eserlerinin basılmış veya çoğaltılmış nüshaları ile ikili ya da çok taraflı anlaşmalar ... Devamını Oku »

6278 Sayılı Kanun

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN   Kanun No. 6278 Kabul Tarihi: 17/2/2012         MADDE 1- 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 26 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Soruşturma izni MADDE 26- MİT mensuplarının veya ... Devamını Oku »

6277 Sayılı Yasa

NÜKLEER TERÖRİZMİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN   Kanun No. 6277 Kabul Tarihi: 15/2/2012           MADDE 1- (1) 14 Eylül 2005 tarihinde New York’ta imzalanan “Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme”nin bildirim ve çekince ile birlikte onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı ... Devamını Oku »

6276 Sayılı Kanun

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ARASINDA ORTAKLIK ÇERÇEVE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 6276 Kabul Tarihi: 15/2/2012           MADDE 1- (1) 11 Mart 2011 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Ortaklık Çerçeve Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur. MADDE 2-  ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates