17 Ocak 2018, Çarşamba
Hukuki Haberler
Anasayfa » 2012 » Mayıs

Aylık Arşiv: Mayıs 2012

6305 Sayılı Kanun

AFET SİGORTALARI KANUNU   Kanun No. 6305 Kabul Tarihi: 9/5/2012       BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, binalarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların karşılanmasını teminen yaptırılacak zorunlu deprem sigortası ile sigorta şirketlerince teminat verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli afetler ... Devamını Oku »

Temyizde Duruşma Sınırı 2012

Temyizde Duruşma Sınırları: 1996 – 200,00 YTL 1998 – 400,00 YTL 2000 – 800,00 YTL 2005 – 10.000.00 YTL 2006 – 10.980.00 YTL 2007 – 11.830,00 YTL 2008 – 12.680,00 YTL 2009 – 14.200,00 TL 2010 – 14.510,00 TL 2011 – 15.620,00 TL 2012 – 17.220,00 TL (01.01.2012’den itibaren) Aranan ... Devamını Oku »

Karar Düzeltme Sınırı 2012

Karar Düzeltme Sınırları : 1996 – 150,00 YTL 1998 – 300,00 YTL 2000 – 600,00 YTL 2005 – 6.000,00 YTL 2006 – 6.580,00 YTL 2007 – 7.090,00 YTL 2008 – 7.600,00 YTL 2009 – 8.510,00 TL 2010 – 8.690,00 TL 2011 – 9.350,00 TL 2012 – 10.300,00 TL (01.01.2012’den itibaren) ... Devamını Oku »

6304 Sayılı Kanun

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN   Kanun No. 6304 Kabul Tarihi: 9/5/2012       MADDE 1- 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına (13) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent ... Devamını Oku »

TBMM Başkanlığı Kütüphane ve Arşiv Yönetmeliği

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE ARŞİV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kütüphane ve Arşiv Hizmetlerini, çalışma ilkelerini, TBMM Kütüphanesi ve Arşivinden yararlanma usul ve esaslarını belirlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ... Devamını Oku »

6303 Sayılı Kanun

ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN   Kanun No. 6303 Kabul Tarihi: 3/5/2012       Ajansın kuruluşu MADDE 1- (1) Eskişehir’i 2013 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak hazırlamak, bu amaçla 2013 yılında yapılacak etkinlikleri planlamak ve yönetmek, kamu ve sivil kurum ve kuruluşların yapacakları çalışmalarda koordinasyonu sağlamak üzere, bu ... Devamını Oku »

6302 Sayılı Kanun

TAPU KANUNU VE KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 6302 Kabul Tarihi: 3/5/2012       MADDE 1- 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 35- Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerin ... Devamını Oku »

6301 Sayılı Kanun

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6301 Kabul Tarihi: 27/4/2012       MADDE 1- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(2) Bu Kanunun 25 inci maddesi kapsamına girenler hariç, yüksek güvenlikli ... Devamını Oku »

6300 Sayılı Yasa

BAZI KANUNLAR İLE KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6300 Kabul Tarihi: 26/4/2012       MADDE 1- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun; 1) 85 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “altı” ibaresi “beş” şeklinde, ... Devamını Oku »

6299 Sayılı Kanun

KARAYOLU TRAFİĞİ KONVANSİYONU İLE BU KONVANSİYONU TAMAMLAYICI AVRUPA ANLAŞMASINA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 6299 Kabul Tarihi: 25/4/2012       MADDE 1- (1) 8 Kasım 1968 tarihinde Viyana’da imzaya sunulan “Karayolu Trafiği Konvansiyonu” ile 1 Mayıs 1971 tarihinde Cenevre’de akdedilen “1968 Karayolu Trafiği Konvansiyonunu tamamlayıcı Avrupa Anlaşması”na, Konvansiyona çekince konulmak ... Devamını Oku »

6298 Sayılı Kanun

BOZULABİLİR GIDA MADDELERİNİN ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞI VE BU TAŞIMACILIK FAALİYETİNDE KULLANILACAK ÖZEL EKİPMANA İLİŞKİN ANLAŞMAYA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 6298 Kabul Tarihi: 25/4/2012       MADDE 1- (1) 1 Eylül 1970 tarihli “Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma”ya katılmamız uygun bulunmuştur. MADDE ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates