20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » 2012 » Haziran

Aylık Arşiv: Haziran 2012

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi

…….NÖBETÇİ TRAFİK MAHKEMESİNE   TRAFİK CEZA TUTANAĞINA İTİRAZ EDEN                      : …………………….T.C. Kimlik No: ADRES: ………………………………………..   KARŞI TARAF                      :…………………VALİLİĞİ / İl Emniyet Müdürlüğü   D.KONUSU                             :……………………………  Bölge  Trafik  Denetleme  Şube  Müdürlüğü ekipleri  tarafından    hakkımda    tutulan    ceza   tutanağına itirazların sunulmansa dair dilekçeyi muhtevidir.   TEBLİĞ TARİHİ                    :……………………….   ... Devamını Oku »

6331 Sayılı Kanun

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012       BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Kapsam ve ... Devamını Oku »

Lehdar Ne Demek

Çek, bono, poliçe gibi ticari senetlerde, bu senetlerden yaralanabilecek yani senet üzerinde adı yazılı olan kişidir. Hamiline veya emrine yazılı senetlerde ise lehdar senedi elinde bulunduran ya da emrinde tutan kişidir. Devamını Oku »

6330 Sayılı Kanun

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FİLİSTİN ULUSAL YÖNETİMİ LEHİNE FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ ARASINDAKİ GEÇİCİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İLE KURULAN ORTAK KOMİTENİN ANLAŞMAYA EK MENŞELİ ÜRÜNLER KAVRAMININ TANIMI VE İDARİ İŞBİRLİĞİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN 2/2010 SAYILI KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 6330 Kabul Tarihi: 15/6/2012       MADDE 1- (1) 2 Aralık 2010 ... Devamını Oku »

6329 Sayılı Kanun

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE FİLİSTİN ADINA FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ ARASINDAKİ GEÇİCİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 1/2011 SAYILI ORTAK KOMİTE KARARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN Kanun No. 6329 Kabul Tarihi: 15/6/2012       MADDE 1- (1) Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması’nın 23 Şubat ... Devamını Oku »

6328 Sayılı Kanun

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU Kanun No. 6328 Kabul Tarihi: 14/6/2012       BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve ... Devamını Oku »

6327 Sayılı Kanun

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012       MADDE 1- 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci maddesinin; birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna ... Devamını Oku »

6326 Sayılı Kanun

TURİST REHBERLİĞİ MESLEK KANUNU Kanun No. 6326 Kabul Tarihi: 7/6/2012       BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; turist rehberliği mesleğine kabule, mesleğin icrasına ve turist rehberliği meslek kuruluşlarının kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Kanun; turist rehberliği mesleğine ... Devamını Oku »

6325 Sayılı Arabuluculuk Kanunu

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU Kanun No. 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012       BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf ... Devamını Oku »

6324 Sayılı Kanun

6323 Sayılı Kanun İZMİR EXPO ALANI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6324 Kabul Tarihi: 5/6/2012       Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, 2020 yılında gerçekleştirilecek EXPO Fuar Organizasyonu için aday olan İzmir ilinde EXPO Fuar Organizasyonunun gerçekleştirileceği alan için yer belirlenmesi, belirlenen alanın ve yakın çevresinin planlanması ve alanda ... Devamını Oku »

6323 Sayılı Kanun

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN TEMSİL EDİLEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN TEMSİL EDİLEN KIRGIZ CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDAKİ BORÇ SİLME ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 6323 Kabul Tarihi: 1/6/2012       MADDE 1- (1) 1 Aralık 2011 tarihinde Bişkek’te imzalanan “Hazine Müsteşarlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ... Devamını Oku »

Kıdem Tazminatı Tavanları

KIDEM TAZMİNATI TAVANI (1475 Sayılı İşKanunu Madde:14 ve 854 Sayılı Deniz İş Kanunu Madde:20) 01.01.2004 – 30.06.2004 arası …….. 1.485.430.000 TL 01.07.2004 – 31.12.2004 arası …….. 1.574.740.000 TL 01.01.2005 – 30.06.2005 arası …….. 1.648,90 YTL 01.07.2005 – 31.12.2005 arası …….. 1.727,15 YTL 01.01.2006 – 30.06.2006 arası …….. 1.770,64 YTL 01.07.2006 ... Devamını Oku »

Sigorta Primi Tavan ve Taban Ücretleri

SİGORTA PRİMİ TAVAN VE TABAN ÜCRETLERİ ( 506 Sayılı Kanun/Mad:78 – 5510 sayılı Kanun/Mad:82) ______Dönem_________ _Tavan Ücret________Taban Ücret (TL/YTL) 01.04.2003-30.06.2003 ……..1.965.499.800 ……….. 393.099.960 TL 01.07.2003-31.12.2003…….. 2.290.079.100………... 458.015.820 TL 01.01.2004-30.06.2004 ……..2.748.150.000………… 549.630.000 TL 01.07.2004-31.12.2004 ……..2.886.975.000………… 444.150.000 TL 01.01.2005-31.12.2005……..……..3.176,70………. ………488,70 YTL 01.01.2006-31.12.2006……..……..3.451,50 ……….………531,00 YTL 01.01.2007-30.06.2007……..……..3.656,40 ……….………562,50 YTL 01.07.2007-31.12.2007……..……..3.802,50………. ………585,00 YTL 01.01.2008-30.06.2008……..……..3.954,60………. ………608,40 ... Devamını Oku »

6322 Sayılı Kanun

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6322 Kabul Tarihi: 31/5/2012       MADDE 1- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu yerin belediye sınırları dışındaki” ibaresi “diğer” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- ... Devamını Oku »

6321 Sayılı Kanun

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN   Kanun No. 6321 Kabul Tarihi: 31/5/2012       MADDE 1- 5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “6. Havacılık hizmetlerinde.” MADDE 2- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 79 uncu ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates