17 Ocak 2018, Çarşamba
Hukuki Haberler
Anasayfa » 2012 » Ağustos

Aylık Arşiv: Ağustos 2012

Araç Sahibinin Sorumluluğu

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2004/11664 E.N , 2004/11331 K.N. İlgili Kavramlar ARAÇ SAHİBİNİN SORUMLULUĞU RÜCUAN TAHSİL Özet DAVAYA KONU OLAN ARAÇ DAVA DIŞI 3. KİŞİYE KİRALANMIŞTIR. SÖZLEŞME GEREĞİ ARACIN MÜLKİYETİ DAVALIDA OLSA DA BAKIM, GÖZETİM VE İŞLETİMİ KİRALAYANA VE ZİLYET OLAN 3. KİŞİYE AİTTİR. ARAÇ İŞLETEN SIFATI DA BULUNMAYAN DAVALI ... Devamını Oku »

Yurt Dışında Sigortalılık

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2004/350 E.N , 2004/2761 K.N. İlgili Kavramlar SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ YURT DIŞINDA SİGORTALILIK Özet DAVACI YURT DIŞINDAKİ SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ SÜRESİNİN TESPİTİNİ İSTEMİŞTİR. İSVİÇRE İLE TÜRKİYE ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞ OLUP, UYGULAMA AÇISINDAN ANAYASANIN 90. MADDESİ DE GÖZETİLEREK BU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE YASAL GÜÇ TANIMAK ANAYASAL ... Devamını Oku »

Sigortalılığın Araştırılma Yöntemi

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2004/8659 E.N , 2004/12417 K.N. İlgili Kavramlar PRİM ÖDENEN SÜRENİN TESPİTİ SİGORTALILIĞIN ARAŞTIRILMA YÖNTEMİ Özet DAVACININ YENİDEN BAŞLAYAN TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI BAKIMINDAN HASTALIK SİGORTASI YARDIMLARINDAN YARARLANILABİLMESİ İÇİN EN AZ 4 AY EKSİKSİZ SAĞLIK PRİMİ OLMASI GEREKİR. İçtihat Metni Davacı, Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespiti ile sağlık yardımından ... Devamını Oku »

Kazanılmış Hak-Ölüm Aylığı

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2004/4924 E.N , 2004/12447 K.N. İlgili Kavramlar KAZANILMIŞ HAK ÖLÜM AYLIĞI Özet 506 SAYILI YASANIN 68. MADDESİNDE ÖLÜM AYLIĞININ KESİLMESİNİ GEREKTİREN NEDENLER TEK TEK SAYILMIŞTIR. ÖTE YANDAN BAŞLANGIÇTA ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANMIŞ OLANLARIN BU AYLIKLARININ KESİLECEĞİNE DAİR BİR HÜKÜM DE BULUNMAMAKTADIR. SONRADAN YÜRÜRLÜĞE GİREN YASA İLE ... Devamını Oku »

Tarım Sigortalılığı-Yaşlılık Aylığı

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2004/5511 E.N , 2004/10274 K.N. İlgili Kavramlar TARIM SİGORTALILIĞI YAŞLILIK AYLIĞI Özet DAVANIN YASAL DAYANAĞI OLAN 2926 SAYILI KANUNUN 4/C MADDESİNDE “2022 SAYILI KANUNA GÖRE KENDİSİNE AYLIK BAĞLANANLAR SİGORTALI SAYILMAZLAR” HÜKMÜ YER ALMAKTA İSE DE, BU HÜKÜM YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ VE 2022 SAYILI KANUNDAN AYLIK BAĞLANMAMIŞ OLMAK, ... Devamını Oku »

Sigortalının Ana Babasına Aylık Bağlanması

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2004/9162 E.N , 2004/12701 K.N. İlgili Kavramlar SİGORTALININ ANA BABASINA AYLIK BAĞLANMASI Özet 506 SAYILI YASA’NIN 69. MADDESİNDE; SİGORTALININ ÖLÜM TARİHİNDE GEÇİMİNİN SİGORTALI TARAFINDAN SAĞLANDIĞI BELGELENEN ANA VE BABASINA AYLIK BAĞLANACAĞI HÜKMÜ BULUNMAKTA İKEN, GEÇİMİNİN SİGORTALI TARAFINDAN SAĞLANDIĞI BELGELENEN İBARESİ SONRADAN KALDIRILMIŞ İSE DE, HER KANUN ... Devamını Oku »

Şirket Ortağının Prim Borcundan Sorumluluğu

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2004/567 E.N , 2004/2030 K.N. İlgili Kavramlar İCRA TAKİBİNİN İPTALİ ŞİRKET ORTAĞININ PRİM BORCUNDAN SORUMLULUĞU Özet (6762 S. TTK. M. 11) İçtihat Metni Davacılar, icra takibinin iptali ile borçlu olmadıklarının tespitine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde davanın reddine karar vermiştir. Hükmün, davacılar avukatı tarafından ... Devamını Oku »

Evlatlık-Sağlık Sigortası Kapsam

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2004/6995 E.N , 2004/10972 K.N. İlgili Kavramlar EVLATLIK SAĞLIK SİGORTASI KAPSAM Özet EVLAT EDİNİLEN EVLAT EDİNENİN SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANABİLİR İSE DE, EVLAT EDİNENİN EVLAT EDİNİLENİN SİGORTASINDAN YARARLANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. ANCAK KURUM TARAFINDAN YANLIŞLIKLA SAĞLIK KARNESİ DÜZENLENDİĞİNE GÖRE BU DURUMDA İLGİLİNİN İYİ NİYETLİ OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR. İçtihat Metni ... Devamını Oku »

Emekli Aylığı Ödemesi

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi 2003/10318 E.N , 2004/1305 K.N. İlgili Kavramlar EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMESİ Özet 506 SAYILI YASANIN 98. MADDESİ GEREĞİNCE EMEKLİ MAAŞI ÖDENME GÜNÜNÜ BAKANLAR KURULU BELİRLER. BAKANLAR KURULUNUN DA TAHSİS NUMARALARINA GÖRE ÖDEME DÜZENİNE GEÇTİĞİNDEN MEVZUATA AYKIRI BİR DURUM OLMADIĞI GİBİ UĞRANILAN BİR ZARAR DA YOKTUR. İçtihat Metni ... Devamını Oku »

Hafta ve Genel Tatil Ücreti-Prim Alacağı

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2004/127 E.N , 2004/22056 K.N. İlgili Kavramlar HAFTA VE GENEL TATİL ÜCRETİ PRİM ALACAĞI Özet FESİHTEN SONRA VE DAVACIYA İŞÇİLİK HAKLARININ ÖDENDİĞİ SIRADA DÜZENLENEN VE DAVACI İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN SÖZ KONUSU İBRANAMEDE AÇIKÇA BELİRTİLEN KALEMLERLE İLGİLİ OLARAK DAVALI İŞVERİNİN İBRA EDİLDİĞİNİN KABULÜ GEREKİR. İçtihat Metni Taraflar ... Devamını Oku »

İş Akdinin Askıya Alınması

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2004/4385 E.N , 2004/19461 K.N. İlgili Kavramlar İŞ AKDİNİN ASKIYA ALINMASI Özet İŞVEREN, İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN AKİTLERİNİ HAKLI BİR SEBEP OLMADIKÇA VE SEBEBİNİ AÇIK VE KESİN ŞEKİLDE BİLDİRMEDİKÇE FESHEDEMEZ. FESİH BİLDİRİMİN TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY İÇİNDE TEMSİLCİNİN VEYA ÜYESİ BULUNDUĞU SENDİKANIN İŞ MAHKEMESİNDE DAVA AÇMA ... Devamını Oku »

Haksız Fesih-İşe İade

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2004/24391 E.N , 2004/23183 K.N. İlgili Kavramlar HAKSIZ FESİH İŞE İADE Özet 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 20. MADDESİNE GÖRE AÇILACAK DAVALAR İÇİN İLGİLİ İŞÇİ, İS AKDİNİN FESHİNİN BİLDİRİMİNDEN İTİBAREN BİR AY İÇİNDE İŞ MAHKEMESİNE BAŞVURMALIDIR. DAVANIN SÜRESİNDE AÇILIP AÇILMADIĞININ TESPİTİNDE, İŞÇİYE YAPILAN FESİH BİLDİRİMİNİN TARİHİ NAZARA ... Devamını Oku »

Grev Yapılan İşyerindeki İşçilerin Başka Bir İşyerine Nakledilmesi

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2004/4478 E.N , 2004/22150 K.N. İlgili Kavramlar GREV YAPILAN İŞYERİNDEKİ İŞÇİLERİN BAŞKA BİR İŞYERİNE NAKLEDİLMESİ Özet GREV KAPSAMINDAKİ İŞYERİNİN KAPATILIP AYNI İŞLERİN BAŞKA BİR ADRESTE BAŞKA BİR KİŞİYE AİT İŞYERİNE NAKLEDİLMESİ SURETİYLE GREVİN ENGELLENMEK İSTENMESİ YASAYA KARŞI HİLE DURUMUNU OLUŞTURUR. BU DURUMDA DAVACI İŞ YERİNDE YAPILAN ... Devamını Oku »

İş Aktinin Feshi-Özelleştirme

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2004/23670 E.N , 2004/20219 K.N. İlgili Kavramlar İŞ AKTİNİN FESHİ ÖZELLEŞTİRME Özet ÖZELLEŞTİRME, İÇERİĞİ İTİBARİ İLE EKONOMİK NEDEN VE YAPISAL DEĞİŞİKLİK İÇERMEKTEDİR. BU OLGU İŞLETMENİN, İŞYERİNİN GEREKLERİNDEN KAYNAKLANAN GEÇERLİ BİR NEDENDİR. İŞVERENİN BU KAPSAMDA BAZI İŞÇİLERİNİ NAKLE TABİİ TUTMASI GEÇERLİ OLAN BİR NEDENİ ORTADAN KALDIRILMAZ. İçtihat ... Devamını Oku »

Fesih Bildirimi

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi 2004/5522 E.N , 2004/19993 K.N. İlgili Kavramlar FESİH BİLDİRİMİ Özet İŞVEREN FESİH BİLDİRİMİNİ YAZDI OLARAK YAPMAK VE FESİH SEBEBİNİ AÇIK VE KESİN BİR ŞEKİLDE BELİRTMEK ZORUNDADIR. İçtihat Metni Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates