17 Ocak 2018, Çarşamba
Hukuki Haberler
Anasayfa » 2014 » Aralık

Aylık Arşiv: Aralık 2014

3095 Sayılı Kanun

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası: 3095 Kabul Tarihi: 04/12/1984 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/12/1984 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18610 KANUNİ FAİZ Madde 1 – (Değişik madde: 18/12/1999 – 4489/1 md.; Değişik madde: 21/04/2005 – 5335 S.K./14.mad) Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken ... Devamını Oku »

1322 Sayılı Kanun

KANUNLARIN VE NİZAMNAMELERİN SURETİ NEŞİR VE İLANI VE MERİYET TARİHİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 1322 Kabul Tarihi: 23/05/1928 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 04/06/1928 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 904 BİRİNCİ KISIM: RESMİ GAZETE İLE NEŞRİ MECBURİ MEVAT,KANUNLARIN VE NİZAMNAMELERİN MERİYET TARİHİ Madde 1 – Aşağıda yazılı mevaddın Resmi Gazete ile neşri ... Devamını Oku »

4915 Sayılı Kanun

KARA AVCILIĞI KANUNU Kanun No: 4915 Kanun Kabul Tarihi: 01/07/2003 Resmi Gazete Tarihi: 11/07/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25165 BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – Bu Kanunun amacı; sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban hayvanlarının ... Devamını Oku »

3497 Sayılı Kanun

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3497 Kabul Tarihi: 10/11/1988 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/11/1988 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – Bu Kanunun amacı; T.C. Devleti kara sınırlarının korunması ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir. Bu Kanun, bu görevleri ... Devamını Oku »

5657 Sayılı Kanun

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İŞ KONSEYİ ULUSLAR ARASI SEKRETARYASININ TÜRKİYE’DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5657 Kanun Kabul Tarihi : 09/05/2007 Resmi Gazete Tarihi : 20/05/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26527 Tüzel kişilik Madde 1 – (1) 20/4/2005 tarihinde imzalanan “Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü İş ... Devamını Oku »

3964 Sayılı Kanun

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ULUSLARARASI SEKRETARYASI İLE KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ ULUSLARARASI SEKRETARYASININ TÜRKİYE’DE YARARLANACAĞI AYRICALIKLAR, BAĞIŞIKLIKLAR VE KOLAYLIKLARA DAİR KANUN Kanun Numarası: 3964 Kabul Tarihi: 20/01/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/02/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 21836 TÜZEL KİŞİLİK Madde 1 – 25/06/1992 tarihinde imzalanan “Karadeniz Ekonomik İşbirliği Zirve Deklarasyonu” ... Devamını Oku »

4208 Sayılı Kanun

KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HK. KANUNDA,657 SAYILI DMK.NDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK.DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 4208 Kabul Tarihi: 13/11/1996 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/11/1996 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22822 BİRİNCİ KISIM : KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM ... Devamını Oku »

2674 Sayılı Kanun

KARASULARI KANUNU Kanun Numarası: 2674 Kabul Tarihi: 20/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17708 Madde 1 – Türk karasuları Türkiye ülkesine dahildir. Türk karasularının genişliği altı deniz milidir. Bakanlar Kurulu, belirli denizler için, o denizlerle ilgili bütün özellikleri ve durumları gözönünde bulundurmak ve hakkaniyet ilkesine uygun ... Devamını Oku »

3465 Sayılı Kanun

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (OTOYOL) YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3465 Kabul Tarihi: 28/05/1988 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/06/1988 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19830 AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı, özel hukuk hükümlerine tabi ve sermaye şirketi statüsüne sahip sermaye ... Devamını Oku »

5539 Sayılı Kanun

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5539 Kanun Kabul Tarihi: 11/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7434 I – GENEL HÜKÜMLER: Madde 1 – Bayındırlık Bakanlığına bağlı, tüzelkişiliği haiz olmak ve katma bütçe ile idare edilmek üzere Karayolları Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu ... Devamını Oku »

5003 Sayılı Kanun

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK BÖLÜNMÜŞ YOL İNŞASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KANUN Kanun No : 5003 Kabul Tarihi : 19/11/2003 Resmi Gazete Tarihi: 22/11/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25297 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – Bu Kanunun amacı; ülkemizin ihtiyacı olan bölünmüş yol yapımının seri ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesidir. ... Devamını Oku »

2918 Sayılı Kanun

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası: 2918 Kabul Tarihi: 13/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/10/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18195 BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ VE KAPSAM AMAÇ: Madde 1 – Bu Kanunun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda ... Devamını Oku »

4896 Sayılı Kanun

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İLE SİGORTA MURAKABE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 4896 Kabul Tarihi: 17/06/2003 Resmi Gazete Tarihi: 24/06/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25148 Madde 1 – 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 108 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine “Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının” ... Devamını Oku »

5537 Sayılı Kanun

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK APILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5537 Kanun Kabul Tarihi : 30/06/2006 Resmi Gazete Tarihi : 05/07/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26219 Madde 1- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “c) Sağlık şartları: Sağlık şartları bakımından ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates