17 Ocak 2018, Çarşamba
Hukuki Haberler
Anasayfa » 2015 » Ocak

Aylık Arşiv: Ocak 2015

Hukuk ve Tıp Fakülteleri İçin Taban Puanları Açıklanıyor

Hukuk ve Tıp Fakülteleri İçin Taban Puanları Açıklanıyor

Milyonlarca üniversite adayı, öğretmen ve velinin büyük bir heyecanla beklediği fakülte taban puanları bugün açılanaçak. İlerleyen saatlerde detaylarını, yorumunu ve kimi nasıl etkileyeceğini sizlerle paylaşacağız… Taban puanlar tahminlerin çok üzerinde ve bakalım bunu daha da yukarı çekecek vakıf üniversiteleri olacak mı? Çünkü isteyen vakıf üniversitesi, ben bu taban puanın daha ... Devamını Oku »

2576 Sayılı Kanun

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 2576 Kabul Tarihi: 06/01/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/01/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17580 TANIM: Madde 1 – Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş genel ... Devamını Oku »

3391 Sayılı Kanun

BURSA İLİ MERKEZİNDE OSMANGAZİ, YILDIRIM VE NİLÜFER ADIYLA ÜÇ İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3391 Kabul Tarihi: 18/06/1987 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 27/06/1987 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19500 Madde 1 – Bursa İl Merkezinde; a) Ek 1 sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve ek 2 sayılı listede ... Devamını Oku »

5917 Sayılı Kanun

BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERİN İLGİLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 5917 Kabul Tarihi: 25/6/2009 MADDE 1- 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 2/A maddesi eklenmiştir. ... Devamını Oku »

5538 Sayılı Kanun

BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERİN İLGİLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EkLENMESİ VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5538 Kanun Kabul Tarihi : 01/07/2006 Resmi Gazete Tarihi : 12/07/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26226 Madde 1 – 8/6/1949 tarihli ve 5434 ... Devamını Oku »

5216 Sayılı Kanun

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10/07/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 – Bu Kanunun amacı, büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır. KAPSAM ... Devamını Oku »

5675 Sayılı Kanun

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU, İL ÖZEL İDARESİ KANUNU VE BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 2675 Kanun Kabul Tarihi : 30/05/2007 Resmi Gazete Tarihi : 07/06/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26545 Madde 1 – 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. ... Devamını Oku »

5594 Sayılı Kanun

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU, BELEDİYE KANUNU, İL ÖZEL İDARESİ KANUNU VE MAHALLÎ İDARE BİRLİKLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5594 Kanun Kabul Tarihi : 06/03/2007 Resmi Gazete Tarihi : 10/03/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26458 Madde 1 – 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa Ek Madde ... Devamını Oku »

5390 Sayılı Kanun

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5390 Kanun Kabul Tarihi : 02/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 13/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25874 Madde 1 – 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Büyükşehir belediyesi sınırları içine katılan ... Devamını Oku »

5747 Sayılı Kanun

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE İLÇE KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5747 Kanun Kabul Tarihi : 06/03/2008 Resmi Gazete Tarihi : 22/03/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26824 -Mükerrer İLÇE KURULMASI Madde 1 – (1) Aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde; 1. Sofulu, Buruk, Kürkçüler, Baklalı, İncirlik ve ... Devamını Oku »

983 Sayılı Kanun

CEVAMİİ ŞERİFE VESİR MÜESSESATI HAYRİYENİN TAHTINDA VEYA FEVKİNDE VEYA HARİM VE MÜŞTEMİLATINDA BULUNAN MAHALLERİN İSTİMLAKİ HAKKINDA KANUN (OSMANLI KANUNU) Kabul Tarihi: 25/06/1328 Yayımlandığı Takvimi Vakayi Tarihi: 30 /06/1328 Yayımlandığı Takvimi Vakayi Sayısı:1175 Mükerrer Madde 1 – Cevamii şerifenin ve evkaf nezaretine merbut olan sair müessesatı hayriyenin tahtında veya fevkinde veya ... Devamını Oku »

2548 Sayılı Kanun

CEZA EVLERİYLE MAHKEME BİNALARI İNŞASI KARŞILIĞI OLARAK ALINACAK HARÇLAR VE MAHKUMLARA ÖDETTİRİLECEK YİYECEK BEDELLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 2548 Kabul Tarihi: 30/06/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2747 Madde 1 – İcra dairelerince miktar ve kıymeti muayyen olan ilamlı ve ilamsız alacaklardan tahsil olunan paranın %2’si ... Devamını Oku »

4301 Sayılı Kanun

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMUNUN KURULUŞ VE İDARESİNE İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası: 4301 Kabul Tarihi: 06/08/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/08/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 23075 AMAÇ Madde 1 – Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarının korunup geliştirilmesi veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri amacına yönelik olarak çalışmalarını ... Devamını Oku »

4681 Sayılı Kanun

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULLARI KANUNU Kanun No : 4681 Kabul Tarihi : 14/06/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 21/06/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24439 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 – Bu Kanunun amacı, yürürlükteki mevzuat ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle belirlenen ilkeler çerçevesinde ceza infaz kurumları ve ... Devamını Oku »

5712 Sayılı Kanun

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5712 Kanun Kabul Tarihi : 20/11/2007 Resmi Gazete Tarihi : 04/12/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26720 Madde 1 – 14/6/2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununun 2 nci maddesinin ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates