19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Kanunlar » 3055 Sayılı Kanun

3055 Sayılı Kanun

BAŞBAKAN VE BAKANLARIN TEMSİL ÖDENEKLERİ İLE DIŞARIDAN ATANAN BAKANLARIN ÖDENEK VE YOLLUKLARI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 3055
Kabul Tarihi: 09/10/1984
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/10/1984
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18547

Madde 1 – Başbakana ve Bakanlara, aşağıda belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda temsil ödeneği verilir.

01/01/1991’den 01/01/1992’den 01/01/1993’den 01/01/1994’den 01/01/1995’den

İtibaren İtibaren İtibaren İtibaren İtibaren

Uygulanacak Uygulanacak Uygulanacak Uygulanacak Uygulanacak

UNVANI Göstergeler Göstergeler Göstergeler Göstergeler Göstergeler

Başbakan 3600 4200 4800 5400 6000

Bakan 2800 3300 3800 4300 5000

Madde 2 – Birinci maddede yazılı ödeneklere, göreve başlama tarihinden itibaren hak kazanılır. Bu ödenekler herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir ve bu ödeneklere esas teşkil eden göstergeler emeklilik hesabında hiç bir surette dikkate alınmaz, söz konusu ödenekler her ay peşin olarak çekle ödenir.

Diğer bir bakanlığa vekalet eden bakanlara, bu vekaletleri dolayısıyla ayrıca bir ödenek verilmez.

Madde 3 – Bu ödenekler ait olduğu bakanlık bütçesinden ödenir.

Madde 4 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışından bir bakanlığa atananlara, bakanlık temsil ödeneğinden başka, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek ve Yollukları Hakkındaki Kanunda tesbit edilen miktarda ödenek ve yolluk görevlendirildikleri bakanlık bütçesinin aylık ve yolluk tertiplerinden işe başladıkları tarihten itibaren ödenir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları hakkındaki Kanunun diğer hükümleri bu Bakanlar hakkında da uygulanır.

Emeklilik hakkı tanınan bir görevde iken bakanlığa getirilmiş bulunanlar asli görevlerinden aylıksız izinli sayılırlar. Bunlarla, daha önce emekli hakkı tanınan bir görevde bulunmuş olanların, bakanlıkta geçirdikleri süreler terfi ve emekliliklerinde sayılır . (Ek ibare: 03/11/1991 – KHK – 464/1 md.) Ancak halen emeklilik hakkı tanınan bir görevde bulunanlar ile bu görevlerden emekli olanlardan Anayasanın 114 üncü maddesine göre atananlara 26/10/1990 tarihli ve 3671 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yeralan tazminat, bu görevlerde enaz iki yıl bulunma şartı aranmaksızın T.C. Emekli Sandığınca ödenir.

Madde 5 – 24/02/1962 tarih ve 23 sayılı Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 6 – Bu Kanun 1 Ocak 1985 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates