19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Kanunlar » 3520 Sayılı Kanun

3520 Sayılı Kanun

BAZI KANUNLARIN MADDE NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 3520
Kabul Tarihi: 01/02/1989
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/02/1989
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 20076

AMAÇ

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; hukuki durumda herhangi bir değişiklik yapmamak üzere kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, müessir ve ekonomik şekilde yürütülmesini temin için, bazı kanunların mükerrer ve düzensiz olan madde numaralarının düzenli bir sıralamaya kavuşturulmasıdır.

BAZI EK MADDE NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE MÜSTAKİL MADDELERİN EK MADDEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Madde 2 – (1) sayılı listede tarih ve sayıları gösterilen kanunlar ile;

a) Karşılarındaki kanuna eklenmiş bulunan ek maddelerin numaraları ile müstakil madde olarak getirilmiş olan hükümlerin numaraları, “Ek Maddenin Yeni Numarası” sütununda görüldüğü şekilde değiştirilerek teselsül ettirilmiş,

b) Hizalarındaki kanuna numarasız olarak getirilmiş olan ek maddeler ise belirtilen sütundaki gibi numaralandırılmışlardır.

GEÇİCİ MADDE NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 3 – (2) sayılı listede tarih ve sayıları gösterilen kanunlar ile karşılarında gösterilen kanuna;

a) Düzensiz olarak getirilen geçici maddelerin numaraları, “Geçici Maddenin Yeni Numarası” sütununda görüldüğü şekilde değiştirilerek teselsül ettirilmişler,

b) Numarasız olarak eklenen geçici maddeler ise belirtilen sütundaki gibi numaralandırılmışlardır.

EK GEÇİCİ MADDE NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 4 – (3) sayılı listede tarih ve sayıları gösterilen kanunlar ile karşılarında gösterilen kanuna;

a) Düzensiz olarak getirilen ek geçici madde numaraları, “Ek Geçici Maddenin Yeni Numarası” sütununda görüldüğü şekilde değiştirilerek teselsül ettirilmişler,

b) Numarasız olarak eklenen ek geçici maddeler ise belirtilen sütundaki gibi numaralandırılmışlardır.

YÜRÜRLÜK

Madde 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

EK MADDE EKLEYEN VEYA MÜSTAKİL EK MADDENİN VEYA MÜSTAKİL

HÜKÜM GETİREN KANUN HÜKMÜN EKLENDİĞİ ANA KANUNUN

Ek Maddenin

Tarihi: Numarası: Madde No: Tarihi: Numarası: Yeni No:

12/12/1923 381 Maddeyi 29.11.1920 66 Ek Madde 1

Kanuniye

04/12/1924 525 Madde 2 29.11.1920 66 Ek Madde 2

Madde 3 Ek Madde 3

30/05/1926 869 Madde 2 29.11.1920 66 Ek Madde 4

Madde 3 Ek Madde 5

Madde 4 Ek Madde 6

Madde 5 Ek Madde 7

26/02/1927 977 Madde 1 29.11.1920 66 Ek Madde 8

Madde 2 Ek Madde 9

Madde 3 Ek Madde 10

26/01/1939 3579 Madde 1 29.11.1920 66 Ek Madde 11

21/12/1931 1900 Madde 1 04.02.1340 406 Ek Madde 1

Madde 2 Ek Madde 2

Madde 3 Ek Madde 3

Madde 4 Ek Madde 4

Madde 5 Ek Madde 5

Madde 6 Ek Madde 6

Madde 7 Ek Madde 7

Madde 8 Ek Madde 8

Madde 9 Ek Madde 9

Madde 10 Ek Madde 10

Madde 11 Ek Madde 11

Madde 12 Ek Madde 12

Madde 13 Ek Madde 13

18/05/1935 2722 Madde 1 04.02.1340 406 Ek Madde 14

Madde 2 Ek Madde 15

Madde 6 Ek Madde 16

05/07/1939 3664 Madde 2 18.03.1924 442 Ek Madde 1

Madde 3 Ek Madde 2

Madde 4 Ek Madde 3

Madde 5 Ek Madde 4

Madde 6 Ek Madde 5

18/07/1963 286 Ek Madde 9 18.03.1924 442 Ek Madde 8

20/05/1987 3367 Ek Madde 11 18.03.1924 442 Ek Madde 9

Ek Madde 12 Ek Madde 10

Ek Madde 13 Ek Madde 11

Ek Madde 14 Ek Madde 12

Ek Madde 15 Ek Madde 13

Ek Madde 16 Ek Madde 14

Ek Madde 17 Ek Madde 15

28/05/1929 1463 Madde 1 22.04.1925 657 Ek Madde 1

02/01/1961 203 Madde 2 22.04.1925 657 Ek Madde 2

13/07/1967 903 Madde 4 17.02.1926 743 Ek Madde 1

Madde 5/N Ek Madde 2

Madde 6 Ek Madde 3

23/12/1934 2659 Madde 1 28.04.1926 831 Ek Madde 1

Madde 2 Ek Madde 2

Madde 3 Ek Madde 3

Madde 4 Ek Madde 4

Madde 5 Ek Madde 5

Madde 6 Ek Madde 6

Madde 7 Ek Madde 7

Madde 8 Ek Madde 8

Madde 9 Ek Madde 9

06/05/1960 7473 Madde 1 29.05.1926 867 Ek Madde 1

01/02/1963 170 Madde 1 29.05.1926 867 EK Madde 2

Madde 2 Ek Madde 3

28/12/1933 2376 Madde 1 10.06.1926 927 Ek Madde 1

Madde 2 Ek Madde 2

14/06/1935 2809 Madde 1 10.06.1926 927 Ek Madde 3

Madde 2 Ek Madde 4

17/06/1942 4268 Madde 2 10.06.1926 927 Ek Madde 5

18/06/1934 2518 Madde 1 26.05.1927 1050 Ek Madde 1

Madde 2 Ek Madde 2

17/01/1938 3325 Madde 1 26.05.1927 1050 Ek Madde 3

Madde 2 Ek Madde 4

Madde 3 Ek Madde 5

16/07/1956 6813 Madde 1 26.05.1927 1050 Ek Madde 6

16/07/1981 2493 Ek Madde 1 26.05.1927 1050 Ek Madde 7

16/04/1987 3358 Madde 112 01.06.1927 1111 Ek Madde 5

20/05/1933 2182 Madde 11 01.04.1928 1219 Ek Madde 1

11/12/1933 2351 Madde 11 01.04.1928 1219 Ek Madde 2

25/12/1935 2876 Madde 11 01.04.1928 1219 Ek Madde 3

06/02/1930 1557 Ek Madde1 04.05.1928 1262 Ek Madde 1

16/12/1940 3940 Madde 1 14.05.1928 1262 Ek Madde 2

Madde 2 Ek Madde 3

04/01/1943 4348 Ek Madde 11 04.05.1928 1262 Ek Madde 4

Ek Madde 2 Ek Madde 5

Ek Madde 3 Ek Madde 6

Ek Madde 4 Ek Madde 7

21/05/1985 3206 Madde 83 04.04.1929 1412 Ek Madde 6

25/01/1950 5519 Madde 1 02.06.1929 1515 Ek Madde 1

Madde 2 Ek Madde 2

07/05/1985 3196 Ek Madde 20.02.1930 1567 Ek Madde 5

14/04/1941 3998 Madde 1 03.04.1930 1580 Ek Madde 1

24/03/1950 5656 Ek Madde 1 03.04.1930 1580 Ek Madde 2

Ek Madde 2 Ek Madde 3

Ek Madde 3 Ek Madde 4

02/12/1960 150 Ek Madde 1 03.04.1930 1580 Ek Madde 5

Ek Madde 2 Ek Madde 6

19/07/1963 307 Ek Madde 16 03.04.1930 1580 Ek Madde 7

19/03/1969 1136 Ek Madde 03.04.1930 1580 Ek Madde 8

20/05/1933 2183 Madde 12 02.05.1930 1632 Ek Madde 1

Madde 2 Ek Madde 2

Madde 3 Ek Madde 3

03/08/1942 4277 Madde 12 02.05.1930 1632 Ek Madde 4

Madde 2 Ek Madde 5

25/05/1972 1590 Ek Madde 12 02.05.1930 1632 Ek Madde 6

10/09/1943 4488 Ek Madde 09.06.1930 1700 Ek Madde 1

30/01/1946 4843 Madde 2 23.03.1931 1776 Ek Madde 1

23/12/1940 3949 Madde 6 21.07.1931 1861 Ek Madde 1

25/04/1941 4005 Madde 1 21.07.1931 1861 Ek Madde 2

Madde 2 Ek Madde 3

11/12/1933 2350 Madde 1 07.01.1932 1920 Ek Madde 1

Madde 2 Ek Madde 2

12/06/1935 2780 Ek Madde 01.04.1933 2133 Ek Madde 1

16/02/1955 6477 Ek Madde 01.04.1933 2133 Ek Madde 2

10/02/1937 3123 Madde 1 14.06.1934 2510 Ek Madde 1

Madde 2 Ek Madde 2

25/04/1938 3371 Madde 1 14.06.1934 2510 Ek Madde 3

Madde 2 Ek Madde 4

18/06/1947 5098 Ek Madde 14.06.1934 2510 Ek Madde 5

03/08/1951 5826 Madde 2 14.06.1934 2510 Ek Madde 6

Madde 3 Ek Madde 7

Madde 4 Ek Madde 8

01/07/1953 6093 Ek Madde 14.06.1934 2510 Ek Madde 9

16/06/1970 1306 Ek Madde 1 14.06.1934 2510 Ek Madde 10

Ek Madde 2 Ek Madde 11

Ek Madde 3 Ek Madde 12

Ek Madde 4 Ek Madde 13

Ek Madde 5 Ek Madde 14

Ek Madde 6 Ek Madde 15

Ek Madde 7 Ek Madde 16

Ek Madde 8 Ek Madde 17

Ek Madde 9 Ek Madde 18

Ek Madde 10 Ek Madde 19

Ek Madde 11 Ek Madde 20

Ek Madde 12 Ek Madde 21

Ek Madde 13 Ek Madde 22

Ek Madde 14 Ek Madde 23

Ek Madde 15 Ek Madde 24

Ek Madde 16 Ek Madde 25

Ek Madde 17 Ek Madde 26

Ek Madde18 Ek Madde27

Ek Madde19 Ek Madde28

Ek Madde20 Ek Madde29

Ek Madde21 Ek Madde30

Ek Madde22 Ek Madde31

Ek Madde23 Ek Madde32

12/03/1954 6410 Ek Madde 09.10.1935 2825 Ek Madde3

01/09/1956 6851 Ek Madde1 09.10.1935 2825 Ek Madde4

Ek Madde2 Ek Madde5

Ek Madde3 Ek Madde6

Ek Madde4 Ek Madde7

25/07/1967 918 Madde 2 09.10.1935 2825 Ek Madde8

29/05/1946 4910 Madde 11 29.05.1936 2996 Ek Madde1

Madde 12 Ek Madde2

Madde 13 Ek Madde3

Madde 14 Ek Madde4

24/03/1950 5655 Madde 13 29.05.1936 2996 Ek Madde5

12/06/1946 4929 Madde 1 09.06.1936 3017 Ek Madde4

06/07/1956 6774 Madde 1 09.06.1936 3017 Ek Madde5

24/06/1965 637 Madde 1 09.06.1936 3017 Ek Madde6

05/03/1970 1243 Madde 1 09.06.1936 3017 Ek Madde7

15/02/1952 5881 Ek Madde 11.12.1936 3078 Ek Madde1

29/06/1938 3534 Madde 1 04.06.1937 3201 Ek Madde1

28/12/1972 1649 Ek Madde 04.06.1937 3201 Ek Madde2

Madde 6 Ek Madde3

19/02/1980 2261 Ek Madde 1 04.06.1937 3201 Ek Madde4

Ek Madde 2 Ek Madde5

Ek Madde 3 Ek Madde6

Ek Madde 4 Ek Madde7

Ek Madde 5 Ek Madde8

Ek Madde 6 Ek Madde9

Ek Madde 7 Ek Madde 10

Ek Madde 8 Ek Madde 11

11/08/1982 2696 Ek Madde 9 04.06.1937 3201 Ek Madde 12

Ek Madde10 Ek Madde13

Ek Madde11 Ek Madde14

Ek Madde12 Ek Madde15

Ek Madde13 Ek Madde16

Ek Madde14 Ek Madde17

Ek Madde15 Ek Madde18

14/06/1948 5216 Madde1 10.06.1938 3433 Ek Madde1

19/07/1943 4478 Madde2 03.07.1939 3659 Ek Madde1

17/07/1944 4621 Madde6 03.07.1939 3659 Ek Madde2

Madde7 Ek Madde3

Madde8 Ek Madde4

Madde9 Ek Madde5

01/07/1948 5236 Madde1 18.01.1940 3780 Ek Madde 10

19/07/1943 4476 Madde1 30.05.1940 3867 Ek Madde1

26/12/1967 978 Ek Madde 30.05.1940 3867 Ek Madde2

10/06/1949 5441 Ek Madde 16.12.1940 3942 Ek Madde1

09/05/1955 6552 Madde3 08.06.1942 4250 Ek Madde1

Madde4 Ek Madde2

27/06/1951 5797 Ek Madde 08.01.1943 4353 Ek Madde1

07/12/1962 128 Madde1 10.07.1944 4608 Ek Madde1

03/06/1946 4914 Madde1 09.07.1945 4785 Ek Madde1

24/03/1950 5658 Madde1 09.07.1945 4785 Ek Madde2

01/03/1950 5565 Madde2 09.07.1945 4792 Ek Madde1

13/03/1950 5594 Madde1 06.07.1948 5243 Ek Madde1

Madde2 Ek Madde2

Madde3 Ek Madde3

Madde4 Ek Madde4

Madde 5 Ek Madde 5

Madde 6 Ek Madde 6

Madde 7 Ek Madde 7

20.07.1953 6182 Madde 3 08.07.1948 5254 Ek Madde 1

03.03.1954 6311 Madde 17 08.06.1949 5434 Ek Madde 1

Madde 18 Ek Madde 2

29.05.1957 6981 Ek Madde 08.06.1949 5434 Ek Madde 3

07.01.1959 7184 Ek Madde 08.06.1949 5434 Ek Madde 4

28.02.1959 7242 Madde 1 08.06.1949 5434 Ek Madde 5

18.06.1964 478 Madde 2 08.06.1949 5434 Ek Madde 6

Madde 3 Ek Madde 7

23.02.1965 545 Ek Madde 08.06.1949 5434 Ek Madde 8

07.02.1969 1101 Ek Madde 2 08.06.1949 5434 Ek Madde 9

Ek Madde 3 Ek Madde 10

Ek Madde 5 Ek Madde 11

Ek Madde 6 Ek Madde 12

02.03.1970 1239 Ek madde 1 08.06.1949 5434 Ek Madde 13

Ek Madde 2 Ek Madde 14

08.07.1971 1425 Madde 1 08.06.1949 5434 Ek Madde 15

Ek Madde 1 Ek Madde 16

Ek Madde 2 Ek Madde 17

Ek Madde 3 Ek Madde 18

Ek Madde 5 Ek Madde 19

Ek Madde 6 Ek Madde 20

Ek Madde 7 Ek Madde 21

Ek Madde 8 Ek Madde 22

Ek Madde 9 Ek Madde 23

Ek Madde 10 Ek Madde 24

Ek Madde 11 Ek Madde 25

Ek Madde 12 Ek Madde 26

Ek Madde 13 Ek Madde 27

Ek Madde 14 Ek Madde 28

Madde 3 Ek Madde 29

02.06.1972 1592 Ek Madde 08.06.1949 5434 Ek Madde 30

20.05.1976 2012 Ek Madde 08.06.1949 5434 Ek Madde 31

01.06.1976 2013 Ek Madde 1 08.06.1949 5434 Ek Madde 32

Ek Madde 2 Ek Madde 33

28.06.1978 2161 Ek Madde1 08.06.1949 5434 Ek Madde 34

Ek Madde2 Ek Madde 35

Ek Madde3 Ek Madde 36

18.01.1979 2177 Ek Madde 08.06.1949 5434 Ek Madde 37

24.12.1980 2363 Ek Madde1 08.06.1949 5434 Ek Madde 38

Ek Madde2 Ek Madde 39

Ek Madde3 Ek Madde 40

28.04.1982 2665 Ek Madde1 08.06.1949 5434 Ek Madde 41

Ek Madde2 Ek Madde 42

Ek Madde3 Ek Madde 43

Ek Madde4 Ek Madde 44

Ek Madde5 Ek Madde 45

Ek Madde6 Ek Madde 46

21.07.1983 2865 Ek Madde 08.06.1949 5434 Ek Madde 47

23.09.1983 2898 Ek Madde 08.06.1949 5434 Ek Madde 48

Madde6 Ek Madde 49

07.05.1986 3284 Ek Madde1 08.06.1949 5434 Ek Madde 50

Ek Madde2 Ek Madde 51

Ek Madde3 Ek Madde 52

Ek Madde4 Ek Madde 53

Ek Madde5 Ek Madde 54

Ek Madde6 Ek Madde 55

Ek Madde7 Ek Madde 56

Ek Madde8 Ek Madde 57

Ek Madde9 Ek Madde 58

Ek Madde10 Ek Madde 59

26.06.1984 KHK/241 Madde37 08.06.1949 5434 Ek Madde 66

29.11.1984 KHK/243 Ek Madde 08.06.1949 5434 Ek Madde 67

30.12.1987 KHK/306 Madde5 08.06.1949 5434 Ek Madde 68

14.01.1988 KHK/311 Ek Madde 08.06.1949 5434 Ek Madde 69

11.09.1957 7054 Madde1 11.02.1950 5539 Ek Madde 1

Madde2 Ek Madde 2

Madde3 Ek Madde 3

30.05.1973 1737 Ek Madde1 11.12.1950 5539 Ek Madde 4

Ek Madde2 Ek Madde 5

Ek Madde3 Ek Madde 6

25.01.1954 6233 Ek Madde 08.03.1950 5590 Ek Madde 1

06.01.1958 7060 Madde1 08.03.1950 5590 Ek Madde 2

24.12.1981 2567 Ek Madde 1 08.03.1950 5590 Ek Madde 3

Ek Madde 2 Ek Madde 4

Ek Madde 3 Ek Madde 5

17.04.1986 3277 Ek Madde 4 08.03.1950 5590 Ek Madde 6

Ek Madde 5 Ek Madde 7

18.05.1955 6568 Madde 1 23.03.1950 5632 Ek Madde 1

23.01.1953 6026 Ek Madde 15.07.1950 5680 Ek Madde 6

24.03.1950 5654 Ek Madde 15.07.1950 5682 Ek Madde 1

07.11.1984 3073 Ek Madde 1 15.07.1950 5682 Ek Madde 2

Ek Madde 2 Ek Madde 3

20.05.1955 6596 Madde 2 23.05.1951 5775 Ek Madde 1

10.09.1957 7047 Madde 1 23.05.1951 5775 Ek Madde 2

Madde 2 Ek Madde 3

01.11.1983 2936 Madde 18 05.12.1951 5846 Ek Madde 1

04.01.1961 212 Ek Madde 13.06.1952 5953 Ek Madde 4

10.06.1957 7000 Madde 1 10.07.1953 6132 Ek Madde 1

27.05.1959 7306 Madde 1 15.07.1953 6165 Ek Madde 1

27.05.1959 7305 Madde 1 27.01.1954 6237 Ek Madde 1

Madde 2 Ek Madde 2

Madde 3 Ek Madde 3

10.09.1957 7048 Madde 1 28.02.1956 6683 Ek Madde 1

Madde 2 Ek Madde 2

21.05.1970 1262 Madde 4 27.06.1956 6760 Ek Madde 8

17.04.1981 2448 Madde 2 04.07.1956 6772 Ek Madde 2

21.10.1960 107 Madde 5 09.06.1958 7126 Ek Madde 6

Madde 6 Ek Madde 7

06.06.1985 3220 Ek Madde 11.02.1959 7201 Ek Madde 1

11.01.1983 2777 Ek Madde 29.04.1959 7258 Ek Madde 1

15.09.1960 83 Ek Madde 18.05.1959 7279 Ek Madde 1

27.09.1983 2907 Ek Madde 04.01.1961 209 Ek Madde 1

24.03.1977 2087 Madde 3 05.01.1961 222 Ek Madde 3

30.05.1963 240 Madde 3 05.01.1961 237 Ek Madde 1

25.06.1973 1760 Ek Madde 13.06.1962 53 Ek Madde 1

02.12.1969 1195 Ek Madde 11.07.1963 269 Ek Madde 1

22.06.1978 2157 Ek Madde 05.03.1964 439 Ek Madde 1

13.07.1967 899 Madde 3 17.07.1964 506 Ek Madde 1

16.06.1975 1912 Ek Madde 1 17.07.1964 506 Ek Madde 2

Ek Madde 2 Ek Madde 3

Ek Madde 3 Ek Madde 4

11.08.1977 2098 Ek Madde 1 17.07.1964 506 Ek Madde5

Ek Madde 2 Ek Madde 6

Ek Madde 3 Ek Madde 7

11.08.1977 2099 Ek Madde 17.07.1964 506 Ek Madde 8

11.08.1977 2100 Madde 2 17.07.1964 506 Ek Madde 9

29.06.1978 2167 Ek Madde 1 17.07.1964 506 Ek Madde 10

Ek Madde 2 Ek Madde 11

Ek Madde 3 Ek Madde 12

Ek Madde 4 Ek Madde 13

Ek Madde 5 Ek Madde 14

Ek Madde 6 Ek Madde 15

Ek Madde 7 Ek Madde 16

Ek Madde 8 Ek Madde 17

29.06.1978 2167 Ek Madde 9 17.07.1964 506 Ek Madde 18

06.03.1981 2422 Madde 19 17.07.1964 506 Ek Madde 19

Ek Madde 1 Ek Madde 20

Ek Madde 2 Ek Madde 21

Ek Madde 3 Ek Madde 22

Ek Madde 4 Ek Madde 23

Ek Madde 5 Ek Madde 24

11.12.1981 2564 Ek Madde 2 17.07.1964 506 Ek Madde 25

20.03.1985 3168 Ek Madde 17.07.1964 506 Ek Madde 26

24.12.1985 3246 Madde 3 17.07.1964 506 Ek Madde 27

Ek Madde 1 Ek Madde 28

Ek Madde 2 Ek Madde 29

Ek Madde 3 Ek Madde 30

29.04.1986 3279 Ek Madde 1 17.07.1964 506 Ek Madde 31

Ek Madde 2 Ek Madde 32

20.06.1987 3395 Ek Madde 1 17.07.1964 506 Ek Madde 33

Ek Madde 2 Ek Madde 34

Ek Madde 3 Ek Madde 35

14.02.1985 3153 Madde 36 17.07.1964 507 Ek Madde 7

Madde 39 Ek Madde 8

11.07.1984 3035 Madde 20 08.06.1965 625 Ek Madde 5

29.12.1966 819 Madde 1 14.07.1965 657 Ek Madde 1

Madde 2 Ek Madde Madde 3 Ek Madde 3

Madde 4 Ek Madde 4

Madde 5 Ek Madde 5

05.12.1968 1069 Ek Madde 1 14.07.1965 657 Ek Madde 6

Ek Madde 2 Ek Madde 7

31.07.1970 1327 Ek Madde 1 14.07.1965 657 Ek Madde 8

Ek Madde 2 Ek Madde 9

Ek Madde 3 Ek Madde 10

Ek Madde 4 Ek Madde 11

Madde 92 Ek Madde 12

Madde 93 Ek Madde 13

15.05.1975 1897 Madde 3 14.07.1965 657 Ek Madde 14

Madde 4 Ek Madde 15

Madde 5 Ek Madde 16

Madde 6 Ek Madde 17

20.02.1979 2183 Madde 2 14.07.1965 657 Ek Madde 18

12.05.1982 2670 Ek Madde 1 14.07.1965 657 Ek Madde 19

Ek Madde 2 Ek Madde 20

Ek Madde 3 Ek Madde 21

30.12.1982 2771 Madde 10 14.07.1965 657 Ek Madde 22

26.06.1984 KHK/241 Madde 35 14.07.1965 657 Ek Madde 23

Madde 36 Ek Madde 24

Madde 38 Ek Madde 25

Madde 39 Ek Madde 26

29.11.1984 KHK/243 Madde 55 14.07.1965 657 Ek Madde 27

18.05.1987 KHK/281 Madde 6 14.07.1965 657 Ek Madde 28

Madde 7 Ek Madde 29

30.12.1987 KHK/306 Madde 4 14.07.1965 657 Ek Madde 30

25.07.1967 920 Ek Madde 14.07.1966 772 Ek Madde 1

02.03.1988 3414 Madde 1 20.07.1960 775 Ek Madde 2

Madde 2 Ek Madde 3

16.10.1981 2534 Ek Madde 21.02.1967 832 Ek Madde 1

07.03.1985 3162 Ek Madde 1 21.02.1967 832 Ek Madde 2

Ek Madde 2 Ek Madde 3

Ek Madde 3 Ek Madde 4

02.07.1951 5802 Madde 1 2 07.07.1967 926 Ek Madde 21

31.07.1970 1323 Madde 18 27.07.1967 926 Ek Madde 22

13.11.1969 1189 Madde 3 23.01.1968 991 Ek Madde 3

Madde 5 Ek Madde 4

28.05.1986 3291 Madde 17 09.05.1969 1177 Ek Madde 1

(fıkra üç)

06.12.1984 3098 Ek Madde 14.01.1970 1211 Ek Madde 1

29.11.1984 3089 Ek Madde 29.07.1970 1318 Ek Madde 1

15.05.1986 3288 Madde 8 22.03.1971 1380 Ek Madde 1

Madde 9 Ek Madde 2

22.02.1979 2184 Ek Madde 25.08.1971 1475 Ek Madde 1

05.05.1981 2457 Ek Madde 25.08.1971 1475 Ek Madde 2

15.11.1984 3080 Madde 6 05.05.1972 1587 Ek Madde 5

25.12.1981 2568 Madde 4 04.07.1972 1602 Ek Madde 1

27.10.1981 2546 Ek Madde 20.03.1981 2431 Ek Madde 1

23.05.1984 3009 Madde 14 20.11.1981 2560 Ek Madde 4

05.06.1986 3305 Ek Madde 4 20.11.1981 2560 Ek Madde 5

Ek Madde 5 Ek Madde 6

09.11.1983 2947 Madde 2 17.06.1982 2684 Ek Madde 1

12.03.1985 3164 Ek Madde 04.02.1983 2797 Ek Madde 1

18.06.1987 3389 Madde 11 28.03.1983 2809 Ek Madde 1

Ek Madde Ek Madde 2

27.06.1984 3032 Ek Madde 22.04.1983 2820 Ek Madde 1

21.05.1987 3370 Ek Madde 1 22.04.1983 2820 Ek Madde 2

Ek Madde 2 Ek Madde 3

28.08.1983 2882 Ek Madde 05.05.1983 2821 Ek Madde 1

03.06.1986 3299 Ek Madde 05.05.1983 2822 Ek Madde 1

17.06.1987 3386 Ek Madde 21.07.1983 2863 Ek Madde 1

04.06.1986 3301 Ek Madde 09.08.1983 2872 Ek Madde 1

14.11.1984 3076 Ek Madde 25.10.1983 2935 Ek Madde 1

18.05.1987 3366 Madde 11 24.02.1984 2981 Ek Madde 5

GEÇİCİ MADDENİN

GEÇİCİ MADDE EKLEYEN KANUNUN EKLENDİĞİ ANA KANUNUN

Geçici Geçici Maddenin

Tarihi: Numarası: Madde No: Tarihi: Numarası: Yeni No :

22.04.1925 657 Maddei Muvakkate 22.04.1925 657 Geçici Madde 1

02.01.1961 203 Geçici Madde 22.04.1925 657 Geçici Madde 2

17.05.1961 303 Geçici Madde 21.06.1927 1111 Geçici Madde 24

03.04.1930 1580 Muvakkat Madde 03.04.1930 1580 Geçici Madde 1

09.07.1953 6124 Muvakkat Madde 03.04.1930 1580 Geçici Madde 2

02.12.1960 150 Geçici Madde 03.04.1930 1580 Geçici Madde 3

22.05.1930 1632 Muvakkat Madde 22.05.1930 1632 Geçici Madde 1

10.06.1930 1702 Muvakkat Madde 10.06.1930 1702 Geçici Madde 1

21.05.1955 6621 Muvakkat Madde 26.03.1931 1782 Geçici Madde 1

07.01.1932 1918 Muvakkat Madde 07.01.1932 1918 Geçici Madde 1

09.06.1932 2004 Muvakkat Madde 09.06.1932 2004 Geçici Madde 1

12.06.1933 2313 Muvakkat Madde 12.06.1933 2313 Geçici Madde 1

05.07.1934 2582 Muvakkat Madde 05.07.1934 2582 Geçici Madde 1

22.12.1934 2644 Muvakkat Madde 22.12.1934 2644 Geçici Madde 1

05.06.1935 2762 Muvakkat Madde 05.06.1935 2762 Geçici Madde 1

07.02.1958 7075 Muvakkat Madde 07.06.1935 2767 Geçici Madde 1

09.10.1935 2825 Muvakkat Madde 09.10.1935 2825 Geçici Madde 1

27.11.1935 2852 Muvakkat Madde 27.11.1935 2852 Geçici Madde 1

08.06.1936 3007 Muvakkat Madde 08.06.1936 3007 Geçici Madde 1

11.06.1936 3039 Muvakkat Madde 11.06.1936 3039 Geçici Madde 1

12.06.1936 3054 Muvakkat Madde 12.06.1936 3054 Geçici Madde 1

11.12.1936 3078 Muvakkat Madde 11.12.1936 3078 Geçici Madde 1

19.04.1937 3153 Muvakkat Madde 19.4.1937 3153 Geçici Madde 1

08.08.1961 342 Geçici Madde 14.06.1937 3201 Geçici Madde 6

Geçici Madde 2 Geçici Madde 7

Geçici Madde 3 Geçici Madde 8

28.12.1972 1649 Geçici Madde 14.06.1937 3201 Geçici Madde 9

Geçici Madde 2 Geçici Madde 10

19.02.1980 2261 Geçici Madde 14.06.1937 3201 Geçici Madde 11

Geçici Madde 2 Geçici Madde 12

Geçici Madde 3 Geçici Madde 13

Geçici Madde 4 Geçici Madde 14

01.04. 1981 2445 Geçici Madde 04.06.1937 3201 Geçici Madde 15

11.06.1937 3242 Geçici Madde 11.06.1937 3242 Geçici Madde 1

17.06.1938 3458 Muvakkat Madde 17.06.1938 3458 Geçici Madde 1

24.06.1938 3488 Muvakkat Madde 24.06.1938 3488 Geçici Madde 1

29.06.1938 3533 Muvakkat Madde 29.06.1938 3533 Geçici Madde 1

30.12.1981 2570 Geçici Madde 29.06.1938 3533 Geçici Madde 2

26.06.1939 3653 Muvakkat Madde 26.06.1939 3653 Geçici Madde 1

30.05.1940 3867 Muvakkat Madde 30.05.1940 3867 Geçici Madde 1

18.12.1940 3944 Muvakkat Madde 18.12.1940 3944 Geçici Madde 1

11.08.1941 4104 Muvakkat Madde 11.08.1941 4104 Geçici Madde 1

10.04.1944 4541 Muvakkat Madde 10.04.1944 4541 Geçici Madde 1

18.07.1944 4626 Muvakkat Madde 18.07.1944 4626 Geçici Madde 1

28.05.1965 618G Geçici Madde 13.06.1945 4759 Geçici Madde 9

23.06.1981 2480 Geçici Madde 13.06.1945 4759 Geçici Madde 10

14.10.1983 2921 Geçici Madde 1 13.06.1945 4759 Geçici Madde 11

Geçici Madde 2 Geçici Madde 12

25.06.1945 4768 Geçici Madde 25.06.1945 4768 Geçici Madde 1

09.07.1945 4792 Geçici Madde 09.07.1945 4792 Geçici Madde 1

28.06.1978 2158 Geçici Madde 1 09.07.1945 4792 Geçici Madde 2

Geçici Madde 2 Geçici Madde 3

26.03.1982 2645 Geçici Madde 09.07.1945 4792 Geçici Madde 4

04.06.1986 3300 Geçici Madde 1 09.07.1945 4792 Geçici Madde 5

Geçici Madde 2 Geçici Madde 6

21.01.1946 4837 Geçici Madde 21.01.1946 4837 Geçici Madde 1

10.06.1946 4922 Geçici Madde 10.06.1946 4922 Geçici Madde 1

30.05.1949 5401 Geçici Madde 30.05.1949 5401 Geçici Madde 1

07.04.1965 575 Geçici Madde 30.05.1949 5401 Geçici Madde 2

19.09.1963 335 Geçici Madde 08.06.1949 5434 Geçici Madde 112

18.06.1964 478 Geçici Madde 1 08.06.1949 5434 Geçici Madde 113

Geçici Madde 2 Geçici Madde 114

Geçici Madde 3 Geçici Madde 115

Geçici Madde 4 Geçici Madde 116

Geçici Madde 5 Geçici Madde 117

Geçici Madde 6 Geçici Madde 118

23.02.1965 545 Geçici Madde 08.06.1949 5434 Geçici Madde 119

15.07.1965 670 Geçici Madde 08.06.1949 5434 Geçici Madde 120

07.02.1969 1101 Geçici Madde 1 08.06.1949 5434 Geçici Madde 121

Geçici Madde 2 Geçici Madde 122

Geçici Madde 3 Geçici Madde 123

Geçici Madde 4 Geçici Madde 124

Geçici Madde 5 Geçici Madde 125

Geçici Madde 6 Geçici Madde 126

Geçici Madde 7 Geçici Madde 127

Geçici Madde 8 Geçici Madde 128

Geçici Madde 9 Geçici Madde 129

02.03.1970 1239 Geçici Madde 08.06.1949 5434 Geçici Madde 130

01.03.1971 1377 Geçici Madde 1 08.06.1949 5434 Geçici Madde 131

Geçici Madde 2 Geçici Madde 132

08.07.1971 1425 Geçici Madde 1 08.06.1949 5434 Geçici Madde 133

Geçici Madde 2 Geçici Madde 134

Geçici Madde 3 Geçici Madde 135

Geçici Madde 4 Geçici Madde 136

Geçici Madde 5 Geçici Madde 137

Geçici Madde 6 Geçici Madde 138

Geçici Madde 7 Geçici Madde 139

Geçici Madde 8 Geçici Madde 140

Geçici Madde 9 Geçici Madde 141

Geçici Madde 10 Geçici Madde 142

Geçici Madde 11 Geçici Madde 143

Geçici Madde 12 Geçici Madde 144

Geçici Madde 13 Geçici Madde 145

Geçici Madde 14 Geçici Madde 146

Geçici Madde 15 Geçici Madde 147

Geçici Madde 16 Geçici Madde 148

Geçici Madde 17 Geçici Madde 149

Geçici Madde 18 Geçici Madde 150

Geçici Madde 19 Geçici Madde 151

Geçici Madde 20 Geçici Madde152

Geçici Madde 21 Geçici Madde153

Geçici Madde 22 Geçici Madde154

Geçici Madde 23 Geçici Madde155

Geçici Madde 24 Geçici Madde156

Geçici Madde 25 Geçici Madde157

02.06.1972 1592 Geçici Madde 1 08.06.1949 5434 Geçici Madde158

Geçici Madde 2 Geçici Madde159

Geçici Madde 3 Geçici Madde160

22.09.1972 1623 Geçici Madde 1 08.06.1949 5434 Geçici Madde161

Geçici Madde 2 Geçici Madde162

Geçici Madde 3 Geçici Madde163

Geçici Madde 4 Geçici Madde164

26.06.1973 1782 Geçici Madde 08.06.1949 5434 Geçici Madde165

18.03.1976 1976 Geçici Madde 1 08.06.1949 5434 Geçici Madde166

Geçici Madde 2 Geçici Madde167

01.06.1976 2013 Geçici Madde 1 08.06.1949 5434 Geçici Madde168

15.06.1978 2149 Geçici Madde 08.06.1949 5434 Geçici Madde169

29.06.1978 2168 Geçici Madde 1 08.06.1949 5434 Geçici Madde170

Geçici Madde 2 Geçici Madde171

13.11.1981 2559 Geçici Madde 1 08.06.1949 5434 Geçici Madde172

Geçici Madde 2 Geçici Madde173

23.09.1983 2898 Geçici Madde 1 08.06.1949 5434 Geçici Madde174

Geçici Madde 2 Geçici Madde175

14.03.1985 3166 Geçici Madde 1 08.06.1949 5434 Geçici Madde176

Geçici Madde 2 Geçici Madde177

07.05.1986 3284 Geçici Madde 1 08.06.1949 5434 Geçici Madde178

Geçici Madde 2 Geçici Madde179

Geçici Madde 3 Geçici Madde180

Geçici Madde 4 Geçici Madde181

Geçici Madde 5 Geçici Madde182

Geçici Madde 6 Geçici Madde183

Geçici Madde 7 Geçici Madde184

Geçici Madde 8 Geçici Madde185

Geçici Madde 9 Geçici Madde186

Geçici Madde 10 Geçici Madde187

Geçici Madde 11 Geçici Madde188

Geçici Madde 12 Geçici Madde189

Geçici Madde 13 Geçici Madde190

Geçici Madde 14 Geçici Madde191

Geçici Madde 15 Geçici Madde192

17.04.1986 3277 Geçici Madde 1 08.03.1950 5590 Geçici Madde 9

Geçici Madde 2 Geçici Madde 10

Geçici Madde 3 Geçici Madde 11

Geçici Madde 4 Geçici Madde 12

Geçici Madde 5 Geçici Madde 13

11.05.1976 2009 Geçici madde 15.07.1950 5682 Geçici Madde 1

23.05.1951 5775 Geçici Madde 23.05.1951 5775 Geçici Madde 1

25.06.1973 1761 Geçici Madde 13.06.1952 5953 Geçici Madde 4

11.02.1957 6909 Muvakkat Madde 23.01.1953 6023 Geçici Madde 5

10.06.1957 7000 Muvakkat Madde 10.07.1953 6132 Geçici Madde 1

03.04.1986 3272 Geçici Madde 11.01.1954 6219 Geçici Madde 3

27.01.1954 6236 Geçici Madde 27.01.1954 6236 Geçici Madde 1

11.12.1981 2562 Geçici Madde 1 10.02.1954 6245 Geçici Madde 3

15.02.1954 6269 Geçici Madde 15.02.1954 6269 Geçici Madde 1

25.02.1954 6283 Geçici Madde 25.02.1954 6283 Geçici Madde 1

30.03.1955 6529 Muvakkat Madde 30.03.1955 6529 Geçici Madde 1

11.10.1983 2912 Geçici Madde 18.05.1955 6570 Geçici Madde 3

15.01.1985 3151 Geçici Madde 18.05.1955 6570 Geçici Madde 4

25.01.1956 6643 Muvakkat Madde 25.01.1956 6643 Geçici Madde 1

08.01.1985 3145 Geçici Madde 25.01.1956 6643 Geçici Madde 2

15.02.1956 6660 Muvakkat Madde 15.02.1956 6660 Geçici Madde 1

15.02.1956 6664 Muvakkat Madde 15.02.1956 6664 Geçici Madde 1

04.07.1956 6772 Muvakkat Madde 04.07.1956 6772 Geçici Madde 1

17.04.1957 6948 Muvakkat Madde 17.04.1957 6948 Geçici Madde 1

10.09.1957 7044 Muvakkat Madde 10.09.1957 7044 Geçici Madde 1

25.06.1958 7163 Muvakkat Madde 25.06.1958 7163 Geçici Madde 1

29.04.1959 7258 Muvakkat Madde 29.04.1959 7258 Geçici Madde 1

13.07.1984 3040 Geçici Madde 29.04.1958 7258 Geçici Madde 2

08.06.1959 7336 Muvakkat Madde 08.06.1959 7336 Geçici Madde 1

29.07.1970 1318 Geçici Madde 18.06.1959 7338 Geçici Madde 3

06.05.1960 7471 Muvakkat Madde 06.05.1960 7471 Geçici Madde 1

06.05.1960 7472 Muvakkat Madde 06.05.1960 7472 Geçici Madde 1

20.07.1960 37 Geçici Madde 20.07.1960 37 Geçici Madde 1

12.08.1960 57 Geçici Madde 12.08.1960 57 Geçici Madde 1

24.10.1960 108 Geçici Madde 24.10.1960 108 Geçici Madde 1

18.11.1960 132 Geçici Madde 18.11.1960 132 Geçici Madde 1

17.04.1981 2449 Geçici Madde 18.11.1960 132 Geçici Madde 2

16.05.1985 3205 Geçici Madde 1 18.11.1960 132 Geçici Madde 3

Geçici Madde 2 Geçici Madde 4

16.12.1960 167 Geçici Madde 16.12.1960 167 Geçici Madde 1

16.12.1960 168 Geçici Madde 16.12.1960 168 Geçici Madde 1

22.12.1960 170 Geçici Madde 22.12.1960 170 Geçici Madde 1

27.12.1960 182 Geçici Madde 27.12.1960 182 Geçici Madde 1

04.01.1961 209 Geçici Madde 04.01.1961 209 Geçici Madde 1

08.05.1969 1175 Geçici Madde 05.01.1961 224 Geçici Madde 4

20.04.1961 297 Geçici Madde 20.04.1961 297 Geçici Madde 1

17.07.1972 1611 Geçici Madde 1 26.10.1963 357 Geçici Madde 3

Geçici Madde 2 Geçici Madde 4

Geçici Madde 3 Geçici Madde 5

16.01.1964 378 Geçici Madde 16.01.1964 378 Geçici Madde 1

14.07.1964 500 Geçici Madde 14.07.1964 500 Geçici Madde 1

10.06.1975 1908 Geçici Madde 1 14.07.1964 500 Gecici Madde 2

Geçici Madde 2 Geçici Madde 3

Geçici Madde 3 Geçici Madde 4

23.10.1969 1186 Geçici Madde 1 17.07.1964 506 Geçici Madde 23

Geçici Madde 2 Geçici Madde 24

Geçici Madde 3 Geçici Madde 25

Geçici Madde 4 Geçici Madde 26

Geçici Madde 5 Geçici Madde 27

07.03.1973 1698 Geçici Madde 1 17.07.1964 506 Geçici Madde 28

Geçici Madde 2 Geçici Madde 29

Geçici Madde 3 Geçici Madde 30

Geçici Madde 4 Geçici Madde 31

21.06.1973 1753 Geçici Madde 1 17.07.1964 506 Geçici Madde 32

Geçici Madde 2 Geçici Madde 33

16.06.1975 1912 Geçici Madde 1 17.07.1964 506 Geçici Madde 34

Geçici Madde 2 Geçici Madde 35

Geçici Madde 3 Geçici Madde 36

Geçici Madde 4 Geçici Madde 37

Geçici Madde 5 Geçici Madde 38

Geçici Madde 6 Geçici Madde 39

Geçici Madde 7 Geçici Madde 40

11.05.1976 1992 Geçici Madde 17.07.1964 506 Geçici Madde 41

11.08.1977 2098 Geçici Madde 1 17.07.1964 506 Geçici Madde 42

11.08.1977 2099 Geçici Madde 17.07.1964 506 Geçici Madde 43

29.06.1978 2167 Geçici Madde 1 17.07.1964 506 Geçici Madde 44

Geçici Madde 2 Geçici Madde 45

Geçici Madde 3 Geçici Madde 46

Geçici Madde 4 Geçici Madde 47

Geçici Madde 5 Geçici Madde 48

Geçici Madde 6 Geçici Madde 49

06.03.1981 2422 Geçici Madde 1 17.07.1964 506 Geçici Madde 50

Geçici Madde 2 Geçici Madde 51

Geçici Madde 3 Geçici Madde 52

Geçici Madde 4 Geçici Madde 53

11.12.1981 2564 Geçici Madde 1 17.07.1964 506 Geçici Madde 54

24.10.1983 2934 Geçici Madde 1 17.07.1964 506 Geçici Madde 55

Geçici Madde 2 Geçici Madde 56

Geçici Madde 3 Geçici Madde 57

17.11.1983 2959 Geçici Madde 1 17.07.1964 506 Geçici Madde 58

Geçici Madde 2 Geçici Madde 59

20.03.1985 3168 Geçici Madde 1 17.07.1964 506 Geçici Madde 60

Geçici Madde 2 Geçici Madde 61

Geçici Madde 3 Geçici Madde 62

Geçici Madde 4 Geçici Madde 63

24.12.1985 3246 Geçici Madde 1 17.07.1964 506 Geçici Madde 64

Geçici Madde 2 Geçici Madde 65

20.06.1987 3395 Geçici Madde 1 17.07.1964 506 Geçici Madde 66

Geçici Madde 2 Geçici Madde 67

Geçici Madde 3 Geçici Madde 68

Geçici Madde 4 Geçici Madde 69

Geçici Madde 5 Geçici Madde 70

04.04.1987 KHK/277Geçici Madde 1 17.07.1964 506 Geçici Madde 71

Geçici Madde 2 Geçici Madde 72

Geçici Madde 3 Geçici Madde 73

20.05.1988 KHK/323Geçici Madde 17.07.1964 506 Geçici Madde 74

03.03.1965 551 Geçici Madde 03.03.1965 551 Geçici Madde 1

31.03.1965 555 Geçici Madde 31.03.1965 555 Geçici Madde 1

20.04.1965 581 Geçici Madde 20.04.1965 581 Geçici Madde 1

08.06.1965 625 Geçici Madde 08.06.1965 625 Geçici Madde 1

12.05.1982 2670 Geçici Madde 1 14.07.1965 657 Geçici Madde 26

Geçici Madde 2 Geçici Madde 27

Geçici Madde 3 Geçici Madde 28

Geçici Madde 4 Geçici Madde 29

Geçici Madde 5 Geçici Madde 30

16.06.1988 KHK/331Geçici Madde 14.07.1965 657 Geçici Madde 31

07.02.1967 828 Geçici Madde 07.02.1967 828 Geçici Madde 1

04.07.1975 1926 Geçici Madde 20.04.1967 854 Geçici Madde 1

13.11.1969 1189 Geçici Madde 1 23.01.1968 991 Geçici Madde 11

Geçici Madde 2 Geçici Madde 12

Geçici Madde 3 Geçici Madde 13

Geçici Madde 4 Geçici Madde 14

Geçici Madde 5 Geçici Madde 15

Geçici Madde 6 Geçici Madde 16

17.03.1969 1135 Geçici Madde 17.03.1969 1135 Geçici Madde 1

05.05.1976 1988 Geçici Madde 1 17.03.1969 1135 Geçici Madde 2

Geçici Madde 2 Geçici Madde 3

24.04.1969 1163 Geçici Madde 24.04.1969 1163 Geçici Madde 1

08.06.1981 2475 Geçici Madde 24.04.1969 1163 Geçici Madde 2

25.12.1969 1196 Geçici Madde 25.12.1969 1196 Geçici Madde 1

25.08.1971 1473 Geçici Madde 25.08.1971 1473 Geçici Madde 1

04.07.1975 1927 Geçici Madde 25.08.1971 1475 Geçici Madde 5

22.02.1979 2184 Geçici Madde 25.08.1971 1475 Geçici Madde 6

05.05.1981 2457 Geçici Madde 1 25.08.1971 1475 Geçici Madde 7

Geçici Madde 2 Geçici Madde 8

Geçici Madde 3 Geçici Madde 9

29.07.1983 2869 Geçici Madde 1 25.08.1971 1475 Geçici Madde 10

Geçici Madde 2 Geçici Madde 11

01.02.1977 2032 Geçici Madde 01.02.1977 2032 Geçici Madde 1

23.04.1981 2451 Geçici Madde 23.04.1981 2451 Geçici Madde 1

22.07.1981 2495 Geçici Madde 22.07.1981 2495 Geçici Madde 1

02.10.1981 2531 Geçici Madde 02.10.1981 2531 Geçici Madde 1

29.02.1984 2984 Geçici Madde 04.11.1981 2547 Geçici Madde 29

12.08.1986 KHK/260Geçici Madde 04.11.1981 2547 Geçici Madde 30

06.11.1981 2548 Geçici Madde 06.11.1981 2548 Geçici Madde 1

23.05.1984 3009 Geçici Madde 1 20.11.1981 2560 Geçici Madde 7

Geçici Madde 2 Geçici Madde 8

Geçici Madde 3 Geçici Madde 9

05.06.1986 3305 Ek Geçici 20.11.1981 2560 Geçici Madde 10

Madde 4

11.08.1982 2698 Geçici Madde 11.08.1982 2698 Geçici Madde 1

11.08.1982 2699 Geçici Madde 11.08.1982 2699 Geçici Madde 1

27.06.1984 3032 Geçici Madde 11 22.04.1983 2820 Geçici Madde13

28.03.1986 3270 Geçici Madde 13 22.04.1983 2820 Geçici Madde14

21.05.1987 3370 Geçici Madde 14 22.04.1983 2820 Geçici Madde15

24.05.1983 2827 Geçici Madde 24.05.1983 2827 Geçici Madde1

10.06.1983 2840 Geçici Madde 10.06.1983 2840 Geçici Madde1

23.06.1983 2857 Geçici Madde 23.06.1983 2857 Geçici Madde1

23.06.1983 2860 Geçici Madde 23.06.1983 2860 Geçici Madde1

25.07.1983 2866 Geçici Madde 25.07.1983 2866 Geçici Madde1

09.08.1983 2871 Geçici Madde 09.08.1983 2871 Geçici Madde1

09.08.1983 2872 Geçici Madde 09.08.1983 2872 Geçici Madde1

09.08.1983 2873 Geçici Madde 09.08.1983 2873 Geçici Madde1

11.08.1983 2874 Geçici Madde 11.08.1983 2874 Geçici Madde1

11.10.1983 2913 Geçici Madde 11.10.1983 2913 Geçici Madde1

12.10.1983 2916 Geçici Madde 12.10.1983 2916 Geçici Madde1

17.10.1983 2925 Geçici Madde 17.10.1983 2925 Geçici Madde1

25.10.1983 2935 Geçici Madde 25.10.1983 2935 Geçici Madde1

04.11.1983 2941 Geçici Madde 04.11.1983 2941 Geçici Madde1

29.02.1984 2983 Geçici Madde 29.02.1984 2983 Geçici Madde1

16.05.1984 3007 Geçici Madde 16.05.1984 3007 Geçici Madde1

01.11.1984 3071 Geçici Madde 01.11.1984 3071 Geçici Madde1

04.12.1984 3095 Geçici Madde 04.12.1984 3095 Geçici Madde1

19.03.1985 3167 Geçici Madde 19.03.1985 3167 Geçici Madde1

18.03.1986 3269 Geçici Madde 18.03.1986 3269 Geçici Madde1

08.05.1986 3285 Geçici Madde 08.05.1986 3285 Geçici Madde1

29.05.1986 3294 Geçici Madde 29.05.1986 3294 Geçici Madde1

05.06.1986 3306 Geçici Madde 05.06.1986 3306 Geçici Madde1

04.11.1986 3315 Geçici Madde 04.11.1986 3315 Geçici Madde1

26.03.1987 3335 Geçici Madde 26.03.1987 3335 Geçici Madde1

12.06.1987 3380 Geçici Madde 12.06.1987 3380 Geçici Madde1

EK GEÇİCİ MADDE EKLEYEN KANUNUN EK GEÇİCİ MADDENİN EKLENDİĞİ

ANA KANUNUN

Ek Geçici Ek Geçici Maddenin

Tarihi: Numarası : Madde Numarası: Tarihi:Numarası : Yeni Numarası:

12.12.1980 2358 Ek Geçici Madde 08.06.1949 5434 Ek Geçici Madde 4

24.12.1980 2363 Ek Geçici Madde 1 08.06.1949 5434 Ek Geçici Madde 5

Ek Geçici Madde 2 Ek Geçici Madde 6

18.09.1981 2525 Ek Geçici Madde 08.06.1949 5434 Ek Geçici Madde 7

22.10.1981 2540 Ek Geçici Madde 08.06.1949 5434 Ek Geçici Madde 8

06.11.1981 2551 Ek Geçici Madde 1 08.06.1949 5434 Ek Geçici Madde 9

Ek Geçici Madde 2 Ek Geçici Madde 10

Ek Geçici Madde 3 Ek Geçici Madde 11

Ek Geçici Madde 4 Ek Geçici Madde 12

Ek Geçici Madde 5 Ek Geçici Madde 13

Ek Geçici Madde 6 Ek Geçici Madde 14

13.11.1981 2559 Ek Geçici Madde 1 08.06.1949 5434 Ek Geçici Madde 15

Ek Geçici Madde 2 Ek Geçici Madde 16

Ek Geçici Madde 3 Ek Geçici Madde 17

Ek Geçici Madde 4 Ek Geçici Madde 18

28.04.1982 2665 Ek Geçici Madde 1 08.06.1949 5434 Ek Geçici Madde 19

Ek Geçici Madde 2 Ek Geçici Madde 20

23.06.1983 2852 Ek Geçici Madde 08.06.1949 5434 Ek Geçici Madde 21

22.09.1983 2889 Ek Geçici Madde 08.06.1949 5434 Ek Geçici Madde 22

20.02.1979 2182 Ek Geçici Madde 1 14.07.1965 657 Ek Geçici Madde 55

Ek Geçici Madde 2 Ek Geçici Madde 56

Ek Geçici Madde 3 Ek Geçici Madde 57

26.06.1984 KHK/241Ek Geçici Madde 14.07.1965 657 Ek Geçici Madde 58

10.12.1982 2762 Ek Geçici Madde 20.04.1967 854 Ek Geçici Madde 1

17.06.1982 2682 Ek Geçici Madde 5 13.05.1971 1402 Ek Geçici Madde 4

27.03.1979 2218 Ek Geçici Madde 04.08.1971 1462 Ek Geçici Madde 1

02.12.1982 2762 Ek Geçici Madde 25.08.1971 1475 Ek Geçici Madde 1

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates