16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Kanunlar » 4727 Sayılı Kanun

4727 Sayılı Kanun

2000 MALİ YILI KESİNHESAP KANUNU

Kanun Numarası: 4727
Kabul Tarihi: 12/12/2001
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/12/2001
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 24622 1. Mükerrer

GİDER BÜTÇESİ

Madde 1 – Genel bütçeli idarelerin 2000 Mali Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (46 384 290 611 650 000.-) lira olarak gerçekleşmiştir.

GELİR BÜTÇESİ

Madde 2 – Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (33 040 902 852 750 000.-) lira olarak gerçekleşmiştir.

NAZIM GELİR VE GİDER

Madde 3 – (5 749 577 227 540 000.-) lira nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider yapılmıştır.

DENGE

Madde 4 – 1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler arasında (13 343 387 758 900 000.-) liralık gider fazlası meydana gelmiştir.

TAMAMLAYICI ÖDENEK

Madde 5 – Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı (261 441 302 790 000.-) liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

DEVREDİLEN ÖDENEK

Madde 6 – 2000 Mali Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen (273 102 727 970 000.-) liralık özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

İPTAL EDİLEN ÖDENEK

Madde 7 – Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılan ve devredilenler dışında kalan (2 693 468 326 028 000.-) liralık ödenek iptal edilmiştir.

DEVLET BORÇLARI

Madde 8 – Bağlı, Devlet borçları uygulama sonuçları kesinhesap cetvellerinde ayrıntısı gösterildiği üzere 31.12.2000 tarihi itibariyle: (34 362 937 488 520 000.-) lira orta ve uzun vadeli, (2 057 683 285 430 000.-) lira kısa vadeli olmak üzere, toplam (36 420 620 773 950 000.-) lira iç borç mevcuttur.

YÜRÜRLÜK

Madde 9 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 10 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates