19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Kanunlar » 4894 Sayılı Kanun

4894 Sayılı Kanun

ASKERİ HAKİMLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No : 4894
Kabul Tarihi : 12/06/2003
Resmi Gazete Tarihi: 17/06/2003
Resmi Gazete Sayısı: 25141

Madde 1 – 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Diğer adaylar hakkında özel şartlar:

Madde 8 – Hukuk fakültelerini bitirmiş ve yedek subay okuluna girişlerinde düzeltilmemiş nüfus kayıtlarına göre otuz yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise otuzbeş yaşından büyük olmayan ve sıralı sicil üstlerinden yeterli sicil alan yedek subaylar ile 2 nci maddenin birinci fıkrasının (D) bendinde belirtilen subaylar ve hukuk fakültelerini bitirmiş ve düzeltilmemiş nüfus kayıtlarına göre otuz yaşından, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlarda ise otuzbeş yaşından büyük olmayan bayanlardan istekli olanlar, Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak sınavla alınır. Sınavı kazanan yedek subayların adaylığa kabulü, yedek subaylık süresi sonunda yapılır. Sınavı kazanan bayanlar ise staj görmek üzere adaylığa kabul olunur. Sınavla ilgili usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Yedek subaylardan adaylığa kabul edilenler ile bayan adayların muvazzaf subaylığa geçirilmeleri, kıdem ve kademe ilerlemeleri, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Madde 2 – 357 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki “devlet güvenlik mahkemelerine veya sıkıyönetim halinde sıkıyönetim mahkemelerine atanmalarda muvafakat şartı aranmaz.” ibaresi, “sıkıyönetim halinde sıkıyönetim mahkemelerine atanmalarda muvafakat şartı aranmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 3 – 357 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 4 – Bu Kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

Madde 5 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates