15 Aralık 2017, Cuma
Hukuki Haberler
Anasayfa » Kanunlar » 5280 Sayılı Kanun

5280 Sayılı Kanun

2003 MALİ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER KESİN HESAP KANUNU

Kanun No : 5280
Kanun Kabul Tarihi : 28/12/2004
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 06/01/2005
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 25692 Mükerrer

GİDER BÜTÇESİ

Madde 1 – Katma bütçeli idarelerin 2003 Malî Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 12.200.795.000.400.000 lira olarak gerçekleşmiştir.

GELİR BÜTÇESİ

Madde 2 – Katma bütçeli idarelerin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 12.849.853.968.350.000 lira olarak gerçekleşmiştir.

DENGE

Madde 3 – 1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler arasında 649.058.967.950.000 liralık gelir fazlası meydana gelmiştir.

TAMAMLAYICI ÖDENEK

Madde 4 – Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 10.215.597.950.000 liralık ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

DEVREDİLEN ÖDENEK

Madde 5 – 2003 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 146.890.519.700.000 liralık özel ödenek ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

İPTAL EDİLEN ÖDENEK

Madde 6 – Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılan ve devredilenler dışında kalan 534.460.656.150.000 liralık ödenek iptal edilmiştir.

KİŞİ BORÇLARI

Madde 7 – Saymanlık hesaplarında kayıtlı olup, zorunlu nedenlerle takip ve tahsil imkânı kalmayan 286.275.350.000 liralık kişi borcu terkin edilmiştir.

YÜRÜRLÜK

Madde 8 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 9 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates