19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Kanunlar » 5508 Sayılı Kanun

5508 Sayılı Kanun

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun Numarası : 5508
Kanun Kabul Tarihi : 24/05/2006
Resmi Gazete Tarihi : 30/05/2006
Resmi Gazete Sayısı : 26183

Madde 1 – 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“i) İç güvenlik, dış güvenlik ve terörle mücadele konusunda görevli kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.”

Madde 2 – 3056 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (f) bendi ile Kanunun ekindeki cetvelde yer alan “Güvenlik İşleri Başkanlığı” ibareleri “Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 3 – 3056 sayılı Kanunun 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü:

Madde 12 – Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Başbakanlığın, iç güvenlik, dış güvenlik ve terörle mücadele konusunda görevli kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek, gerektiğinde bu kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

b) İç güvenlik, dış güvenlik ve terörle mücadeleyi ilgilendiren konularda inceleme, araştırma ve toplantılar yapmak, yaptırmak, bunları değerlendirmek ve tekliflerde bulunmak.

c) Sıkıyönetim veya olağanüstü hâl ilan edilen bölgelerde, sıkıyönetim veya olağanüstü hâl ilanına esas olan konularda bilgileri derlemek, değerlendirmek ve bu hususlarda koordinasyonu sağlamak.

d) Görevleri ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapmak.

e) Görevleriyle ilgili konularda teşkil edilen kurulların sekreterlik hizmetlerini yürütmek.

f) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.”

Madde 4 – 3056 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“İptal ve ihdas edilen kadrolar:

EK Madde 8 – Ekli (1) ve (2) sayılı listelerde yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlıkla ilgili bölümünden çıkarılmış, ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlıkla ilgili bölümüne eklenmiştir.”

Geçici Madde 1 – Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünün 2006 yılı harcamaları, 5437 sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükmüne göre yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Başbakanlığın 2006 yılı bütçesinde yer alan Güvenlik İşleri Başkanlığına ait ödeneklerden karşılanır.

Madde 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates