14 Aralık 2017, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Kanunlar » 5725 Sayılı Kanun

5725 Sayılı Kanun

2006 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU

Kanun Numarası : 5725
Kanun Kabul Tarihi : 14/12/2007
Resmi Gazete Tarihi : 28/12/2007
Resmi Gazete Sayısı : 26740

GİDER BÜTÇESİ

Madde 1 – (1) Kesin hesap gider cetvelinde gösterildiği üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2006 yılı bütçe gideri 175.084.120.528,92 Yeni Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2006 yılı bütçe gideri 10.225.121.527,69 Yeni Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2006 yılı bütçe gideri 1.330.225.848,52 Yeni Türk Lirası,

olarak gerçekleşmiştir.

GELİR BÜTÇESİ

Madde 2 – (1) Kesin hesap gelir cetvelinde gösterildiği üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2006 yılı bütçe geliri 169.315.824.704,10 Yeni Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2006 yılı bütçe geliri 10.727.041.478,95 Yeni Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2006 yılı bütçe geliri 1.407.021.755,52 Yeni Türk Lirası,

olarak gerçekleşmiştir.

NAZIM GELİR VE GİDER

Madde 3 – (1) Kesin hesap gider cetvelinde gösterildiği üzere 2006 yılında 283.242.728,42 Yeni Türk Lirası nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider gerçekleşmiştir.

DENGE

Madde 4 – (1) 1 inci maddede yazılı bütçe giderleri ile 2 nci maddede yazılı bütçe gelirleri arasında, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2006 yılında 5.768.295.824,82 Yeni Türk Lirası bütçe gider fazlası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2006 yılında 501.919.951,26 Yeni Türk Lirası bütçe gelir fazlası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2006 yılında 76.795.907,00 Yeni Türk Lirası bütçe gelir fazlası,

gerçekleşmiştir.

TAMAMLAYICI ÖDENEK

Madde 5 – (1) Kesin hesap gider cetvelinde gösterildiği üzere, kamu idarelerinin 2006 yılında ödenek üstü giderlerini karşılamak için 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2006 yılında 3.031.358.084,51 Yeni Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler için 2006 yılında 5.484.755,48 Yeni Türk Lirası,

tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

DEVREDİLEN ÖDENEK

Madde 6 – (1) 2006 yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla bir sonraki yıla devrine izin verilen ve kesin hesap gider cetvelinin ilgili sütununda gösterilen, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2006 yılında 86.292.098,50 Yeni Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2006 yılında 3.563.418,78 Yeni Türk Lirası,

ödeneği ertesi yıla devredilmiştir.

İPTAL EDİLEN ÖDENEK

Madde 7 – (1) Kesin hesap gider cetvelinde gösterildiği üzere, yılı içinde kullanılan ve ertesi yıla devredilen özel ödenekler dışında kalan, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2006 yılında 8.023.693.777,86 Yeni Türk Lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2006 yılında 2.294.716.418,48 Yeni Türk Lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2006 yılında 126.179.911,57 Yeni Türk Lirası,

ödeneği iptal edilmiştir.

DEVLET BORÇLARI

Madde 8 – (1) 2006 yılında Devlet iç ve dış borçları ile Hazine garantilerinin uygulama sonuçları aşağıda gösterildiği üzere;

a) Kısa vadeli Devlet iç borcu 9.593.580.742,80 Yeni Türk Lirası, orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu 241.876.472.595,82 Yeni Türk Lirası olmak üzere, toplam 251.470.053.338,62 Yeni Türk Lirası Devlet iç borcu,

b) 94.173.377.011,04 Yeni Türk Lirası Devlet dış borcu,

c) 10.654.670.885,79 Yeni Türk Lirası Hazine garantili borç,

mevcuttur.

YÜRÜRLÜK

Madde 9 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 10 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu kanunun cetvelleri 28/12/2007 tarihli Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates