16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Aile Konutunun Özgülenmesi

Aile Konutunun Özgülenmesi

YARGITAY
2. Hukuk Dairesi 2003/3071 E.N , 2003/4352 K.N.

İlgili Kavramlar

AİLE KONUTUNUN ÖZGÜLENMESİ
TAPU KAYDINA ŞERH KONULMASI

Özet
AİLE KONUTU OLARAK ÖZGÜLENEN TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA YARGILAMAYLA SINIRLI OLMAKSIZIN ŞERH KONULMASI GEREKİR.

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1- Davalının temyizi yönünden;

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalının haklı bir sebep olmaksızın ortak konutu terk ederek birlikte yaşamaktan kaçındığının (TMK. md.197) anlaşılmış bulunmasına ve tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına göre belirlenen “parasal katkı” miktarının normal olmasına göre, davalının parasal katkı miktarına yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2- Davacının temyizi yönünden;

a) Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre yazlık konut ailenin tatil ihtiyacını karşılamak amacıyla edinilmiş olup, bütün yaşam faaliyetlerinin gerçekleştiği sürekliliği olan alan niteliğinde değildir. Bu nedenle davacının Urla’daki yazlık konutla ilgili temyiz itirazları yersizdir.

b) Davacı, mülkiyeti davalıya ait “aile konut” olarak özgülendiği anlaşılan Balçova’daki 25 parselde kayıtlı taşınmazdaki 3 nolu meskenin tapu kaydına, Türk Medeni Kanununun 194. maddesi gereğince; konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini talep ettiğine, toplanan delillerle de, bahse konu taşınmazın aile konutu olduğunun belirlenmiş bulunmasına göre, bu yönde tapuya verilen şerhin, “dava sonu” ile sınırlı tutulması yasaya aykırıdır. O halde tapuya bu taşınmazla ilgili Aile Konutu Şerhinin verilmesi gerekir. Bu taşınmaz yönünden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.

Sonuç: Temyiz olunan hükmün yukarda 2. maddenin (b) bendinde gösterilen sebeple (BOZULMASINA), tarafların bozma kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi ile bozma dışında kalan bölümlerin (ONANMASINA), harcın davalıya yüklenmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcını yatıran davacıya geri verilmesine, 27.3.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates