16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Aile Konutunun Tahsisi-Sağ Eşin Tahsis Talebi

Aile Konutunun Tahsisi-Sağ Eşin Tahsis Talebi

YARGITAY
2. Hukuk Dairesi 2003/1908 E.N , 2003/3062 K.N.

İlgili Kavramlar

AİLE KONUTUNUN TAHSİSİ
SAĞ EŞİN TAHSİS TALEBİ

Özet
EŞLER ARASINDA PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI KABUL OLUNMUŞ BULUNMADIKÇA AİLE KONUTUNUN SAĞ EŞE TAHSİSİ ŞARTLARI DA BULUNMADIKÇA AİLE KONUTUNUN TAHSİSİ TALEP OLUNAMAZ.

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Eşler arasında paylaşmalı mal ayrılığı akdi rejiminin kabul edildiğine ilişkin (T.M.K. md. 244) bir kanıt getirilmemiştir. Davalı sağ olduğundan Türk Medeni Kanununun 240. maddesi koşulları da oluşmamıştır. Bu nedenle aile konutu ile ilgili tahsis isteminin reddi gerekirken, kabulü ve yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ:1-Hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu kesimlerinin 1. bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA,
2-Hükmün 2. bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 06.03.2003

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates