19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » HukukOkulu Genel » Anayasa Değişikliği Konusunda Yüksek Seçim Kurulu Kararı

Anayasa Değişikliği Konusunda Yüksek Seçim Kurulu Kararı

16 Temmuz 2010 CUMA Resmî Gazete  Sayı : 27643

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No : 452

– KARAR –

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 10/07/2010 tarihli yazıda aynen; “Yüksek Seçim Kurulunun 15/06/2010 tarihli, 381 sayılı kararına ekli “12 Eylül 2010 Pazar Günü Yapılacak Olan Anayasa Değişikliklerinin Halkoyunu Sunulmasında Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir Örnek: 135/1 sayılı Genelge” nin Oy Verme Süresi başlıklı 19. maddesinde Yüksek Seçim Kurulunca başka süre belirlenmemişse saat 08.00’den 17.00’ye kadar geçecek zaman oy verme süresi olarak belirlenmiştir.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Oy verme süresi başlıklı 89. maddesinde “Oy verme günü, saat sekizden on yediye kadar geçecek zaman, oy verme süresidir. Ancak, saat on yediye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekliyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sıra ile oylarını kullanırlar.

Oy verme süresinin başlayış ve bitiş saatleri, sürenin korunması kaydıyla, mevsim ve bölge özellikleriyle ulaşım durumlarına göre, bütün yurtta veya gerekli görülen seçim çevrelerinde, seçim gününden en az bir hafta önce ilan edilmek koşuluyla, Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde, güneşin doğuş ve batış sürelerine ilişkin değerlendirmelere göre Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulmasında oy verme günü olan 12 Eylül 2010 Pazar günü itibariyle bütün Yurtta illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklar ışığında, oy verme süresinin başlangıç ve bitiş saatlerinin, saptanması hususunda Yüksek Seçim Kurulunca gerekli kararın alınmasını takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde, oy verme süresi Kurulumuzca incelenmiş, güneşin doğuşuna ve batışına ilişkin değerlendirmelere göre, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna sunulmasında oy verme günü olan 12 Eylül 2010 Pazar günü itibariyle oy verme süresinin korunmak kaydıyla bütün Yurtta illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıklar dikkate alınarak, aşağıda adları yazılı illerde oy verme süresinin başlangıç ve bitiş saatlerinin, Başkanlık teklifinde sözü edilen 89 uncu maddede belirtilen saatlerden ayrı ve farklı olarak saptanması gerekli görülmüştür.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

12 Eylül 2010 Pazar günü yapılacak olan Halkoylamasında;

1- Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis İllerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00 – 16.00 olarak saptanmasına,

2- Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatlerinin 08.00 – 17.00 olarak belirlenmesine,

3- Bu kararın duyuru olarak TRT’de ve ayrıca Resmî Gazete’de yayımlanmasına, tüm il ve ilçe seçim kurulları başkanlıkları ile İçişleri Bakanlığına ve siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,

10/07/2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan Başkanvekili Üye Üye

Ali EM Kırdar ÖZSOYLU Mehmet KILIÇ Bahadır DOĞUSOY

Üye Üye Üye

Hüseyin EKEN M. Zeki ÇELEBİOĞLU Muharrem COŞKUN

Üye Üye Üye

Turan KARAKAYA Mehmet KÜRTÜL Halim AŞANER

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates