18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Dilekçe Örnekleri » Araç Vegi İade

Araç Vegi İade

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
İSTANBUL İLİ DEFTERDARLIĞI
USUL GELİR MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Konu : 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu kapsamında müvekkil şirket tarafından yapılan
mükerrer ödemeler tutarı olan …,00TL’nin tarafımıza iadesi hakkında.

Müvekkil ………. Ticaret A.Ş.’nin sahibi olduğu 34 .. …. plaka sayılı hususi otonun vergi borçlarına ilişkin olarak 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu kapsamında Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü ile …/../…. tarihinde yapılan ödeme planı kapsamında müvekkil şirket tarafından mükerrer olarak ödemeler yapılmıştır. Mükerrer yapılan ödemeler toplamı …,00TL tutarındadır.

../../…. tarihli ödeme planı kapsamında yapılması gereken ile yapılan ödemeler ve mükerrer ödemeler kapsamında yapılan fazla ödemeler aşağıda liste halinde çıkarılmıştır. İlgili ödemelere ilişkin vergi tahsil alındı belgelerine ilişkin örnekler yazımız ekinde mübrezdir.

Ödemeler Listesi :

Taksit Ödenmesi Gereken Ödenen Tutar Fazla Ödenen
Tutar

31.03.2003 Vade
1. Taksit ……….TL ………..TL —————-

30.04.2003 Vade
2. Taksit ………TL …………TL —————-

Yukarıda izah edildiği gibi, mükerrer olarak yapılan ……..TL’nin müvekkil şirkete iade edilmesini talep ve rica ederiz. 26.06.200.

……………. Ticaret A.Ş.
Vekili
Avukat

Eki :
1- Ödemelere ilişkin makbuz dekontları,
2- Araca ilişkin ruhsat örneği,
3- ../../200. tarihli ödeme planı örneği,
4- Vekaletname örneği,

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates