21 Ocak 2018, Pazar
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yazar Arşivi: admin

Yazar Arşivi: admin

Kiracının Elektrik Kullanımından Dolayı Sorumluluğu

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 1999/13-849 K. 1999/886 T. 27.10.1999 • ABONE OLMAYAN KİRACININ ELEKTRİK KULLANIMI ( Abone Olmasa Dahi Elektrik Tüketim Bedelinden Fiilen Kullanan Kişinin de Abonenin Yanında Sorumlu Olacağı – Abone Olmadan Elektirik Kullananın Eylemsel Sözleşme İlişkisine Girdiğinin Kabulü ) • KİRACININ ELEKTRİK KULLANIMI ( Abone Olmadan ... Devamını Oku »

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5999 Kabul Tarihi: 18/6/2010 MADDE 1 – 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Kamulaştırmasız el koyma sebebiyle tazmin GEÇİCİ MADDE 6 – Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihi arasında ... Devamını Oku »

Danıştaydan Sigara Yasağının İptali İstemi

Danıştay, kahvehanelerde sigara içilmemesi yasağını Anayasa’ya aykırı bularak, bu konuda yasak getiren yasa hükmünün iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. İşte iptal başvurusunun ayrıntıları: İzmir Kahveciler Odası, kahvehanelerde sigara içilmemesini öngören 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrol Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Başbakanlık Genelgesinin 1. maddesinin iptali ve yürütülmesinin ... Devamını Oku »

Belediyenin Haciz Edilemeyen Mallari Nelerdir ?

Av.M.Lamih ÇELİK Şanlıurfa Belediyesi Hukuk İşleri Müdür V. Belediyeler,kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek suretiyle kamu hizmeti sunan kamu tüzel kişileridir.Belediyenin yaptığı hizmetler, toplumun genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak için kamu yararı gözetilerek yapılan, sürekli ve düzenli çalışmalardır.Bu çalışmaların kesintiye uğramadan devam edebilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin ... Devamını Oku »

Adsl İçin İhtarname

İHTARNAME İHTAR EDEN : (Buraya ad soyad yazılacak) ADRES : (Buraya adres yazılacak) MUHATAP : Türk Telekom A.Ş. ……….. İl Müdürlüğü ADRES : (Buraya muhatabın adresi yazılacak) KONU : ADSL’e bağlı 0…. … .. .. numaralı telefon hattımın kullanıma kapatılması ve bu telefon aboneliğimin iptali talebimdir. AÇIKLAMALAR: 1-Eskişehir 1.Asliye Hukuk ... Devamını Oku »

Alacağın Temliki

ALACACIN TEMLİKİ. Prof. Dr. Nisim FRANKO •• 1- MEFHUM Borç münasebetinin taraflan, biri aktif süje digeri pasif süje olmak üzere iki kişiden ibarettir. Bunlarda, aktif süje alacaklı; pasif süje borçludur. Umumiyetle, alacalc.lı ile borçlu arasında dogmuş olan hukuki rabıta sona erinceye kadar, degişmezler. Başka bir tabirle, borç sona erinceye kadar, ... Devamını Oku »

Münhal Noterler

MÜNHAL NOTERLİK 2009 yılı gayri safi geliri 82.061,00.-TL. olan üçüncü sınıf Karamanlı Noterliği 1 Temmuz 2010 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır. 1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince Birinci Sınıf, İkinci Sınıf, Üçüncü Sınıf Noterlerden ve Noterlik Belgesi SAHİPLERİNDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ... Devamını Oku »

Münhal Noterlik

MÜNHAL NOTERLİK 2009 yılı gayri safi geliri 1.251.685,36.- TL. olan birinci sınıf Adana Dördüncü Noterliği 25 Temmuz 2010 tarihinde yaş tehdidi nedeniyle boşalacaktır. 1512 sayılı Noterlik Kanunun 22 ve müteakip maddeleri gereğince Birinci Sınıf Noterlerden bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer ... Devamını Oku »

Maaş Haczi Cevap Yazısı

……….. . İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA  NO                          : 2010/ KONU                                    : Maaş Haczi ALACAKLI                            : …. LTD.ŞTİ. BORÇLU                               : ALACAK MİKTARI                          : ….- TL AÇIKLAMALAR       : Yukarıda numarası verilen dosya ile aleyhine icra takibine girişilmiş  bulunan dosyanız borçlusunun maaş haczi için şirketimize  müzekkere yazılmıştır. Borçlu …/../2010 ... Devamını Oku »

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmelik Değişi

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünden: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 23/8/2001 tarihli ve 24502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “d) ... Devamını Oku »

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmelik Değişikliği

Millî Savunma Bakanlığından: GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 14/7/1984 tarihli ve 18458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinin 116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 116 – Askerî tıp fakültesi öğrencileri, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ... Devamını Oku »

Harp Okulları Yönetmelik Değişikliği

Millî Savunma Bakanlığından: HARP OKULLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 27/9/2001 tarihli ve 24536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harp Okulları Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 39 – Öğretim elemanlarının yolluklu veya yolluk olmaksızın yurt içinde kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla bilim ve ... Devamını Oku »

Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği Değişikliği

Millî Savunma Bakanlığından: ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 16/10/2003 tarihli ve 25261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 63 – Öğrenciler; 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 115 inci ... Devamını Oku »

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmelik Değişikliği

Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 9/5/2004 tarihli ve 25457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 28 – Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına girmek isteyen adaylar; a) Sınav başvuru formu, b) KPSS belgesinin ... Devamını Oku »

Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmelik Değişikliği

Sağlık Bakanlığından: GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 10/6/1998 tarihli ve 23368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “c) Genel Müdürlük: Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,” “d) Genel Müdür: ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates