19 Şubat 2018, Pazartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Çevreye Zarar Vermek

Çevreye Zarar Vermek

YARGITAY
2. Ceza Dairesi 2004/18770 E.N , 2005/7294 K.N.

İlgili Kavramlar

ÇEVREYE ZARAR VERMEK

Özet
SANIĞIN ÇALIŞTIĞI OTELİN KALORİFER KAZANINDAN ÇIKAN CÜRUFLARI CADDEYE DÖKMESİ EYLEMİ 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 8. MADDESİ DELALETİYLE 20/A MADDESİNDE BELİRTİLEN İDARİ PARA CEZASINI GEREKTİRDİĞİNDEN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMELİDİR.

İçtihat Metni

Çevreye öteberi atmak suçundan sanık Nihat’ın yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine dair (Doğubeyazıt Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 17.9.2003 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi O Yer C.Başsavcısı tarafından istenmekle ve dosya C.Başsavcılığının 1.10.2004 tarihli yazılarıyla dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü. Sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; Sanığın çalıştığı otelin kalorifer kazanından çıkan kömür cürufları caddeye dökmesi şeklinde gelişen eyleminin 2872 sayılı Çevre Kanununun 8. maddesi delaletiyle 20/a maddesine uyduğu ve maddede öngörülen cezanın idari para cezasının oluşturduğu nazara alınarak görevsizlik sararı verilmesi gerekirken yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm tesisi,

Kabule göre de;

1)Sanığın sabıka kaydının getirtilmemesi

2)Sanığa tayin edilen para cezasının yasal ve yeterli olmayan sanığın geçmişteki hali ve suç işleme eğilimini yansıtmayan gerekçelerle ertelenmemesine karar verilmesi,

3)TCK’nun 558. maddesinde öngörülen hafif para cezasmtn suç tarihiitibariyle 86.694.000 liradan az olamayacağının gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, O Yer Başsavcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASINA), 26.4.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates