16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Dolandırıcılık-Özel Belgede Sahtecilik

Dolandırıcılık-Özel Belgede Sahtecilik

YARGITAY
11. Ceza Dairesi 2003/15623 E.N , 2004/8588 K.N.

İlgili Kavramlar

DOLANDIRICILIK
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK

Özet
SANIĞIN KATILANA AİT NÜFUS CÜZDANI VE İLGİLİ SİGORTA ŞİRKETİNDEN GÖNDERİLEN YAZI İLE BİRLİKTE BANKAYA BAŞVURARAK, KATILAN ADINA DÜZENLENEN İBRANAME VE TEDİYE FİŞİNE İMZA ATMAK SURETİYLE BİRİKMİŞ SİGORTA PARASINI ALMASI ŞEKLİNDE GERÇEKLEŞEN EYLEMİNDE TCK.NUN 504 MADDESİ İLE CEZALANDIRILMASI GEREKİR.

İçtihat Metni

Dolandırıcılık ve Özel Belgede Sahtecilik suçlarından sanık Güler’in yapılan yargılaması sonunda: Beraatine dair (Gaziantep İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 7.5.2002 gün ve 2001/351 Esas, 2002/156 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılan tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 14.11.2003 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

Sanığın katılana ait nüfus cüzdanı ve A. Hayat Sigorta A.Ş.’den gönderilen yazı ile birlikte T. Bankası A.Ş. Gaziantep Şubesine başvurarak, katılan adına düzenlenen ibraname ve tediye fişine imza atmak suretiyle birikmiş sigorta parasını aldığı oluşa uygun olarak kabul edilmesine rağmen suçtan doğrudan zarar görenin A. Hayat Sigorta A.Ş. olduğu ve eylemin TCK.nun 504/2-3-son maddesine uygun bulunduğu gözetilmeden suç kastı bulunmadığından bahisle beraat kararı verilmesi,

Yasaya aykırı, katılanın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi (BOZULMASINA), 22.11.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates