16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık Suçu

YARGITAY
11. Ceza Dairesi 2003/46 E.N , 2004/1225 K.N.

İlgili Kavramlar

DOLANDIRICILIK

Özet
DAHA ÖNCE BAŞKA YERDE KAZA YAPAN OTOMOBİLİ, KÖY YOLUNA GETİRİP YOL KENARINDAKİ KAYALARA ÇARPMIŞ GİBİ PARK EDEREK, KAZANIN YENİ OLDUĞU İNTİBAINI UYANDIRMAK SURETİYLE KOLLUK GÖREVLİLERİNDEN TUTANAK DÜZENLENMESİNİ İSTEMEK ŞEKLİNDE OLUŞAN EYLEMDE, JANDARMA GÖREVLİLERİNCE OLAYIN FARK EDİLEREK TUTANAK TUTULMAMASI VE BÖYLECE SANIĞIN BELGELERİ TAMAMLAYIP SİGORTA BEDELİNİ ALMAK İÇİN MÜRACAAT EDEMEMESİ SEBEBİYLE EYLEMİN HAZIRLIK HAREKETİ AŞAMASINDA KALDIĞININ KABULÜ GEREKİR.

İçtihat Metni

Dolandırıcılık suçundan sanık Remzi’nin yapılan yargılanması sonunda: Suç vasfındaki vaki değişiklik nedeniyle TCK.nın 343/2 ve 647 sayılı Kanunun 6. maddeleri gereğince 6 ay hapis cezasıyla mahkumiyetine dair (Mersin Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinden verilen. 6.3.2002 gün ve 2001/54 Esas, 2002/38 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma isteyen 26.12.2002 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın, sigortadan kasko bedeli almak amacıyla daha önce bir başka yerde kaza yapan otomobili köy yoluna getirip yol kenarındaki kayalara çarpmış gibi park ederek kazanın yeni olduğu intibaını uyandırmak suretiyle kolluk görevlilerinden tutanak düzenlenmesini istemek şeklinde oluşan eylemi jandarma görevlileri tarafından olayın fark edilip tutanak tutulmaması ve sanığın belgeleri tamamlayıp sigorta bedelini almak için müracaat etmemesi sebebiyle hazırlık hareketi aşamasında kaldığı, icra hareketlerine başlanmadığının mahkemece de kabul edilmesine ve iddianamede sanığın kolluk görevlilerine yalan beyanda bulunduğundan da söz edilmemesine göre beraati yerine açılmamış suçtan mahkumiyet hükmü kurulması,

Kanuna aykırı, sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı istem gibi CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 26.2.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates