16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Evlatlık-Sağlık Sigortası Kapsam

Evlatlık-Sağlık Sigortası Kapsam

YARGITAY
10. Hukuk Dairesi 2004/6995 E.N , 2004/10972 K.N.

İlgili Kavramlar

EVLATLIK
SAĞLIK SİGORTASI KAPSAM

Özet
EVLAT EDİNİLEN EVLAT EDİNENİN SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANABİLİR İSE DE, EVLAT EDİNENİN EVLAT EDİNİLENİN SİGORTASINDAN YARARLANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR. ANCAK KURUM TARAFINDAN YANLIŞLIKLA SAĞLIK KARNESİ DÜZENLENDİĞİNE GÖRE BU DURUMDA İLGİLİNİN İYİ NİYETLİ OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.

İçtihat Metni

Davacı, kendisini evlat edinen babası …’e bakmakla yükümlülüğünün ve sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğinin tespiti ile sağlık karnesi verilmesine karar verilmesini İstiyoruz.

Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalı Avukata tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

2926 sayılı Yasa kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalısı olan davacı, kendisini evlat edinen anne ve babası için Bağ^-Kur S………..    il Müdürlüğünce düzenlenen Sağlık karnelerinin, bilahare evlat edinen kişinin; evlat edinilen sigortalının sağlık sigortasından yararlanamayacağı gerekçesiyle iptal edilmesine  dair Kurum işleminin iptali ile kendisini evlat edinen anne ve babasının sağlık karnesinin ilk düzenlendiği tarihten itibaren sağlık yardımından yararlanması gerektiğinin tespitine karar verilmesini istemiş, Mahkemece; Medeni Kanun uyarınca gerçekleştirilen evlat edinme ilişkisinin, gerçek ana baba ile çocuk arasındaki ilişkiye eşdeğer olduğu belirtilmek, Sosyal Güvenlik Hukukunun genel prensipleri ve Medeni Kanunun 2. maddesi gözetilerek davanın kabulüne karar verilmiştir.

2926 sayılı Yasanın ‘Sağlık Sigortası Kapsamı” başlıklı 1. maddesinde kimlerin sağlık yardımından nasıl yararlanacağı tadadi alarak açıkça belirtilmiş olup evlat edinilen evlat edinenin sağlık sigortasından  yararlanması mümkün olduğu halde, evlat edinenin; evlat edinilenin sağlık sigortasından yararlanması mümkün bulunmadığından mahkemenin; davacıyı evlat edinen anne ve babanın davacının sağlık sigortasından yararlanabileceğine ilişkin tespiti yasa koyucunun amacına uygun bulunmamıştır.

Ne var ki; Bağ-Kur evlat edinen kişilere sehven sağlık karnesi vermiş ve sehven düzenlenen bu sağlık karneleri ile anılan kişilere sağlık yardımı yapılmıştır. Yanlışlığın farkedilmesi üzerine sağlık karnesi iptal edilmiş ve Kurumca yapılan sağlık harcamalarının davacıya ödetilmesi gündeme  getirilmiştir. Bu durumda davacının iyi niyetli olduğu, Kurumu yanıltmadığı dikkate alınarak Borçlar Kanununun 63. maddesi hükmünden yararlandırılması ve sehven  düzenlenen sağlık karneleri uyarınca yapılan sağlık yardımlarının geri istenmesinin mümkün bulunmadığının tespitine karar verilmelidir.

Bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin eksik incelme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), 29.11.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.10972

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates