16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Evrakta Sahtekarlık-Nitelikli Dolandırıcılık

Evrakta Sahtekarlık-Nitelikli Dolandırıcılık

YARGITAY
11. Ceza Dairesi 2003/15055 E.N , 2004/1234 K.N.

İlgili Kavramlar

EVRAKTA SAHTEKARLIK
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

Özet
DEVLET HASTANESİNİN TEMİZLİK İŞLERİNİ İHALE YOLUYLA ALAN SANIK, ÇALIŞTIRDIĞI İŞÇİLERİN ÇALIŞTIKLARI SÜREYİ SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNA EKSİK GÖSTERDİĞİ HALDE, SÖZLEŞME GEREĞİ HASTANEYE İBRAZ ETTİĞİ BELGELERDE İŞÇİLERİN HER AY TAM OLARAK ÇALIŞTIKLARINI GÖSTERİP, GERÇEĞE AYKIRI BELGE DÜZENLEMEKTEN İBARET EYLEMİNİN TCK’NIN 347 MADDESİNE UYGUN OLDUĞU GÖZETİLMELİDİR.

İçtihat Metni

Dolandırıcılık suçundan sanıklar …. ve ….’in yapılan yargılamaları sonunda; TCK.nın 504/3-7-son, 80, 522, 59 ve 647 SK.nın 5. maddeleri gereğince 3’er yıl 1’er ay 27’şer gün ağır hapis ve 27.179.338.352’şer lira ağır para cezasıyla mahkûmiyetlerine dair (Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 23.5.2002 gün ve 2000/50 Esas, 2002/137 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi sanıklar vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının düzeltilerek onama-bozma isteyen 6.11.2003 tarihli tebliğname ile daireye gönderilmekle, tebligata rağmen gelmeyen ve bir vekilde göndermeyen sanık ….. hakkındaki temyiz incelemesinin duruşmasız olarak yapılmasına, sanık ….. hakkında tayin olunan cezanın nev’i ve miktarı itibariyle temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına oybirliğiyle karar verilip duruşma usulen icra edildikten sonra incelenip gereği görüşüldü:

1- İş müfettişi tarafından düzenlenen .16.11.1998 tarihli tutanakta sanık ….’in yanında çalışan işçilerin çalışma sürelerini eksik gösterdiğine ilişkin beyanı ve tüm dosya içeriğine göre sanık ….’in suça katılmadığına ilişkin savunmasının aksini gösterir mahkumiyetine yeterli ve kesin delil bulunmaması karşısında sanık …’in beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkûmiyet hükmü kurulması,

2- Sanık …. vekilinin temyiz itirazlarına gelince:

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve taktirine incelenen dosya içeriğine göre sanık vekilinin suç kastı olmadığına ilişen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

A………Devlet Hastanesi temizlik İşlerini ihale yoluyla alan sanığın çalıştırdığı işçilerin çalıştıkları süreyi Sosyal Sigortalar Kurumuna eksik gösterdiği halde sözleşme gereği hastaneye ibraz ettiği belgelerde işçilerin her ay tam olarak çalıştıklarını gösterip tahsil ettiği olayda; işçilerin hastanede çalışmadıkları veya eksik çalıştıklarına ilişkin bir iddia ve delil bulunmaması, Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen bildirge ve prim belgeleri üzerinde tahrifat yapılarak hile ve desise ile kurumun zarara uğratılmaması, 506 sayılı Yasanın 140. maddesi uyarınca işlem yapılması gerektiği sanığın hastaneden alacağını tahsil etmek amacıyla Sosyal Sigortalar Kurumuna sunduğu belgelerin dışında gerçeğe aykırı belge düzenlemekten ibaret eyleminin TCK.nun 347. maddesine uygun bulunduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanıklar vekillerinin temyiz itirazları ile …. vekilinin duruşmadaki sözlü savunmaları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca kısmen istem gibi (BOZULMASINA), 26.2.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates