16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Gecikme Faizi-Kıdem Tazminatı

Gecikme Faizi-Kıdem Tazminatı

YARGITAY
9. Hukuk Dairesi 2003/23868 E.N , 2004/22053 K.N.

İlgili Kavramlar

GECİKME FAİZİ
KIDEM TAZMİNATI

Özet
KIDEM TAZMİNATININ GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ HALİNDE, BANKALARIN FİİLEN UYGULADIKLARI EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ ORANI DİKKATE ALINARAK GECİKME FAİZİ HESAPLANIR.

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki kıdem tazminatı farkı ve faiz alacağının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek gereği konuşulup düşünüldü:

1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2.Davacı işçiye davalı işverence zaman zaman yapılan ve devamlılık arz etmeyen prim 2 adı altındaki ödemelerin tazminata esas ücrete eklenmesi doğru değildir. Mahkemece, gerekirse bilirkişiden ek rapor tanzimi istenmeli ve anılan prim eklenmeksizin tazminat hesabı yapılarak sonuca gidilmelidir.

3. Kıdem tazminatı gecikme faizi hesabında Merkez Bankasınca bildirilen faiz oranı esas alınmıştır. Oysa anılan kurumca bildirilen faiz oranı, bankaların belli dönemler arasında uygulayacaklarını bildirdikleri faiz oranıdır. Kıdem tazminatının gününde ödenmemesi halinde bankaların fiilen uyguladıkları en yüksek mevduat faizi oranının dikkate alınacağı ise, 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesinin emredici hükmüdür. O halde, bankalarca fiilen uygulanan en yüksek banka mevduat faizi oranı tespit edilerek sonuca gidilmelidir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 5.10.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates