21 Ocak 2018, Pazar
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmelik Değişikliği

Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmelik Değişikliği

Sağlık Bakanlığından:

GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/6/1998 tarihli ve 23368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Genel Müdürlük: Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,”

“d) Genel Müdür: Bakanlık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Genel Müdür, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürleri veya yardımcılarından birisi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Kurucu vakıf ise vakıf senedinin, şirket ise şirket sözleşmesinin aslı görülerek Genel Müdürlükçe onaylı örneği; gerçek kişi ise T.C. Kimlik Numarası beyanı,”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates