16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek

Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek

YARGITAY
11. Ceza Dairesi 2003/1270 E.N , 2004/1158 K.N.

İlgili Kavramlar

DOLANDIRICILIK
GERÇEĞE AYKIRI BELGE DÜZENLEMEK

Özet
POSTA İŞLETME BAŞMÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİNİ İHALE YOLUYLA ALAN SANIĞIN İŞÇİ ÇALIŞTIRMASI NEDENİYLE, VERGİ DAİRESİ HESABINA YATIRMASI GEREKEN VERGİ BORCUNU EKSİK OLARAK YATIRDIĞI HALDE SÖZLEŞME GEREĞİ İLGİLİ KURUMA VERGİ BORCUNUN TAMAMI YATIRILMIŞ GİBİ BELGE DÜZENLENİP ALACAĞINI TAHSİL ETTİĞİ OLAYDA; SANIĞIN VERGİ DAİRESİNE SUNDUĞU BELGELER ÜZERİNDE HERHANGİ BİR TAHRİFAT YAPMAKSIZIN POSTA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ‘NDEN ALACAĞIM TAHSİL ETMEK AMACIYLA GERÇEĞE AYKIRI BELGE DÜZENLEMEKTEN İBARET EYLEMİNİN TCK.NUN 347 MADDESİNE UYDUĞU GÖZETİLMELİDİR.

İçtihat Metni

Dolandırıcılık suçundan sanık Sadi’nin yapılan yargılanması sonunda: Beraatıne dair (Üsküdar Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 26.12.2001 gün ve 2000/109 esas, 2001/417 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi C.Savcısı ile katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığının bozma isteyen 17.2.2003 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

Posta İşletme Başmüdürlüğü temizlik işlerini ihale yoluyla alan sanığın işçi çalıştırması nedeniyle vergi dairesi hesabına yatırması gereken vergi borcunu eksik olarak yatırdığı halde sözleşme gereği İlgili kuruma vergi borcunun tamamı yatırılmış gibi belge düzenlenip alacağını tahsil ettiği olayda; sanığın vergi dairesine sunduğu belgeler üzerinde herhangi bir tahrifat yapmaksızın Posta İşletme Başmüdürlüğünden alacağını tahsil etmek amacıyla gerçeğe aykırı belge düzenlemekten ibaret eyleminin TCK.nun 347. maddesine uygun bulunduğu gözetilmeden yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

Yasaya aykırı, C.Savcısı ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca istem gibi (BOZULMASINA), 24.2.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates