16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Geri Alma Davası

Geri Alma Davası

YARGITAY
5. Hukuk Dairesi 2003/6286 E.N , 2003/8343 K.N.

İlgili Kavramlar

GERİ ALMA DAVASI
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI
KAMULAŞTIRMASI EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE KAL

Özet
DAVALI İDARE, DAVA KONUSU TAŞINMAZIN 25 YIL ÖNCE KAMULAŞTIRILDIĞINI, DAVA SÜRESİNİN GEÇTİĞİNİ, DAVACININ MURİSİNİN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTIRILMASI DAVASI AÇTIĞINI, DAVACILARIN İSE AYNI YER İÇİN GERİ ALIM DAVASI AÇTIĞINI İLERİ SÜRDÜĞÜNDEN DAVALI İDARENİN TÜM DELİLLERİNİ İBRAZ ETMESİ İÇİN KESİN SÜRE VERİLMESİ; TÜM DELİLLER TOPLANARAK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi ve kal davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi ve kal istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Davalı idare vekili, dava konusu taşınmazın 25 yıl önce kamulaştırıldığını, dava süresinin geçtiğini, davacının murisinin kamulaştırma bedelinin artırılma davası açtığını, davacıların aynı yer için Kamulaştırma Kanununun 23. maddesi uyarınca geri alım davası açtığını ileri sürmüştür. Davalı idare vekilinin belirttiği bu hususlar dava hakkını ortadan kaldıracağından davalı idare vekiline belirtilen hususlarda tüm delillerini ibraz etmesi için kesin süre verilmesi, ibraz ettiği delillerin toplanması ve sonucuna göre karar verilmesi, gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile hüküm kurulması,

Doğru görülmemiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden hükmün açıklanan nedenle HUMK’nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine, 16.6.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates