21 Ocak 2018, Pazar
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Görevsizlik Kararından Sonra Süresinde Görevli Mahkemeye Başvurmama

Görevsizlik Kararından Sonra Süresinde Görevli Mahkemeye Başvurmama

YARGITAY
8. Hukuk Dairesi 2004/6367 E.N , 2004/7093 K.N.

İlgili Kavramlar

GÖREVSİZLİK KARARINDAN SONRA SÜRESİNDE GÖREVLİ MAHKEMEYE BAŞVURMAMA

Özet
HUMK.NUN 193. MADDESİ HÜKMÜNE GÖRE; GÖREVSİZLİK KARARINA KARŞI TEMYİZ SÜRESİNİN SANA ERDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN DAVACININ KARŞI TARAFA TEBLİGAT YAPTIRMASI ZORUNLUDUR. GÖREVSİZLİK KARARININ KESİNLEŞTİĞİ TARİHTEN İTİBAREN SÜRESİNDE GÖREVLİ MAHKEMEYE BAŞVURULMADIĞINDAN DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREKİR.

İçtihat Metni

H….. (Durmuş oğlu) ile K…Köyü Tüzel kişiliği ve dahili davalı Hazine aralarındaki tapu iptali davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair Konya Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden verilen 1 .7.2004 gün ve 56/347 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı ve Hazine vekili taraflarından süresinde istenilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı, kadastro çalışmaları sırasında tespit dışı bırakılan dava konusu taşınmazın adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalı Hazine vekili, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, 5.5.2003 günlü krokide A harfi ile gösterilen 65,40 m2 yerin 154 ada 1 nolu parselle birleştirilerek davacı adına tapuya tesciline, fazlaya ilişkin isteğin reddine karar verilmesi üzerine; hükmün, kabule ilişkin bölümü davalı Hazine vekili, redde ilişkin bölümü de davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dosyası Konya Kadastro Mahkemesinin görevsizlik karan ile Asliye Hukuk Mahkemesine aktarılmıştır. Görevsizliğe ilişkin hüküm 10.1.2004 tarihinde taraflara tebliğ edilmiş, hükmün kesinleştiği 26.1.2004 tarihinden itibaren HUMK.nun 193. maddesinde yazılı on günlük süre içerisinde görevli mahkemeye başvurulmamıştır. Somut olayda; görevsizliğe ilişkin hükmün 27.1.2004 tarihinde kesinleştiği kabul edilerek dava dosyası Kadastro Mahkemesince doğrudan doğruya görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmiş ve 9.2.2004 tarihinde tensibi yapılarak aynı tarihte taraflar adına çağrı kağıdı çıkarılmıştır. Görevsizlik kararı üzerine Kadastro Mahkemesince nasıl işlem yapılacağına dair Kadastro Kanununda bir hüküm bulunmamaktadır. Anılan Kanunun 29. maddesinin 3. fıkrası hükmü gözönünde tutularak HUMK.nun hükümlerinin gözönünde tutulması gerekir. HUMK.nun 193. maddesi hükmüne göre; görevsizlik kararına karşı temyiz süresinin sona erdiği tarihten itibaren davacının karşı tarafa tebligat yaptırması zorunludur Başvuruya ilişkin dilekçeye rastlanılmamıştır. Tensipte birlikte 2 davetiye çıkarıldığına göre davacının bu tarihte çağrı kağıdı çıkardığının kabulü gerekir. Görevsizlik kararının kesinleştiği tarihten itibaren süresinde görevli mahkemeye başvurulmadığından davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken bu yön gözden kaçırılarak kesin hüküm oluşturacak şekilde kısmen kabul kısmen reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

Davacı ile davalı Hazine vekilinin temyiz itirazları bu bakımlardan yerinden olduğundan kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerle HUMK.nun 428. maddesi uyarınca (BOZULMASINA) ve 10.100.000 lira peşin harcın istek halinde temyiz edenlerden davacıya iadesine, 25.10.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates