16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Grev Yapılan İşyerindeki İşçilerin Başka Bir İşyerine Nakledilmesi

Grev Yapılan İşyerindeki İşçilerin Başka Bir İşyerine Nakledilmesi

YARGITAY
9. Hukuk Dairesi 2004/4478 E.N , 2004/22150 K.N.

İlgili Kavramlar

GREV YAPILAN İŞYERİNDEKİ İŞÇİLERİN BAŞKA BİR İŞYERİNE NAKLEDİLMESİ

Özet
GREV KAPSAMINDAKİ İŞYERİNİN KAPATILIP AYNI İŞLERİN BAŞKA BİR ADRESTE BAŞKA BİR KİŞİYE AİT İŞYERİNE NAKLEDİLMESİ SURETİYLE GREVİN ENGELLENMEK İSTENMESİ YASAYA KARŞI HİLE DURUMUNU OLUŞTURUR. BU DURUMDA DAVACI İŞ YERİNDE YAPILAN GREVİN YASAYA UYGUN BULUNDUĞUNDAN, GREVİN YASA DIŞI OLDUĞUNUN TESBİTİ VE İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA DURDURULMASI YOLUNDAKİ DAVANIN REDDİ GEREKİR.

İçtihat Metni

TÜMTİM (Türkiye Motorlu Taşıt İşçiler Sendikası) adına avukat Fevzi ile Rıza adına avukat Sonet aralarındaki dava hakkında Antalya iş Mahkemesinden verilen 12.1.2004 gönlü 188/6 sayılı hüküm, davacı avukatınca temyiz edilmiş olup, yerel mahkemece tedbire ilişkin kararların temyizi kabil olmadığı gerekçesi ile temyiz talebinin reddine karar verilmiştir. Dava 2822 sayılı Kanunun 46. maddesi kapsamında olup verilen karar niteliği itibarıyla temyizi kabil kararlardandır. Bu nedenle mahkemenin 12.1.2004 tarih ve 2003/188-6 Değişik İş Sayılı temyiz talebinin reddine dair karar usul ve yasaya aykırı bulunduğundan bozularak ortadan kaldırılmasına karar verildi. Dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Davalı sendikanın yetki alıp toplu görüşme yaptığı A. Kargo lojistik Hizmetler Ltd. Şti.nin Bülent’e ait Şafak Man, 5020 Sok. No: 73 adresinde faaliyet gösteren işyerinin grev uygulaması sırasında kapatılıp davacının 8.7.2003 tarihinde açmış olduğu işyerinin aynı kargo şirketine ait araçlara hizmet verdiği dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.

Grev kapsamındaki işyerinin kapatılıp aynı işlerin başka bir adreste başka bir kişiye ait işyerine nakledilmesi suretiyle grevin engellenmek istenmesi yasaya karşı hile durumunu oluşturur. Bu durumda davacı işyerinde yapılan grevin yasaya uygun bulunduğundan grevin yasa dışı olduğunun tesbiti ve ihtiyati tedbir yoluyla durdurulması yolundaki davanın reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır.

Sonuç: Temyiz olunan karanın yukarıda yazılı sebepten (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 6.10.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates