20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastahaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmelik Değişikliği

Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastahaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmelik Değişikliği

GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ VE BAĞLI EĞİTİM HASTAHANELERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİNDE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 12/7/1984 tarihli ve 18456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastahaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 Döner sermaye işletmesinin giderleri;

a) Gülhane Askerî Tıp Akademisi ve bağlı eğitim hastanelerinin tıbbi, teknik, her türlü araç ve gereç alımı ile bunların bakım ve onarımları, hizmet alımları, bilimsel araştırma faaliyetleri ve eğitim-öğretim ile ilgili giderlerden,

b) Döner sermaye işletmesi kadrolarında istihdam edilen, memur ve işçilerin aylık, ücret, yolluklar ile mevzuatı uyarınca döner sermaye işletmesi bütçesinden yapılması gereken diğer özlük haklarından,

c) Döner sermaye işletmesi hizmetleri için gerekli olan ulaşım ve haberleşme ücretlerinden,

ç) Döner sermaye işletmesi hizmetleri için gerekli olan her türlü kırtasiye, demirbaş, mefruşat giderlerinden,

d) Döner sermaye işletmesi hizmetlerinde devamlı olarak kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve onarım giderlerinden,

e) Döner sermaye işletmesi hizmetlerinin yürütüldüğü menkul ve gayrimenkul malların bakım ve onarımları için yapılacak giderlerden,

oluşur.”

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates