18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yönetmelikler » Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmelik Değişikliği

Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmelik Değişikliği

Millî Savunma Bakanlığından:

GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/1984 tarihli ve 18458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinin 116 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 116 – Askerî tıp fakültesi öğrencileri, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 115 inci maddesi uyarınca askerî tıp fakültesine giriş tarihlerinden itibaren dördüncü sınıfın Temmuz ayının son gününe kadar olan süreyi geçirdikten sonra yapılan masrafları ve yasal faizlerini ödeseler dahi okuldan çıkamazlar.

Ancak, dördüncü sınıfın Temmuz ayının son gününe kadarki süre içinde; 18 yaşını tamamlayan öğrenciler kendi başvurularıyla, tamamlamayan öğrenciler ise velilerinin isteği ile Devlet tarafından yapılan masrafları ve kanunî faizlerini ödemeleri kaydıyla okuldan çıkabilirler. Yapılan hesaplamada masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hesaplanır. Bu şekilde fakülteden çıkanlar hakkında, idare tarafından çıkarılmaya ilişkin usul ve işlemler uygulanmaz. Bunların durumları, Yüksek Öğretim Kuruluna bildirilir. Askerî lise kaynaklı öğrencilerden harp okullarında okumak isteyenler, fakülteye giriş tarihinden itibaren bir ay içinde müracaat ettikleri taktirde şahsî dosyaları ile birlikte mensup olduğu kuvvet komutanlığına iade edilir.”

MADDE 2 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma, İçişleri, Millî Eğitim ile Sağlık Bakanları birlikte yürütür.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates