16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Hafta ve Genel Tatil Ücreti-Prim Alacağı

Hafta ve Genel Tatil Ücreti-Prim Alacağı

YARGITAY
9. Hukuk Dairesi 2004/127 E.N , 2004/22056 K.N.

İlgili Kavramlar

HAFTA VE GENEL TATİL ÜCRETİ
PRİM ALACAĞI

Özet
FESİHTEN SONRA VE DAVACIYA İŞÇİLİK HAKLARININ ÖDENDİĞİ SIRADA DÜZENLENEN VE DAVACI İŞÇİNİN İMZASINI TAŞIYAN SÖZ KONUSU İBRANAMEDE AÇIKÇA BELİRTİLEN KALEMLERLE İLGİLİ OLARAK DAVALI İŞVERİNİN İBRA EDİLDİĞİNİN KABULÜ GEREKİR.

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki fazla çatışma parası, hafta ve genel tatil gündeliği ile prim alacağının ödetilmesi davasının yapılan yankılaması sonunda; Hamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar avukatınca istenilmesi ve davalı avukatınca da duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, taraflarının aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2.Dosya içinde bulunan ve davacı işçinin imzasını taşıyan 4,5.2001 tarihli ibranamede, davacının çalıştığı tüm süre boyunca hafta tatili ve genel tatil ücretlerinin ödendiği belirtilmiştir. Fesihten sonra ve davacıya işçilik haklarının ödendiği sırada düzenlendiği anlaşılan söz konusu İbranamede
açıkça belirtilen bu kalemlerle ilgili olarak davalı işverenin ibra edildiği kabulü gerekir. Böyle olunca, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin reddi gerekir. Mahkemece anılan isteklerin kabulü bozma nedenidir.

3.Bilirkişi tarafından düzenlenen raporda, davacı işçinin haftada 3 saat fazla çalışma yaptığı sonucuna varılarak bu yönde hesaplama yapılacağı belirtilmiş olduğu halde, haftada 6 saat fazla çalışma yapmış gibi hesaplamaya gidilmiştir. Mahkemece, taktiri indirim yapılmış olmakla birlikte, andan rapora itibar edilerek sonuca gidilmesi hatalıdır.

Öte yandan davacının izinli ve raporlu olduğu günler “çın de fazla çalışma ücreti hesaplanarak hüküm altına alınmasıda doğru olmamıştır.

Sonuç; Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten (BOZULMA-SMA), davalı yararına takdir edilen 375.000.000 TL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz haranın istek halinde ilgiliye iadesine, 5.10.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates