20 Ocak 2018, Cumartesi
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Hakimin Müdahalesi

Hakimin Müdahalesi

YARGITAY
2. Hukuk Dairesi 2005/13308 E.N , 2005/16082 K.N.

İlgili Kavramlar

HAKİMİN MÜDAHALESİ
HAKİMİN TALEPLE BAĞLI OLMASI

Özet
DAVALI DAVACIYI EVDEN UZAKLAŞTIRIP EVE ANNE BABASINI GETİRİP ONLARLA YAŞAMAYA BAŞLAMIŞTIR. DAVACI AYRI YAŞAMAKTA HAKLIDIR. BU DURUMDA KONUT VE EV EŞYALARINDAN EŞLERİN HANGİ ORANDA YARARLANACAĞININ VE DAVALININ YAPACAĞI PARASAL KATKININ BELİRLENMESİ GEREKİR.

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Medeni kanun ile muayyen hükümler mahfuz olmak üzere, hakim iki tarafın iddia ve müdafaalariyle mukayyet (bağlı) olup, ondan fazlasını veya baka bir şeye hüküm veremez. (HUMK. md. 74)

Davacı; davalının ortak hayatın kendisine yüklediği görevleri yerine getirmekten kaçındığını, kendisini evden uzaklaştırdığını, ortak konuta anne ve babasını getirdiğini onlarla birlikte yaşayamaya başladığını, ortak konuta dönme girişimlerinin de davalının uzlaşmaz tavrı nedeniyle sonuçsuz kaldığını ileri sürerek, Türk Medeni Kanununun 197/2. maddesi gereğince, ortak konuttan ve ev eşyasından yararlanmasının sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasını ve davalının yapması gereken parasal katkının belirlenmesini istemiştir.

Toplanan delillerden davalının, bir süre ayrı yaşayalım diyerek davacıyı evden uzaklaştırdığı, daha sonra ortak konuta kendi anne ve babasını getirerek onlarla birlikte yaşamaya başladığı anlaşılmaktadır. Davalı, davaya verdiği cevap dilekçesinde, evliliğin devamında hiçbir fayda kalmadığını, boşanma davası açmak üzere olduğunu bildirmiştir. Gerçekleşen bu olgular karşısında birlikte yaşamaya ara verilmesi davacıdan değil davalıdan kaynaklanmaktadır. Bu yönüyle davacı ayrı yaşamakta haklıdır. Şu halde, Türk Medeni Kanununun 197/2. maddesi gereğince; konut ve ev eşyasından eşlerin hangi oranda yararlanacağının ve davalının, davacı eşe yapacağı parasal katkının belirlenmesi gerekirken, istek dışında yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Sonuç: Hükmün gösterilen sebeple (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.11.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Aranan Kelimeler:

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates