16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Hakkı Olmayan Yere Tecavüz

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz

YARGITAY
8. Ceza Dairesi 2002/10432 E.N , 2004/810 K.N.

İlgili Kavramlar

HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ

Özet
ÖZET: TECAVÜZE KONU YERİN DEĞERİNİN “PEK HAFİF KABUL EDİLDİĞİ DURUMDA, TCK.NUN 522. MADDESİ İLE UYGULAMA YAPILIRKEN VERİLEN CEZANI 1/2 DEN FAZLA OLMAK ÜZERE 1/3 ÜNE KADAR İNDİRİLMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR,
(765 S. TCK, M. 522)

İçtihat Metni

Hakkı olmayan yere tecavüz suçundan sanık H. Ahmet’in yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne dair (Tomarza Asliye Ceza Mahkemesi)nden verilen 10.12.2001 gün ve 259 esas, 291 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile 15.10.2002 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

Yerinde grülmeyen sair itirazlarının reddine; Ancak,

1-4806 sayılı Yasanın 1. maddesi ile TCK.nun 30. maddesinin 2. fıkrasındaki “bir” sözcüğünün “bin” olarak değiştirilmiş bulunması karşısında, sanığa para cezası tayin edilirken her aşamada “bin” lira küsurunun atılması zorunluluğu,

2- Tecavüze konu yerin değeri “pek hafif” kabul edildiği halde, TCK.nun 522. maddesi ile uygulama yapılırken, verilen cezanın 1/2’den fazla olmak üzere 1/3’üne kadar indirilmesi gerektiği gözetilmeyerek, maddeye yanlış anlam verilmesi suretiyle 1/2 oranında indirim yapılması sonucu sanığa fazla ceza tayini,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı (BOZULMASıNA), 11.2.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates