16 Ocak 2018, Salı
Hukuki Haberler
Anasayfa » Yargıtay Kararları » Hayvan Muhafazasında Kusurlu Bulunmak

Hayvan Muhafazasında Kusurlu Bulunmak

YARGITAY
9. Ceza Dairesi 2004/4994 E.N , 2004/4091 K.N.

İlgili Kavramlar

HAYVAN MUHAFAZASINDA KUSURLU BULUNMAK
ŞİKAYET

Özet
SANIĞIN BAŞIBOŞ BIRAKTIĞI KÖPEĞİNİN MAĞDURU ISIRMASI ŞEKLİNDEKİ EYLEMDE, MÜŞTEKİNİN ŞİKAYETTEN VAZGEÇMESİ HALİNDE EYLEM, TCK’NIN 563. MADDESİNDE DÜZENLENEN SUÇU OLUŞTURUR.

İçtihat Metni

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet vermek suçundan sanık …’nin yapılan yargılaması sonunda; sanık hakkındaki kamu davasının TCK’nın 460. maddesi gereğince ortadan kaldırılmasına dair hükmün Yargıtay’ca incelenmesi Üst C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan, dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü:

Sanığın başıboş bıraktığı köpeğinin mağduru ısırması şeklindeki eyleminde, müştekinin şikayetten vazgeçmesi karşısında eyleminin TCK’nın 563. maddesinde düzenlenen hayvanın muhafazasında kusurlu bulunmak suçunu oluşturduğu, sanığa atılı bu suçun gerektirdiği cezanın miktar ve nev’i itibariyle tabi olduğu TCK’nın 102/6 ve 105/2. maddelerine göre hesaplanan zamanaşımının suç ve inceleme tarihleri arasında gerçekleştiği anlaşılmış olup, C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün (BOZULMASINA), CMUK’nın 322. maddesi uyarınca sanık hakkındaki kamu davasının ORTADAN KALDIRILMASINA, 14.9.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates