21 Şubat 2018, Çarşamba
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: 2012

Etiket Arşivi: 2012

6353 Sayılı Kanun

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012       MADDE 1- 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “EK MADDE 3- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ... Devamını Oku »

6325 Sayılı Arabuluculuk Kanunu

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU Kanun No. 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012       BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf ... Devamını Oku »

Kıdem Tazminatı Tavanları

KIDEM TAZMİNATI TAVANI (1475 Sayılı İşKanunu Madde:14 ve 854 Sayılı Deniz İş Kanunu Madde:20) 01.01.2004 – 30.06.2004 arası …….. 1.485.430.000 TL 01.07.2004 – 31.12.2004 arası …….. 1.574.740.000 TL 01.01.2005 – 30.06.2005 arası …….. 1.648,90 YTL 01.07.2005 – 31.12.2005 arası …….. 1.727,15 YTL 01.01.2006 – 30.06.2006 arası …….. 1.770,64 YTL 01.07.2006 ... Devamını Oku »

Sigorta Primi Tavan ve Taban Ücretleri

SİGORTA PRİMİ TAVAN VE TABAN ÜCRETLERİ ( 506 Sayılı Kanun/Mad:78 – 5510 sayılı Kanun/Mad:82) ______Dönem_________ _Tavan Ücret________Taban Ücret (TL/YTL) 01.04.2003-30.06.2003 ……..1.965.499.800 ……….. 393.099.960 TL 01.07.2003-31.12.2003…….. 2.290.079.100………... 458.015.820 TL 01.01.2004-30.06.2004 ……..2.748.150.000………… 549.630.000 TL 01.07.2004-31.12.2004 ……..2.886.975.000………… 444.150.000 TL 01.01.2005-31.12.2005……..……..3.176,70………. ………488,70 YTL 01.01.2006-31.12.2006……..……..3.451,50 ……….………531,00 YTL 01.01.2007-30.06.2007……..……..3.656,40 ……….………562,50 YTL 01.07.2007-31.12.2007……..……..3.802,50………. ………585,00 YTL 01.01.2008-30.06.2008……..……..3.954,60………. ………608,40 ... Devamını Oku »

6322 Sayılı Kanun

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6322 Kabul Tarihi: 31/5/2012       MADDE 1- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu yerin belediye sınırları dışındaki” ibaresi “diğer” şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- ... Devamını Oku »

6321 Sayılı Kanun

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN   Kanun No. 6321 Kabul Tarihi: 31/5/2012       MADDE 1- 5/5/1983 tarihli ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “6. Havacılık hizmetlerinde.” MADDE 2- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 79 uncu ... Devamını Oku »

Temyizde Duruşma Sınırı 2012

Temyizde Duruşma Sınırları: 1996 – 200,00 YTL 1998 – 400,00 YTL 2000 – 800,00 YTL 2005 – 10.000.00 YTL 2006 – 10.980.00 YTL 2007 – 11.830,00 YTL 2008 – 12.680,00 YTL 2009 – 14.200,00 TL 2010 – 14.510,00 TL 2011 – 15.620,00 TL 2012 – 17.220,00 TL (01.01.2012’den itibaren) Aranan ... Devamını Oku »

6304 Sayılı Kanun

SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN   Kanun No. 6304 Kabul Tarihi: 9/5/2012       MADDE 1- 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına (13) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent ... Devamını Oku »

6300 Sayılı Yasa

BAZI KANUNLAR İLE KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6300 Kabul Tarihi: 26/4/2012       MADDE 1- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun; 1) 85 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “altı” ibaresi “beş” şeklinde, ... Devamını Oku »

6267 Sayılı Yasa

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÇİN HALK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İKİLİ TİCARİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DERİNLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN Kanun No. 6267   Kabul Tarihi: 12/1/2012   MADDE 1- (1) 8 Ekim 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates