19 Ocak 2018, Cuma
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: askeri kanun

Etiket Arşivi: askeri kanun

4109 Sayılı Kanun

ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDIM HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4109 Kabul Tarihi: 11/08/1941 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/08/1941 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 4887 Madde 1 – Hazarda ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerlik hizmetinde bulunanların muhtaç ailelerine yardım yapılır. Bu yardım askerin hizmete alındığı tarihten başlar, terhisini takip eden ... Devamını Oku »

5080 Sayılı Kanun

ASKERİ CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 5080 Kabul Tarihi: 22/01/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/01/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25361 Madde 1 – 22.5.1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 67. – Aşağıda yazılı fiilleri işleyen asker kişiler, yabancı ... Devamını Oku »

357 Sayılı Kanun

ASKERİ HAKİMLER KANUNU Kanun Numarası: 357 Kabul Tarihi: 26/10/1963 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/10/1963 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 11541 Mükerrer BİRİNCİ KISIM: MESLEĞE GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER ASKERİ HAKİM VE ASKERİ SAVCI OLMAK İÇİN GENEL ŞARTLAR: Madde 1 – (Değişik madde: 10/11/1983 – 2948/1 md.) Askeri hakim ve askeri ... Devamını Oku »

3433 Sayılı Kanun

ASKERİ HASTABAKICI HEMŞİRELER HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3433 Kabul Tarihi: 10/06/1938 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 25/06/1938 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 3943 Madde 1 – Ordu sıhhat müesseselerinde hasta bakıcı hemşire yetiştirmek üzere Milli Müdafaa Vekilliğince üç sınıflı bir (Ordu hasta bakıcı hemşire okulu) açılır. Madde 2 – (Değişik madde: ... Devamını Oku »

2615 Sayılı Kanun

ASKERİ HASTAHANELER İLE HASTANE GİBİ KULLANILACAK REVİRLERDE HASTALARIN BESLENME VE BAKIMLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 2615 Kabul Tarihi: 15/12/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 24/12/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2888 Madde 1 – Askeri hastaneler ile hastane gibi kullanılacak revirlerde hastalar üç derece üzerinden ve bir de ayrı rejimler ile beslenir. ... Devamını Oku »

353 Sayılı Kanun

ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU Kanun Numarası: 353 Kabul Tarihi: 25/10/1963 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26/10/1963 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 11541 Mükerrer BİRİNCİ KISIM: GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ: Madde 1 – (Değişik fıkra: 21/01/1981-2376/1 md.) Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanacak askeri mahkemeler; kolordu, ordu, (deniz ve ... Devamını Oku »

5401 Sayılı Kanun

ASKERİ ÖĞRENCİLERDEN BAŞARI GÖSTERMİYENLER HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5401 Kabul Tarihi: 30/05/1949 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 03/06/1949 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7223 Madde 1 – Askeri lise ve ortaokullardan ikinci maddenin (C) fıkrasında yazılı sebepler dışında çıkarılan öğrenciler Askerlik Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere serbest bırakılırlar. İkinci maddenin (C) fıkrasında ... Devamını Oku »

128 Sayılı Kanun

ASKERİ ÖĞRENCİLERİN HARÇLIKLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 128 Kabul Tarihi: 15/11/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/11/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10659 Madde 1 – Kara, Deniz, Hava Harb Okulları ile Üniversitelerin muhtelif fakültelerinin ve yüksek okulların birinci sınıflarında Milli Savunma Bakanlığı hesabına okuyan öğrencilere ve Yedek Subay Okulu öğrencilerine ayda ... Devamını Oku »

4455 Sayılı Kanun

ASKERİ SAHRA POSTALARINDA MÜSTAHDEM POSTA, TELGRAF VE TELEFON MEMURLARİYLE SEYYAR ORDUDA VAZİFE GÖREN MUHASEBE MEMURLARINA PARASIZ VERİLECEK ELBİSE HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 4455 Kabul Tarihi: 07/07/1943 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/07/1943 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 5455 Madde 1 – Askeri sahra postalarında hizmet gören Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi memurlarına ... Devamını Oku »

2565 Sayılı Kanun

ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası: 2565 Kanun Kabul Tarihi: 18/12/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/12/1981 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17552 BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: Madde 1 – Bu Kanunun amacı; a) Yurt savunması bakımından hayati önemi haiz askeri tesisler ve bölgeler ile sınırların, güvenlik ve ... Devamını Oku »

5412 Sayılı Kanun

ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5412 Kanun Kabul Tarihi : 20/10/2005 Resmi Gazete Tarihi : 26/10/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25978 Madde 1 – 18.12.1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra ... Devamını Oku »

5082 Sayılı Kanun

ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 5082 Kabul Tarihi : 27/01/2004 Resmi Gazete Tarihi: 31/02/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25363 Madde 1 – 18.12.1981 tarihli ve 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendi aşağıdaki ... Devamını Oku »

5740 Sayılı Kanun

ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5740 Kanun Kabul Tarihi : 26/02/2008 Resmi Gazete Tarihi : 06/03/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26808 Madde 1 – 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 21 inci maddesine aşağıdaki bent ... Devamını Oku »

1602 Sayılı Kanun

ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KANUNU Kanun Numarası: 1602 Kabul Tarihi: 04/07/1972 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/07/1972 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 14251 BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ: Madde 1 – Askeri Yüksek İdare Mahkemesi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş bağımsız bir yüksek mahkemedir. TEŞKİLAT: Madde 2 – Askeri ... Devamını Oku »

1111 Sayılı Kanun

ASKERLİK KANUNU Kanun Numarası: 1111 Kabul Tarihi: 21/06/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 12-17/07/1927 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 631-635 Madde 1 – Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, işbu kanun mucibince askerlik yapmağa mecburdur. (Son fıkra mülga: 04/01/1961 – 211/119 md.) Madde 2 – (Değişik madde: 20/11/1935 – 2850/1 md.) (Değişik ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates