18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: avukatlık kanunu

Etiket Arşivi: avukatlık kanunu

1136 Sayılı Kanun

AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136 Kabul Tarihi: 19/03/1969 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/04/1969 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 13168 BİRİNCİ KISIM: AVUKATLIK VE AVUKAT AVUKATLIĞIN MAHİYETİ: Madde 1 – Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. (Değişik fıkra: 02/05/2001 – 4667/1. md.) Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ... Devamını Oku »

4765 Sayılı Kanun

AVUKATLIK KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN Kanun No: 4765 Kabul Tarihi : 25/06/2002 Resmi Gazete Tarihi: 28/06/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24799 Madde 1 – 19/03/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici Madde 20 – 10/05/2001 tarihinden önce ilköğretim veya orta öğretimde öğretmenlik görevi ... Devamını Oku »

5533 Sayılı Kanun

AVUKATLIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5533 Kanun Kabul Tarihi : 29/06/2006 Resmi Gazete Tarihi : 05/07/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26219 Madde 1- 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe ... Devamını Oku »

5558 Sayılı Kanun

AVUKATLIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5558 Kanun Kabul Tarihi : 28/11/2006 Resmi Gazete Tarihi : 14/12/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26376 Madde 1 – 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Avukatlık ... Devamını Oku »

5043 Sayılı Kanun

AVUKATLIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 5043 Kabul Tarihi : 13/01/2004 Resmi Gazete Tarihi: 20/01/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25352 Madde 1 – 19/03/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ruhsatnameler ve avukat kimlikleri Türkiye Barolar Birliği tarafından tek tip olarak ... Devamını Oku »

AVUKATLIK KANUNU DEĞİŞİYOR

AVUKATLIK KANUNU DEĞİŞİYOR

ANKARA (ANKA) – AKP hazırladığı Avukatlık Kanunu Taslağına önümüzdeki günlerde son şekli verilecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı, gelen görüşler doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılarak Avukatlık Kanunu Taslağına son hâli verileceğini söyledi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dünyada ve ülkede toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatta meydana ... Devamını Oku »

Bazı Görevlerden Ayrılanların Avukatlık Edememe Yasağı

Madde 14. (Yeniden düzenleme: 23/1/2008-5728/327 m.) Emeklilik ve istifa gibi sebeplerle görevlerinden ayrılan adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıların son beş yıl içinde hizmet gördükleri mahkeme veya dairelerin yargı çevresinde görevden ayrılma tarihinden itibaren iki yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır. Yüksek yargı ve bölge mahkemeleri hâkim ve ... Devamını Oku »

Avukatlıkla Birleşebilen İşler

Madde 12. (Değişik: 22/1/1986-3256/3 m.) Aşağıda, sayılan işler 11. madde hükmü dışındadır: a. Milletvekilliği, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği, b. (Değişik: 2/5/2001-4667/9 m.) Hukuk alanında profesör ve doçentlik, c. Özel hukuk tüzel kişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık, d. Hakemlik, tasfiye ... Devamını Oku »

Avukatlık Ruhsatnamesi ve Yemin İle Ret Kararının Bildirilmesi

Avukatlık Ruhsatnamesi ve Yemin Madde 9. Avukatlık mesleğine kabul edilen adaya, ilgili baro tarafından bir ruhsatname verilir. Avukatlığa kabul, ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade eder. Aday böylece avukatlığa kabul edildikten sonra avukat unvanını kullanmak hakkını kazanır. Durum Türkiye Barolar Birliğine bildirilir. (Değişik: 13/1/2004-5043/1 m.) Ruhsatnameler ve avukat kimlikleri Türkiye ... Devamını Oku »

Baroya Yazılma İstemi ve Karar

Baroya Yazılma İstemi Madde 6. (Değişik: 2/5/2001-4667/6 m. ) (…) 4 üncü maddedeki koşulları taşıyanlar başvurdukları yer barosu levhasına yazılmalarını dilekçe ile isteyebilirler. Karar Madde 7. Baro Yönetim Kurulu, levhaya yazılma istemi hakkında başvurma dilekçesinin varış tarihinden itibaren bir ay içinde gerekçeli olarak karar vermekle ödevlidir. Süresi içinde karar verilmediği ... Devamını Oku »

Avukatlığa Kabulde Engeller

Avukatlığa Kabulde Engeller Madde 5. Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde, avukatlık mesleğine kabul istemi reddolunur: a. (Değişik: 23/1/2008-5728/326 m.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ... Devamını Oku »

Avukatlığa Kabul Şartları

Avukatlığa Kabul Şartları Madde 3. (Değişik: 30/1/1979-2178/1 m.) Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için: a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b. Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak, c. Avukatlık stajını tamamlayarak staj ... Devamını Oku »

Avukatlığın Amacı

Madde 2. (Değişik: 2/5/2001-4667/2 m.) Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates