18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: ceza hukuku

Etiket Arşivi: ceza hukuku

4758 Sayılı Kanun

23 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN SUÇLARDAN DOLAYI ŞARTLA SALIVERİLMEYE, DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİNE DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Kanun No: 4758 Kabul Tarihi : 21/05/2002 Resmi Gazete Tarihi: 23/05/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24763 Madde 1 – 21/12/2000 tarihli ve 4616 sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan ... Devamını Oku »

5918 Sayılı Kanun

TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5918 Kanun Kabul Tarihi : 26/06/2009 Resmi Gazete Tarihi : 09/07/2009 Resmi Gazete Sayısı : 27283 Madde 1 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Madde ... Devamını Oku »

4421 Sayılı Kanun

TÜRK CEZA KANUNU İLE CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 4421 Kabul Tarihi: 28/07/1999 Resmi Gazete Tarihi: 0108/1999 Resmi Gazete No: 23773 Madde 1 – 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 19.- Ağır para cezası, altmışmilyon liradan ... Devamını Oku »

4806 Sayılı Kanun

TÜRK CEZA KANUNU İLE HAPİSHANE VE TEVKİFHANELERİN İDARESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 4806 Kabul Tarihi : 05/02/2003 Resmi Gazete Tarihi: 10/02/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25020 (Mük.) Madde 1 – 01/03/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen ikinci “bir” ... Devamını Oku »

5237 Sayılı Kanun

TÜRK CEZA KANUNU Kanun Numarası: 5237 Kabul Tarihi: 26/09/2004 Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 12/10/2004 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 25611 BİRİNCİ KİTAP: GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM : TEMEL İLKELER, TANIMLAR VE UYGULAMA ALANI BİRİNCİ BÖLÜM : TEMEL İLKELER VE TANIMLAR CEZA KANUNUNUN AMACI Madde 1 – (1) Ceza Kanununun amacı; kişi ... Devamını Oku »

4785 Sayılı Kanun

TÜRK CEZA KANUNU, CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUN VE KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 4785 Kabul Tarihi : 08/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 15/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24994 (Mük.) Madde 1 – 01/03/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 45 inci maddesine aşağıdaki son fıkra eklenmiştir. Failin ... Devamını Oku »

5106 Sayılı Kanun

TÜRK CEZA KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası: 5106 Kabul Tarihi: 04/03/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/02/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25401 Madde 1 – 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 1. – 31.12.1987 tarihinden evvel işlenmiş suçlarla ilgili ... Devamını Oku »

5759 Sayılı Kanun

TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5759 Kanun Kabul Tarihi : 30/04/2008 Resmi Gazete Tarihi : 08/05/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26870 Madde 1 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 301 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti ... Devamını Oku »

5349 Sayılı Kanun

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5349 Kanun Kabul Tarihi : 11/05/2005 Resmi Gazete Tarihi : 18/05/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25819 Madde 1 – 4.11.2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 5 ... Devamını Oku »

Görevsizlik Kararı Verilmesi Talepli Dilekçe

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA ESAS NO : GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİNİ İSTEYEN SANIK : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. KONU : Görevsizlik Kararı Verilmesi İstemidir SUÇ : Yaralama ... Devamını Oku »

Adli Para Cezasının Taksitlendirilmesi Dilekçesi

……………. CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA TAKSİT TALEP EDEN (HÜKÜMLÜ) : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… ŞİKAYET EDİLEN : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. KONU : ……………………………… Mahkemesinin …/…/…… tarih ve ……../…….. Esas, ……../…….. Karar sayılı kararı ile ... Devamını Oku »

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçesi

………………………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ADLİ SİCİL BÜROSU Vasıtasıyla ADLİ SİCİL İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİNİ İSTEYEN : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… KONU : Müvekkile ait adli sicil kaydının silinmesi talebidir. CEZALAR : ... Devamını Oku »

Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA ESAS NO : BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ EDEN : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. KONU : Bilirkişi Raporuna İtirazımızdır SUÇ : Tedbirsizlik ve dikkatsizlik ... Devamını Oku »

Dolandırıcılık Nedeni ile Şikayet Dilekçesi

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE MÜŞTEKİ : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… ŞİKAYET EDİLEN : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : Dolandırıcılık Nedeni ile Şikâyetimizden İbarettir SUÇ : Dolandırıcılık DAVA DEĞERİ : …………….. TL AÇIKLAMALAR ... Devamını Oku »

Eski Hale Getirme Dilekçesi

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA ESAS NO : DOSYA KARAR NO: ………../………. ESKİ HALE GETİRME TALEBİNDE BULUNAN VE İTİRAZ EDEN SANIK : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. KONU ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates