18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: Dilekçe Örnekleri

Etiket Arşivi: Dilekçe Örnekleri

Maaş Haczi Cevap Yazısı

……….. . İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA  NO                          : 2010/ KONU                                    : Maaş Haczi ALACAKLI                            : …. LTD.ŞTİ. BORÇLU                               : ALACAK MİKTARI                          : ….- TL AÇIKLAMALAR       : Yukarıda numarası verilen dosya ile aleyhine icra takibine girişilmiş  bulunan dosyanız borçlusunun maaş haczi için şirketimize  müzekkere yazılmıştır. Borçlu …/../2010 ... Devamını Oku »

Araç Vegi İade

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İSTANBUL İLİ DEFTERDARLIĞI USUL GELİR MÜDÜRLÜĞÜ’NE Konu : 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu kapsamında müvekkil şirket tarafından yapılan mükerrer ödemeler tutarı olan …,00TL’nin tarafımıza iadesi hakkında. Müvekkil ………. Ticaret A.Ş.’nin sahibi olduğu 34 .. …. plaka sayılı hususi otonun vergi borçlarına ilişkin olarak 4811 Sayılı Vergi Barışı ... Devamını Oku »

Ödeme Yeri Tayini Dilekçesi

BEYOĞLU ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE Ödeme Yeri Tayini İsteyen : (Kiracı) No: 2/5 İSTANBUL VEKİLİ : Av Nişantaşı/İST. Karşı Taraf (Kiralayan) : Beyoğlu, İSTANBUL KONU : Kiralayan ………..’nın kendisine yollanan aylık kira bedellerini almaması nedeniyle kiracı müvekkilim ……… ………..’in temerrüde düşmesini önlemek amacıyla ödeme yeri tayini istemidir. A ... Devamını Oku »

Vasiyetnamenin İptali Davası Dilekçesi

…………………. MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACILAR : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVALI : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : Vasiyetnamenin İptali Talebimizden İbarettir DAVA DEĞERİ : …………….. TL AÇIKLAMALAR : 1. Müvekkillerimin rahmetli babası ... Devamını Oku »

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararına Karşı Karar Düzeltme Dilekçesi

YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNA Gönderilmek Üzere …………………………. MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA ESAS NO : DOSYA KARAR NO : ………./…………. DAVALI (KARAR DÜZELTME T ALEP EDEN) : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ... Devamını Oku »

Yargıtay Hukuk Genel Kurulundan Direnme Kararının Bozulması Davası

YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNA Sunulmak Üzere ………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA ESAS NO : DOSYA KARAR NO : TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVACI : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU ... Devamını Oku »

Yurt Dışı Çalışmalarının Tespiti Davası Dilekçesi

………………. MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVALI : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : Yurt Dışı Hizmetlerinin Tespiti Talebimizden İbarettir DAVA DEĞERİ : …………….. TL AÇIKLAMALAR : Müvekkilim halen ... Devamını Oku »

Yargılanmanın Yenilenmesi Dilekçesi

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE   DOSYA ESAS NO : …………/…………..   İADE-İ MUHAKEME TALEP EDEN : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… KARŞI TARAF : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU : Yargılanmasnın Yenilenmesi Talebimizden İbarettir. ... Devamını Oku »

Sendika Genel Kurulu Seçimlerinin İptali Davası Dilekçesi

….. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Sendika Genel Kurulu Seçimlerinin İptali İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim, … yılından beri üyesi bulunduğu ve genel merkezi, … adresinde bulunan … Sendikası’nın …İli … Nolu şubesi üyesidir. 2-) … Sendikasının genel kurulu, …/…/… – …/…/… tarihlerinde … adresinde yapılmış ... Devamını Oku »

Müdahelenin Men’i Davası Dilekçesi

… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Davalının ortak yere haksız müdahalesinin önlenmesi ve yapılan eklentinin kaldırılması talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkilimin paydaşı bulunduğu … mahallesi … sokakta … ada ve … parsel sayılı taşınmaz apartmanın ortak yerlerinden sayılan ön bahçesine davalı, haksız olarak, ... Devamını Oku »

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi

…… MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde kira sözleşmesi yapmıştır. Bu sözleşme uyarınca müvekkilime ait … adresindeki … m² dükkanı davalı aylık …TL. kira parası ödemek üzere kiralamıştır. 2-) Müvekkilimin oğlu …, yıldır Almanya’da ... Devamını Oku »

İpoteğin Kaldırılması Dava Dilekçesi

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İpoteğin Kaldırılması İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Davalı … Bankası, elindeki kredi sözleşmesinin bedelinin ödenmemesi sonucu müvekkilime karşı takip yapmıştır. Müvekkilim, yapılan takibin kendisine tebliğinden itibaren borcunu … İcra Dairesi’ne yatırmıştır. 2-) Davalı banka ile yapılan kredi sözleşmesi gereğince müvekkilimin … ... Devamını Oku »

İntifa Hakkının Terkini Dava Dilekçesi

….. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İntifa Hakkının Terkini İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Müvekkilim tapunun …..ada, …… parsel sayısında kayıtlı taşınmazın malikidir. 2-) Bu taşınmaz üzerinde …’in intifa hakkı mevcut iken, hak sahibi …/…/… tarihinde vefat ettiğinden intifa hakkı sona ermiştir. 3-) Bu nedenle intifa hakkının ... Devamını Oku »

Hükmün Açıklanması İstemi Dava Dilekçesi

…… MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Mahkemenizin …/…/… Gün ve …/… E, …/… K. Sayılı Kararının Aşağıda Belirtilen Bölümünün Açıklanmasına Karar Verilmesi İstemidir. AÇIKLAMALAR : 1-) Mahkemenizin yukarıda belirttiğimiz kararında müvekkilim … kızı … olarak gösterilmiştir. Oysa müvekkilim erkektir. 2-) Yine dava konusu …ada … parsel ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates