18 Ocak 2018, Perşembe
Hukuki Haberler
Anasayfa » Etiket Arşivi: Eser Sözleşmesi

Etiket Arşivi: Eser Sözleşmesi

Eser Sözleşmesine Dayanılarak Açılan Davada Kusurun Tespiti

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2004/2687 E.N , 2004/3049 K.N. İlgili Kavramlar ESER SÖZLEŞMESİNE DAYANILARAK AÇILAN DAVADA KUSURUN TESPİTİ Özet DAVA, YANLAR ARASINDAKİ ESER SÖZLEŞMESİNE DAYANILARAK AÇILDIĞINDAN, OLAYDAKİ KUSUR SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE GÖRE BELİRLENMELİ, SÖZLEŞMENİN İLGİLİ HÜKMÜ, BK.NUN 99.MADDESİ UYARINCA DEĞERLENDİRİLEREK, DAVACININ KUSURU HAFİF OLARAK KABUL EDİLDİĞİ TAKDİRDE ÖDENENLERİN TÜMÜNE, AKSİ TAKDİRDE, ... Devamını Oku »

Eser Sözleşmesi-Yüklenicinin Sorumluluğu

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2004/2426 E.N , 2004/6805 K.N. İlgili Kavramlar ESER SÖZLEŞMESİ YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU Özet İŞ SAHİBİNİN VERDİĞİ MALZEMENİN KUSURLU OLMASI VEYA BU MALZEMENİN KULLANILMASI HALİNDE ESERİN YAPILMASINI TEHLİKEYE SOKACAK YA DA İŞ SAHİBİNİN ZARARA UĞRAMASINA NEDEN OLACAK HALİN VARLIĞINDA, BUNLARIN GİDERİLMESİ İÇİN İŞ SAHİBİNİ UYARMA GÖREVİ YÜKLENİCİYE AİTTİR. ... Devamını Oku »

Eser Sözleşmesi-İtirazın İptali Davası

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2004/1773 E.N , 2004/6442 K.N. İlgili Kavramlar ESER SÖZLEŞMESİ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI Özet TARAFLAR ARASINDA İŞİN YAPIMI VE BEDELİ KONUSUNDA YAZILI BİR SÖZLEŞME VE MUTABAKAT OLMADIĞI ZAMAN, YAPILAN İŞİN BEDELİ YAPILDIĞI TARİHTEKİ MAHALLİ RAYİCE GÖRE BELİRLENMELİDİR. İçtihat Metni Mahalli mahkemesinden verilen hükmün temyizen tetkiki davalı vekili ... Devamını Oku »

Ayıp-Eser Sözleşmesi

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2005/3385 E.N , 2005/7184 K.N. İlgili Kavramlar AYIP ESER SÖZLEŞMESİ Özet BK’NM 360. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASINA GÖRE, YAPILAN İŞİN KABULE İCBAR EDİLEMEYECEK DERECEDE AYIPLI OLMAMASI HALİNDE, İŞ SAHİBİ BEDELİN TENZİLİNİ İSTEYEBİLECEĞİ GİBİ, AYIP ORANINDA ÖDENMEYEN BEDELDEN MAHSUBUNU DA İSTEYEBİLİR. ANCAK BUNUN İÇİN, İŞ SAHİBİNİN ESERİN AYIPLI ... Devamını Oku »

Eser Sözleşmesi-Haksız Fesih

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2005/1147 E.N , 2005/6494 K.N. İlgili Kavramlar ESER SÖZLEŞMESİ HAKSIZ FESİH Özet DAVAYA KONU OLAYDA, TARAFLAR ARASINDAKİ AKİT DAVALI YANCA FESHEDİLDİĞİNE GÖRE, BU DURUMDA İS BEDELİNİN YAPILAN İŞİN MİKTARI MAHALLİNDE ÖLÇÜLMEK SURETİYLE BELİRLENİP, 2001 YILINDA YAPILANLAR İÇİN 2001 YILI FİYATLARIYLA, 2002 YILINA SARKAN İMALATLARIN İSE 2002 ... Devamını Oku »

Eser Sözleşmesinin Feshi

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2005/2182 E.N , 2005/4441 K.N. İlgili Kavramlar ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ Özet SÖZLEŞMENİN GERİYE ETKİLİ OLARAK FESHİ HALİNDE TARAFLAR FESİHTEN ÖNCE EDİMDE BULUNMUŞLARSA, BUNLARI GERİ VERMELERİ GEREKİR. SOMUT OLAYDA, DAVALI ARSA SAHİBİNİN YÜKLENİCİYE ÖDEDİĞİ BEDEL VE ÜZERİNE GEÇİRDİĞİ ARSA PAYI YOKTUR. YÜKLENİCİ İSE FESİHLE İLGİLİ MAHKEME KARARINDA ... Devamını Oku »

Zamanaşımı-Eser Sözleşmesi

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2005/1779 E.N , 2005/4961 K.N. İlgili Kavramlar ESER SÖZLEŞMESİ ZAMANAŞIMI Özet TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK BKNUN 355 VE DEVAMI MADDELERİNDE DÜZENLENEN ESER SÖZLEŞMESİ İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANMAKTA OLUP, BU TÜR UYUŞMAZLIKLARDA BK.NUN 126/4 MADDESİ UYARINCA 5 VE 10 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ UYGULANIR. ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI, ALACAĞIN MUACCEL OLDUĞU TARİHTİR. SOMUT ... Devamını Oku »

Cezai Şart-Eser Sözleşmesinin Feshi

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2004/6307 E.N , 2005/7170 K.N. İlgili Kavramlar CEZAİ ŞART ESER SÖZLEŞMESİNİN FESHİ Özet TARAFLAR ARASINDAKİ AKİT, FESHEDİLMİŞTİR, İŞ SAHİBİ BKJIUN 106 VE 108. MADDELERİ GEREĞİ FESİH NEDENİYLE UĞRADIĞI MENFİ ZARARLARIN TAHSİLİNİ TALEP EDEBİLİR. YÜKLENİCİYE YAPILAN FAZLA ÖDEME MENFİ ZARAR KAPSAMINDA BULUNMAKTA İSE DE, SÖZLEŞMEDE İŞİN GECİKMESİNE ... Devamını Oku »

Eser Sözleşmesi-İmara Aykırı Yapı

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2004/7709 E.N , 2005/6891 K.N. İlgili Kavramlar ESER SÖZLEŞMESİ İMARA AYKIRI YAPI Özet İMARA AYKIRI OLARAK YAPILAN YAPININ, EKONOMİK BİR DEĞERİ BULUNMAYACAĞINDAN VE YIKIMI GEREKECEĞİNDEN, BEDELİ TALEP EDİLEMEZ İSE DE YÜKLENİCİ TARAFINDAN İNŞAATIN DURDURULDUĞU TARİHE KADAR YAPILAN İŞLERİN İMARA UYGUN HALE GETİRİLİP GETİRİLMEYECEĞİ VE DAVALININ SAVUNMASI ... Devamını Oku »

Eser Sözleşmesi-İtirazın İptali Davası

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2004/3882 E.N , 2005/1039 K.N. İlgili Kavramlar ESER SÖZLEŞMESİ İTİRAZIN İPTALİ DAVASI Özet İTİRAZIN İPTALİ DAVASINA BAKAN MAHKEMENİN, KENDİ YETKİSİNE İTİRAZ OLMASA DAHİ ÖNCELİKLE TAKİP DOSYASINDA İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE YAPILAN İTİRAZI İNCELEMESİ GEREKİR. İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE YAPILAN İTİRAZIN İNCELENMESİ SONUCUNDA MAHKEME, KENDİSİNİN DE YETKİLİ OLUP OLMADIĞIM ... Devamını Oku »

Eser Sözleşmesi-Zamanaşımı

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2004/3807 E.N , 2005/420 K.N. İlgili Kavramlar ESER SÖZLEŞMESİ ZAMANAŞIMI Özet BORÇLAR KANUNU 126/SON MADDESİ HÜKMÜNCE İSTİSNA (ESER) AKDİNDEN DOĞAN BÜTÜN DAVALAR 5 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNE TABİDİR, İçtihat Metni Mahalli mahkemesinden verilen hükmün temyizen tetkiki davalı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla ... Devamını Oku »

Ayıplı Mal-Eser Sözleşmesi

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2004/4170 E.N , 2005/746 K.N. İlgili Kavramlar AYIPLI MAL ESER SÖZLEŞMESİ Özet İŞ SAHİBİ, İMAL OLUNAN ŞEYİN TESLİMİNDEN SONRA O MALI MUAYENEYE VE VARSA KUSURLARINI BİLDİRMEYE MECBURDUR. AYIP İHBARININ BİLDİRİMİ BİR ŞEKLE TABİ DEĞİLDİR. İçtihat Metni Mahalli mahkemesinden verilen hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ... Devamını Oku »

Eser Sözleşmesi-Gabin

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2004/4367 E.N , 2005/1195 K.N. İlgili Kavramlar ESRE SÖZLEŞMESİ GABİN Özet TARAFLAR ARASINDA  İMZALANAN ADİ YAZILI SÖZLEŞME, TAPUDA PAY DEVRİ YAPILMAK SURETİYLE GEÇERLİ HALE GELMİŞSE, BU HUSUS TEK BAŞINA GABİN VE HİLE İDDİALARININ REDDİ İÇİN GEREKÇE YAPILAMAZ. GABİN İDDİASI VAR İSE, OBJEKTİF VE SUBJEKTİF ŞARTLARININ OLAYDA ... Devamını Oku »

Eser Sözleşmesi-Gecikme Tazminatı

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2004/2922 E.N , 2005/153 K.N. İlgili Kavramlar ESER SÖZLEŞMESİ GECİKME TAZMİNATI Özet TARAFLAR ARASINDA İMZALANAN SÖZLEŞMEDE, GECİKME TAZMİNATININ DOLAR CİNSİNDEN ÖDENECEĞİNE DAİR BİR HÜKME YER VERİLMEDİĞİ İÇİN, TÜRK LİRASI İLE ÖDEME YAPILMALIDIR. İçtihat Metni Mahallî mahkemesinden verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ... Devamını Oku »

Eser Sözleşmesi-İş Sahibinin Temerrüdü

YARGITAY 15. Hukuk Dairesi 2004/2914 E.N , 2005/159 K.N. İlgili Kavramlar ESER SÖZLEŞMESİ İŞ SAHİBİNİN TEMERRÜDÜ Özet İŞ SAHİBİNİN TEMERRÜDÜ NEDENİYLE, YÜKLENİCİNİN İŞİ YARIM BIRAKMASI VE AKDİ FESHETMESİNDE KUSURU BULUNMADIĞINDAN; YAPILAN İŞ NEDENİYLE YÜKLENİCİNİN HAK ETTİĞİ İŞ BEDELİNİN HESAP ETTİRİLMESİ, BU BEDEL İLE ÖDEMELERDE FAZLALIK VARSA İSTİRDADINA KARAR VERİLMESİ GEREKİR. ... Devamını Oku »

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates